Ngôn ngữ
143

Giám mục Tòa thánh Vatican tin rằng Trung Quốc là "Nơi áp dụng tốt nhất" các học thuyết xã hội …

Người Trung Quốc hiện đang là "những người thực hiện giáo lý xã hội của Giáo hội tốt nhất" theo lời Đức Giám Mục Marcelo Sánchez Sorondo, chưởng ấn của Giáo hoàng Học viện Khoa học Xã hội. Trao …