Clicks61
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co Bóg stworzył?

59. Co Bóg stworzył?

Pismo Święte mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1). Kościół w swoim wyznaniu wiary stwierdza, że Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, wszystkich bytów duchowych i materialnych, to jest aniołów i świata widzialnego, a na końcu człowieka.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
mk2017 likes this.