Clicks113
Stylita
52

Boží slovo na den 8.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Matouše.

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“
Mt 9,14-15
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Mates5485 likes this.
Kresťanské korene EÚ

www.webnoviny.sk/zomrela-byvala-…
cs.wikipedia.org/wiki/Fabiola_Belgick%C3%A1
Narodila se jako třetí dcera Dona Gonzala Mory Fernándeze Riera del Olmo
(1887–1957) a jeho ženy Blancy de Aragón y Carrillo de Albornoz
Barroeta-Aldamar y Elío (1892–1981). Její kmotrou byla španělská
královna Victoria Eugenia.
Cirkevný pohreb
funeral Queen Fabiola of Belgium 12.12.2014

Na …More
Kresťanské korene EÚ

www.webnoviny.sk/zomrela-byvala-…
cs.wikipedia.org/wiki/Fabiola_Belgick%C3%A1
Narodila se jako třetí dcera Dona Gonzala Mory Fernándeze Riera del Olmo
(1887–1957) a jeho ženy Blancy de Aragón y Carrillo de Albornoz
Barroeta-Aldamar y Elío (1892–1981). Její kmotrou byla španělská
královna Victoria Eugenia.
Cirkevný pohreb
funeral Queen Fabiola of Belgium 12.12.2014

Na pohrebe spievali rodáci zosnulej kráľovne jej obľúbenú pieseň.
www.youtube.com/watch
Dios te salve María, del Rocío señora, luna, sol, norte y guía,
Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfía, como tu no hay otra igual.

ESTRIBILLO Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé,olé, olé, olé, olé, olé, al Rocío yo quiero volver, a rezarle a la Virgen con fé con un...

Dios te salve María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día, te venimos a rezar.

Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tú, madre mía, de pureza virginal.
Kresťanské korene Európy
Aj my.
Španielsko
Semana Santa-svätý týždeň-
od pondelka po kvetnej nedeli do Veľkonočného pondelka
de.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
www.youtube.com/watch

Legionarios cantando El Novio de la Muerte - Semana Santa de Málaga 2016
Ďakujem Ti za link.
Našťastie Španieli dodržujú tieto zvyky aj naďalej.
Niekde som čítala,že už majú plné zuby islamizácie svojej krajiny a chcú ísť takou cestou,ako Taliani.
Španieli už raz dokázali vyhnať islam zo svojej krajiny.
One more comment from Johanka2
BOH ochraňuj kresťanskú Európu!

www.youtube.com/watch
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/00_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/00_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?' Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'”
Iz 58,1-9a

Žalm:
Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Zl 51

Evangelium: Mt 9,14-15

Církevní kalendář:
sv. Jan z Boha (+1550)
Pocházel z Portugalska. Zatoužil po poznání cizích zemí a po životě plném nebezpečí ve vojenské službě. Po návratu z Afriky, kde pomáhal otrokům, zakotvil v Granadě ve Španělsku jako prodavač. Po kázání Jana z Avily, které v něm vyvolalo silnou lítost, byl dočasně považován za blázna. Zbytek života pak zasvětil zcela péči o nemocné. Zajišťoval pro ně vše potřebné s opravdovou láskou a vytvořil pokrokovější typ nemocnic. Postupně se k němu připojili další spolupracovníci a tak vznikl začátek řádu Milosrdných bratří.
více: catholica.cz