Jazyk
Zobrazení
409
Luboš 5 3

Jadrná mluva je slušná

Naše slovo játra vzniklo z praslovanského etro, které je příbuzné se řeckým enterenon, což znamená střeva, vnitřnosti. Obě ta slova pocházejí z indoevropského entero, vnitřní, vnitřek. Do příbuzenstva slova játra, původně tedy vnitřnosti, patří také latinské interior vnitřní a z něj pocházející slova jako interní, intervence a třeba internacionální. Z dalších českých slov do příbuzenstva patří výrazy útroby a jádro. Jádro je to, co je uvnitř například dužnatých plodů a od toho pak také lecčeho jiného.

Jádro, tedy vnitřní, základní, podstatnou a také výraznou nebo dokonce nejlepší část, mohou mít skupiny lidí, třeba strany, také národ může mít jádro, obvykle zdravé, mluvíme ale i o jádru věci, sporu, o jádru problému, neboli o jádru pudla. Sem patří i sloveso vyjádřit se, které vlastně znamená vyslovit jádro, podstatu věci. Přídavné jméno jaderný ve spojeních jaderné elektrárny, jaderné záření, bomby a zbraně vůbec zjevně vzniklo z podstatného jména jádro; jde tu o uvolňování energie z jádra atomů. Ale co velmi podobné přídavné jméno jadrný?

Dnes se říká, že i toto adjektivum souvisí se slovem jádro, s jeho přeneseným významem. Jadrná řeč je řeč výstižná, mluvící o tom podstatném. Jadrný vtip je vtip výrazný. Jadrné maso je maso z vyzrálého dobře krmeného kusu dobytka, jaderné krmivo je také krmivo kvalitní.

www.rozhlas.cz/…/jatra-a-jadrny-…

Napsat komentář
menhir
Mihnul se tady komentář člověka, který se rád deklaruje jako vlastenec, ale k mateřštině má až neuvěřitelně macešský vztah. Nikoliv bez příčiny si vysloužil přezdívku anarchista.
Řecký výraz pro odpad nebo smetí (περικάθαρμα) rozhodně nelze přeložit slovem, které si zde někteří zamilovali. Naopak, právě toto slovo svědčí o celkem vysoké kulturně morální vyspělosti prostého lidu, pokud jím … Více
kostelník se to líbí. 
menhir
Kdyby hloupost kvetla...

Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém / Dr. Antonín Lenz

henta 12:19

LEKCE Č. 1 Takže dobře si pamatujte......kdo je přistižen při lži a ještě se vymlouvá a zatemňuje to.....má to blbý....takovému už nelze věřit.

Z toho plyne ponaučení, že se věří tomu, kdo lže a nebyl přistižen. … Více
kostelník se to líbí. 
Luboš
Ještě příspěvek o stručné, tedy JADRNÉ řeči:

»Nemyslím, že by Vám nebyl znám původ slova stručný, ale snad Vás bude zajímati, jak mně původ toho slova vysvitl. Nedávno hovořil jsem s osmasedmdesátiletým starcem o časech za roboty — bylo to v Lomničce u Tišnova — i pronesl stařeček větu: »Sázele se tenkrát stručný vobila, teda hrách, čučka…« Toho označení hrachu a čočky jsem ještě nikdy neslyš… Více
kostelník se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Luboš
Nepleťte si jadrnou řeč s nemravnou mluvou. Není to totéž.
kostelník se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.