Clicks797

JEZUS: Żaden człowiek, sędzia, przywódca polityczny czy członek Mojego Kościoła na ziemi, nigdy nie może skazać człowieka na śmierć

JESUS: No man, judge, political leader or member of My Church on Earth, can ever condemn a man to die

sobota, 11 stycznia 2014 roku, godz. 10.48

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, aby świat wiedział, jak bardzo kocham człowieka, bo kocham nawet takiego, z którym się nikt nie liczy, najbardziej udręczonego i najbardziej niegodnego.

Każdy, kto uważa, że stawiam jakiegoś człowieka ponad innym, nie zna Mnie. Mogę dawać przywileje niektórym duszom, zwłaszcza duszom wybranym, ale nie kocham ich bardziej czy mniej niż dusze zgnębione.

Spoglądam na każdą duszę z miłością w Moim Sercu. Trwam przy każdym z was, ponieważ jesteście Moi – Mojego Ojca. Choć mogę być obrażany waszymi słabościami i rozgniewany z powodu waszych złych zamiarów i pragnień, to jednak Moja Miłość do was nigdy nie umrze. Wszyscy grzesznicy są kochani przez Boga – bez względu na to, co zrobili. Bóg ma ostateczną władzę nad losem każdej duszy i ta władza należy do Niego.

Jedynie Ja mam władzę sądzenia. Żadnemu człowiekowi spośród was nie dano tego prawa. Gdy ktoś uzna, że inny jest winny grzechu, może ukarać tę osobę tylko pokutą, nie śmiercią. Żaden człowiek, sędzia, przywódca polityczny czy członek Mojego Kościoła na ziemi, nigdy nie może skazać człowieka na śmierć z powodu jego grzechów – bez względu na to, jak mogą być niegodziwe. Żaden człowiek nie może skazać drugiego na piekło, bo kiedy oświadcza, że dana dusza jest potępiona, to przeciwnie, to on zostanie potępiony, bez względu na to, jak bardzo wiele świętych czynów dokonał w Moje Imię.

Jak możecie marnować tyle czasu na wzajemne potępianie się, zamiast przyjąć ten Dar, który został wam dany – Dar wzajemnej miłości. Pokochajcie ten Dar, który wy wszyscy otrzymaliście od Boga i który należy do was, byście go rozdawali w taki sposób, jaki sobie życzycie – skoro to jest zgodne z Wolą Mojego Ojca.

Jednak tak wielu, którzy kochają Mnie, Jezusa Chrystusa, uważa, że Ja akceptuję wszelkie działania, które podsycają wzajemną nienawiść. Jest przeciwnie, musicie wiedzieć, że po prostu chcę, abyście się wzajemnie miłowali i pozostali wierni Słowu Boga, które jest zawarte zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.

Słowo jest wieczne – ono się nie zmienia – nigdy. Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie, nie różnią się od tych, którzy żyli tysiące lat temu. Możecie posiadać więcej wiedzy i informacji, ale nie jesteście wspanialsi niż jakiekolwiek inne pokolenie, które było przed wami. Człowiek jest śmiertelny. Nic się nie zmieni w tej kwestii, dopóki Ja nie przyniosę wam Życia Wiecznego.

Zatrzymajcie się i pomyślcie. Moje wskazania są wciąż takie same jak dane ludzkości podczas Mojego Czasu na ziemi. Jedyną różnicą jest to, że obecnie, ze względu na postępy w nauce, wielu ludzi jest przekonanych, że są więksi od Boga. Wielu tak bardzo wierzy w swoją nieśmiertelność, że zdecydowało się nie uznawać, iż zostali stworzeni przez Boga. Wielu sądzi, że mają prawo do napisania na nowo Bożych Praw.

Wielu zdecydowało się wybudować nową wieżę Babel, a kiedy to zrobią, zawali się ona przez jeden ruch Ręki Mojego Ojca. Wtedy człowiek sobie uświadomi, że życie może istnieć tylko z Bogiem i dla Boga, w zgodzie z Wolą Boga. Bez Boga nie ma życia.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/people-who-live…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-01-11-10-48

_________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Tylko wtedy, gdy okazujecie sobie nawzajem szacunek i miłujecie się wzajemnie, możecie prawdziwie głosić Moje Słowo

JEZUS: Pamiętajcie, nie reprezentujecie Mnie, kiedy oczerniacie i publicznie okazujecie innym nienawiść

JEZUS: Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach

BÓG OJCIEC: Przyjmijcie ostatecznie Moją Pieczęć jako jeden z największych Darów, jakie zostały dane ludzkości ...

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

Pieczęć Boga Żywego - do pobrania (PDF)

MODLITWA "PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO" W RÓŻNYCH JĘZYKACH DO POBRANIA (PDF)

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...


JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY
5 PRZYKAZANIE BOŻE - NIE ZABIJAJ

KKK 2258: Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się ?stwórczego działania Boga" i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej.
KKK 2262: W …More
5 PRZYKAZANIE BOŻE - NIE ZABIJAJ

KKK 2258: Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się ?stwórczego działania Boga" i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej.
KKK 2262: W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: Nie zabijali (Mt 5,21) i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy.