Clicks913
Varovanie
63

ĎÁBLU NENÍ DOVOLENO PŘEKROČIT HRANICE, KTERÉ MU VYMEZUJE BŮH, NEBO PŘESTOUPIT SVOLENÍ ČLOVĚKA

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 4. května 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/mayo.html

Boží lidé:
Ať Boží požehnání sestoupí na každého z vás…
Byl jsem poslán kvůli velké hrozbě, která se rozprostírá nad lidským stvořením s blížícím se naplněním varování, jemuž dlouhé, dlouhé, roky pozorně a se svatou trpělivostí naslouchali lidé dobré vůle, kteří dokázali čekat. Nebudou zklamáni, jelikož tato generace prožije a bude svědkem naplnění odhalení, která Boží vůle opakovala lidstvu znovu a znovu.
Náš Král a Pán zná i sebemenší myšlenku lidské bytosti a kvůli tomu předvídá lidské činy a jednání, aby se duše neztratily.
Milovaní Boha, žijete uprostřed velkého duchovního zmatku, proto my, jako nebeské armády, zůstáváme všichni pozorní, abychom vás chránili a střežili před neustálými nástrahami ďábla, který je žijící zvrhlou duchovní bytostí, který má potěšení zneužívat člověka svou zlobou, svým jedem, a který nepřestane vnášet do lidské mysli zhoubné myšlenky a zmatek, aby splnil svůj cíl: zničit církev, pokud to lidé dovolí, protože mu není dovoleno překročit hranice, které mu vymezuje Bůh, nebo přestoupit svolení člověka.
To vysvětluje přesah víry v lidské bytosti, že může říct ďáblu NE!, aby ho odmítl a dal přednost vlastnictví milosti a vítězství Krista před zlem.
Velká většina lidských stvoření si myslí, že démon může být snadno přemožen. Není tomu tak. Pohleďte, jak démon útočí na Boží děti:

u některých násobí žárlivost…
u jiných navodí zlé myšlenky…
jiné naplní váhavostí…
nutí jiné soudit své bratry…
nazývat "Satanem" jisté lidi…
zveličovat ego ostatních…
naplňovat druhé předsudky…
nasycovat jiné hněvem…
některé chtivostí…
a jiné ještě naplňovat závistí…
A je tomu tak, že všichni jsou zkoušeni způsoby, které si nikdo ani nemůže představit, abyste nebyli schopni rozpoznat zlo, před kterým se nacházíte.
Boží lidé, nezmiňuji se vám o Satanovi, jakoby byl důležitější než je náš Král a Pán Ježíš Kristus, nebo že bych nacházel velké uspokojení o něm k vám mluvit. Je to spíše proto, že v tomto čase princ tohoto světa číhá, čeká na nejmenší příležitost, aby napadl Boží lid [Petr 5, 8-9], a já jsem poslán, abych vás bránil a učil vás, že musíte i nadále setrvat v boji proti zlu.
Člověku, jako Božímu dítěti, byla dána síla odporovat zlu a milost bojovat proti němu.

Před mocí Nejsvětější Trojice, přítomnou v člověku, Božím dítěti, Zlý uteče
[1Kor 10, 13]. Proto: VÍRA, VÍRA, VÍRA.
Milovaní Nejsvětější Trojice, Boží Zákon je ohrožován moderními trendy, určené snižovat dopad hříchu na lidskou duši, které vyzývají člověka, aby nebyl duchovní, aby byl snadnou kořistí pro zlo, které roste s velkou silou před lidským stvořením, jemuž chybí poznání, víra, a důvěra v našeho a vašeho Krále a Pána Ježíše Krista a v přímluvu naší a vaší Královny a Matky.
Děti Boží jdou trnitými cestami, ale trny je nezastaví, netrápí je, ani jim nejsou důvodem k zoufalství, protože jejich síla přichází od Boha, nikoli od člověka. Děti Boží se mohou cítit zraněné, ale neříkají o sobě, že už jsou téměř mrtvé, protože Bůh je posiluje, podporuje je a vede je jak najít med v každém trnu, v každé bolesti, protože nic není z člověka, ale všechno z Boha [Ž 46, 2].
Proto: Odvahu! Víra je větší než zkoušky a v těchto zkouškách se projevuje věčný život Krista, Krále vesmíru.
Boží lidé, je nutné, abyste dodržovali Boží Zákon, aby se Boží Láska znásobila a nebyla nikým a ničím zatemňována.
Modlete se, Boží lidé, modlete se před aktivací vulkánů a utrpením velké části lidstva.

Modlete se, aby zdravé učení nebylo pozměněno, modlete se, aby přikázání Božího Zákona nebyla zlehčována.
Modlete se, církev je pronásledována, je pronásledována pozvolna.
Modlete se a šiřte víru, úpěnlivě proste za přímluvu vaší Královny a Matky: zemětřesení přijdou s velkou silou.

Modlete ve vhodném i nevhodném čase, nezapomínejte, že děti Boha Ho vždy hledají v poslušnosti jeho vůli, aniž by ji zapřeli.
Zasvěťte svatý růženec s láskou a vírou té, která vás přijala u paty kříže slávy.
My jsme vaši společníci na cestě a vaši andělé strážní.
Všem lidem dobré vůle…
KDO JE JAKO BŮH?
Svatý archanděl Michael
Od arch. Michaela z 4.5.2019: ...Děti Boží se mohou cítit zraněné, ale neříkají o sobě, že už jsou téměř mrtvé, protože Bůh je posiluje, podporuje je a vede je jak najít med v každém trnu, v každé bolesti, protože nic není z člověka, ale všechno z Boha [Ž 46, 2]. .....Velká většina lidských stvoření si myslí, že démon může být snadno přemožen. Není tomu tak. Pohleďte, jak démon útočí na Boží …More
Od arch. Michaela z 4.5.2019: ...Děti Boží se mohou cítit zraněné, ale neříkají o sobě, že už jsou téměř mrtvé, protože Bůh je posiluje, podporuje je a vede je jak najít med v každém trnu, v každé bolesti, protože nic není z člověka, ale všechno z Boha [Ž 46, 2]. .....Velká většina lidských stvoření si myslí, že démon může být snadno přemožen. Není tomu tak. Pohleďte, jak démon útočí na Boží děti: u některých násobí žárlivost…u jiných navodí zlé myšlenky…jiné naplní váhavostí…nutí jiné soudit své bratry…nazývat "Satanem" jisté lidi…zveličovat ego ostatních…naplňovat druhé předsudky…nasycovat jiné hněvem…některé chtivostí…a jiné ještě naplňovat závistí…
A je tomu tak, že všichni jsou zkoušeni způsoby, které si nikdo ani nemůže představit, abyste nebyli schopni rozpoznat zlo, před kterým se nacházíte. L: Proto viz Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce
Libor Halik likes this.
Prečo tieto "posolstvá" nikdy nevarujú pred falošným učením -ekumenizmom ,ktorým nahradili Kristovo evanjelium ,prečo nikdy nevarujú pred príchodom antikrista ,ani kto ním bude ,prečo nikdy nevarujú pred prijatím znamenia šelmy ,ani čo ním bude,prečo nikdy nevarujú pred služobníkom Božieho nepriateľa na pápežskom stolci Bergogliom???
lebo si nečital všetky posolstvá...
napr. o Antikristovi už bolo povedane, o šelme takisto, a čo sa týka ekumenizmu, tak to si môžeš pozrieť v Modrej knihe, ale to ešte neznamena, že Luz de Márii nebolo nič povedane o falošnom ekumenizme.

Tu však treba povedať, že nie je Ekumenizmus ako ekumenizmus.
Podobne - nie je Cirev ako cirkev

Ak niekto hlada v posolstvách že bude odsudzovať Cirkev alebo…More
lebo si nečital všetky posolstvá...
napr. o Antikristovi už bolo povedane, o šelme takisto, a čo sa týka ekumenizmu, tak to si môžeš pozrieť v Modrej knihe, ale to ešte neznamena, že Luz de Márii nebolo nič povedane o falošnom ekumenizme.

Tu však treba povedať, že nie je Ekumenizmus ako ekumenizmus.
Podobne - nie je Cirev ako cirkev

Ak niekto hlada v posolstvách že bude odsudzovať Cirkev alebo Ekumenizmus, tak musí mať na vedomí, že sa to nestane, ibažeby odsudili cirkvičky a sektičky, čo sa tvária ako ekumenické cirkvičky

a Bergoglio?

Na to zabudni!
Luz de Mária nie je Mary Carbery
inač, ved už aj Mary Carbery prišla na to, že niečo nie je v poriadku s jej posolstvami (aj čo sa týka papeža) ked sa radšej stiahla z dejiska ...
krumpeľ likes this.