Ngôn ngữ
1 61

Tây Ban Nha: Cứ mỗi tháng lại một tu viện đóng cửa

88 tu viện tự trị đã bị đóng cửa ở Tây Ban Nha từ năm 2007 đến năm 2016 và tốc độ có xu hướng tăng nhanh, theo thông tin từ nhật báo ABC của Tây Ban Nha (ngày 7 tháng 10). Vào năm 2016, cứ mỗi thán…