Clicks87
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna?

32. W jakim sensie wiara Kościoła jest jedna?

Chociaż Kościół składa się z ludzi o różnych językach, kulturach i obrzędach, nie przestaje wyznawać swojej jedynej wiary otrzymanej od jednego Pana i przekazanej przez jedną apostolską Tradycję. Wyznaje wiarę w jednego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i wskazuje jedną drogę zbawienia. Dlatego wierzymy jedną duszą i jednym sercem we wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym, i co Kościół podaje do wierzenia jako objawione przez Boga.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium-kate…
mk2017 likes this.