Clicks43
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co oznacza Opatrzność Boża?

55. Co oznacza Opatrzność Boża?

Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć. Bóg jest niezależnym Władcą swego zamysłu. W jego realizacji posługuje się jednak również współudziałem stworzeń. Jednocześnie daje swoim stworzeniom godność samodzielnego działania, bycia przyczynami wzajemnie dla siebie.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
mk2017 likes this.