Ngôn ngữ
782

Vatican giao nộp những người Công giáo Trung Quốc cho những kẻ đàn áp họ

Steven Mosher, một nhà khoa học xã hội người Mỹ, chuyên khoa kiểm soát dân số Trung Quốc, đã chỉ trích thỏa thuận sắp tới giữa Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói với EWTN, Mosher giải thích…
Viết một bình luận