Clicks617
ŚW.FILOMENA
1

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

JESUS: I Bless you and give you the courage, the wisdom, the knowledge and the Graces to continue My Work on earth

piątek, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00

M
oja szczerze umiłowana córko, przez Moc Trójcy Przenajświętszej oświadczam, że dałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami obiecanymi ludzkości przez Księgę Prawdy.

Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi Darami udzielonymi wam przez tę Misję i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i przeżywajcie życie w zgodzie z nimi.

Moja Misja ratowania ludzkości jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary – Pieczęć Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. One będą waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi. Od teraz będę rozmawiał z wami tylko od czasu do czasu i poprzez Resztę. Jesteście gotowi na przyjęcie swojej zbroi, by walczyć o utrzymanie Mojego Słowa żywym w miejscu spustoszenia.

Moim Planem jest zapewnienie, aby wszyscy z was rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co wam dałem. Nigdy nie opuszczę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi i całkowicie Mi zaufajcie. Te Orędzia przyniosą wam wielkie pocieszenie i ukojenie w dniach ogromnych doświadczeń duchowych.

Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, którego będziecie potrzebowali, by przetrzymać trudności, jakie staną przed wami w nadchodzących czasach.

Dziękuję wam, Moje maleństwa, za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz szerzenie Prawdy zależy od was. Kocham was, miłuję was i tęsknię za wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/my-mission-to-s…
za: jezusdoludzkosci.pl/2015-02-13-18-0…

__________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moi współcześni uczniowie otrzymują ogromną Misję / JESUS: My modern day disciples are being given an enormous Mission


JEZUS: Nigdy nie wolno odrzucać objawień prywatnych, nie mając wymaganych umiejętności ani pokory / JESUS: You must never reject private revelations without the qualifications or the humility required

JEZUS: Nikogo nie upoważniam do osądzania drugiego, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy / JESUS: I give no man the authority to judge another ...

JEZUS: Intelektualna pycha, zaślepiła was na prawdę wiedzy duchowej / JESUS: Knowledge can very often blind you to the Truth

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

JEZUS CHRYSTUS: Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym: Pieczęć Boga Żywego

I POSŁUCHAJ:

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem