Clicks27
vi.news

Hồng y bí ẩn trên đường đến Rome?

Tổng giám mục L'Aquila, Giuseppe Petrocchi, 70 tuổi, người mà Francis, vì lý do bí ẩn, đã đưa lên làm một hồng y vào năm 2018, có thể sớm được bổ nhiệm vào Rome, AbruzzoWeb.it (ngày 2 tháng 7) viết.

Tin đồn ở L'Aquila nói rằng Petrocchi có thể thay thế Hồng y Beniamino Stella, 77 tuổi, với tư cách là Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo sĩ mới.

Petrocchi cũng được đề cập như là người kế vị có thể của Hồng y tử đạo George Pell với tư cách là Bộ trưởng Kinh tế.

AbruzzoWeb.it chỉ ra rằng Petrocchi đã giảm đáng kể các cuộc nhiệm vụ mới ở Liquila và những nhiệm vụ đó được thực hiện đều là "cho đến khi có bổ nhiệm khác."

Hình ảnh: Giuseppe Petrocchi, © wikicommons, CC BY-SA, #newsBtorociwqv