Clicks92
nl.news

Niet verwonderlijk: Duits protestants verval overtreft dat van de katholieken - waarom?

Het verval van de Duitse protestanten overtreft veruit het katholieke verval, zo heeft Pew Research Center ontdekt.

Sinds 1950 verloren Duitse protestanten meer dan de helft van hun aantal, terwijl de katholieken daalden van 37% naar 31%. Katholieken houden vaker vast aan hun geloof dan protestanten.

Al jaren geleden hebben de protestanten die controversiële "hervormingen" doorgevoerd die paus Franciscus en de Duitse bisschoppen wilden om de kerk "klaar te maken voor de toekomst" [haar ineenstorting].

De ruggengraat van de Duitse katholieken zijn degenen die voor het Tweede Vaticaans Concilie zijn opgeleid met een sterk geloof en een duidelijke religieuze identiteit. Voor hen maakt de leer over het heil een formele betrokkenheid bij de kerk belangrijker dan bij protestanten of Novus-Ordo-katholieken, die gewoonlijk religieuze onverschilligheid omarmen.

Katholieken die praktiseren verzetten zich vaker tegen religieuze minderheden (vooral de islam) en massa-immigratie.

Afbeelding: © Heptagon, Wikicommons CC BY-SA, #newsAevtcgzled