Clicks9
Peter(skala)

Pápež sa prihovoril pediatrom: V prístupe k deťom pamätať na Ježiša

Svätý Otec pri stretnutí s členmi Talianskej federácie pediatrov (Vatican Media)

PÁPEŽ


Pápež sa prihovoril pediatrom: V prístupe k deťom pamätať na Ježiša

Obetavosť, kompetentnosť a ľudskosť ako súčasť výbavy detského lekára prízvukoval pápež František pri dnešnom stretnutí s členmi Talianskej federácie pediatrov, ktorých prijal na osobitnej audiencii.

Federácia, ktorá tento rok slávi 40. výročie svojho vzniku, združuje viac než 5500 lekárov. Pri stretnutí s dvoma desiatkami jej zástupcov Svätý Otec pripomenul, že ich práca je skutočnou a pravou misiou, ktorá si vyžaduje zapojiť nielen myseľ, ale aj srdce. Prihovoril sa im spontánnymi slovami. V pripravenom príhovore, ktorý im odovzdal na papieri ako podnet na uvažovanie, pápež František poukazuje na dôležitosť dostupnosti zdravotnej starostlivosti i prevencie pre všetky sociálne vrstvy:

„Nech vždy pracujete so serióznosťou a obetavosťou, stávajúc sa šíriteľmi solidárnej a inkluzívnej kultúry a zdravotníctva. V našich časoch sa prevencia a liečba čoraz viac stáva doménou tých, ktorí sa tešia istej životnej úrovni a môže si to dovoliť. Povzbudzujem vás, aby ste sa zasadili o to, aby sa táto nerovnosť nepridala k mnohým tým, ktoré už sužujú tých najslabších, ale aby zdravotnícky systém všetkým zaistil zdravotnú starostlivosť i prevenciu, ako právo ľudskej osoby. Práve pozornosť voči človeku, spolu s vedeckou kompetentnosťou, je základnou charakteristikou vašej profesionálnosti, ktorej integrálnou súčasťou je aj schopnosť načúvať, chápať a vytvárať dôveru.“

Vzorom ľudskosti i obetavosti je i pre lekárov Ježiš, skonštatoval Svätý Otec:

„V sile viery, ktorú ste prijali, ste povolaní brať si vždy za vzor ľudskosti a obetavosti voči druhým osobu Ježiša – zdroj blízkosti a nehy. Čítaním a častým vracaním sa k textom Evanjelia, v ktorom Ježiš stretáva a uzdravuje chorých, načerpáte vždy novú životodarnú silu pre vašu existenciu i pre vašu prácu.“

Pápež pediatrom pripomenul, že sa od nich nežiada len kompetentnosť – rodičia im totiž zverujú to, čo je im najdrahšie:

„Ešte pred deťmi vás vaša práca stavia do neustáleho kontaktu s rodičmi, prvými ochrancami a nositeľmi zodpovednosti za vašich pacientov. Tí od vás nežiadajú len vašu lekársku kompetentnosť, ale hľadajú aj bezpečie z ľudského hľadiska, zverujúc vám to, čo je pre nich najdrahšie.“

Ježiš dával deti za vzor v časoch, keď neboli považované za veľa, zdôraznil Svätý Otec:

„Pri zaobchádzaní s deťmi najme vždy na pamäti práve Ježišove slová. On vo svete, v ktorom deti nepožívali veľkú úctu, ich dal ako vzor toho, kto vstupuje do Božieho kráľovstva, pretože rozumie jeho tajomstvám. Pamätajme aj na jeho osobitne príťažlivý postoj k nim: aj keď ich k sebe neprivolával pozývaním či darčekmi, privolával ich silou a pokojom, ktoré vyvierali z jeho osoby, takže deti prichádzali k nemu a on ich prijímal.“

Pápež spomenul aj osobnosť „otca talianskej pediatrie“ MUDr. Franca Panizona (1925-2012), ktorý lekárov povzbudzoval k bezpodmienečnej obetavosti voči deťom i k pohľadu, ktorý presahuje chvíľkovosť. Pápež citoval tieto tri rady doktora Panizona detským lekárom:

„Nech sa nikdy nestane, že by ste si uložili hlavu na vankúš, ak ste predtým neurobili pre nich všetko to, čo je vo vašej moci.“

„Nemysli len na dnešok tvojho pacienta, ale mysli aj na jeho zajtrajšok.“

„Nemysli len na tvojich pacientov, ale mysli aj na všetkých pacientov; nemysli len na tých prítomných, ale aj na tých, čo sú vzdialení, i na tých budúcich“.