Clicks110
tr.news

Francis’in Kişisel Sekreteri Abu Dabi Belgesini Tanıtmak İçin Komite Üyesi Oldu

Birleşik Arap Emirlikleri, Şubat ayında Abu Dabi'deki Papa Francis tarafından imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesi'nde yer alan yanlış fikirleri teşvik etmek için dinler arası bir Yüksek Komite kurdu.

Belge, bütün dinlerin birbiriyle çelişmesine rağmen "Tanrı'nın isteği" olduğunu iddia ediyor.

VatikanNews.va'ya (20 Ağustos) göre komite, belgeyi ulusal ve uluslararası düzeyde, hatta mevzuatlarda bile teşvik etmek ve uygulamakla görevli. Komite üyeleri şunlardan oluşuyor:

• Dinlerarası Diyalog Papalık Konseyi Başkanı Piskopos Miguel Ángel Ayuso Guixot

• El Ezher Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohamed Hussein Mahrasawi

• Francis'in Kişisel Sekreteri Monsenyör Yoannis Lahzi Gaid

#newsTrlxosztjv