Ngôn ngữ
Lượt xem
796
vi.news

Vatican giao nộp những người Công giáo Trung Quốc cho những kẻ đàn áp họ

Steven Mosher, một nhà khoa học xã hội người Mỹ, chuyên khoa kiểm soát dân số Trung Quốc, đã chỉ trích thỏa thuận sắp tới giữa Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nói với EWTN, Mosher giải thích rằng trong sáu năm đàm phán với Vatican, chế độ Trung Quốc đã không có bất kỳ nhượng bộ nào, "Ngay cả khi họ đã nhượng bộ thì họ cũng không có uy tín trong việc giữ lời."

Theo Mosher, Vatican đang "đàm phán về việc đầu hàng của Giáo hội ngầm" với một chế độ "rõ ràng là muốn loại bỏ" nó.

Ông so sánh tình hình với Rôma cổ đại: "Nó giống như một vị hoàng đế Rôma đang ở trong công cuộc đàn áp người Công giáo ở Rôma lại được trao quyền kiểm soát Giáo hội Rôma".

#newsMuqtdaowig