Clicks16
Peter(skala)

V Lurdoch slávia nový pútnicky rok s názvom Rok svätej Bernadety

Francúzsko 19. februára (RV CZ) Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah, v pondelok v lurdskej bazilike Panny Márie Ružencovej slávil svätú omšu na liturgickú pamiatku sv. Bernadety Soubirousovej. Bola jednou z prvých veľkých udalosti Roku sv. Bernadety, vyhláseného minulý pondelok na výročný deň prvého z tamojších celkovo osemnástich mariánskych zjavení (1858).

Zatiaľ čo vlani si Lurdy pripomínali 160 rokov od zjavenia Matky Božej, ktoré oficiálne uznal pápež Lev XIII. v roku 1891, na tento rok pripadajú dva životné výročia vtedy štrnásťročnej vizionárky - 175 rokov od narodenia a 140 rokov od úmrtia niekdajšej rehoľníčky (7. 1. 1844 - 16. 4. 1879), ktorú v roku 1933 svätorečil Pius XI.

Mottom nového pútnickeho roka znie "Blahoslavení chudobní" a vzťahuje sa k životným osudom spomínanej svätice, ktorá sa skrze svoju hmotnú biedu a veľa duchovných utrpení môže stať nositeľkou nádeje pre mnohých ľudí, trpiacich sociálnou či psychickou núdzou.

Mesto Lurdy začiatkom februára predstavilo všetky programové body Bernadetinho roka. V zhode s jej témou práve vo francúzskom pútnickom mieste sa konala konferencia o chudobe, na ktorej sa zúčastnilo 700 odborníkov z rôznych oblastí, zatiaľ čo napríklad začiatkom júna sa plánuje uvedenie nového muziiálu nazvaného "Lurdská Bernadetta".