Clicks18
fil.news

"Ang mga Network ng Homoseksuwal ang Dapat Munang Alisin"

Ang eskandalo sa Simbahan ay hindi naglalaman ng katotohanan na alam ng mga obispo ang tungkol sa mapanilang baklang asal ni McCarrick at walang ginawa ukol dito, isinulat ni Janet Smith, 67, isang moral na teologo sa Sacred Heart Major Seminary sa Detroit, USA, sa Facebook (Agosto 6).

"Ang mas malalim na problema ay ang presensiya ng mga homoseksuwal na network sa Simbahan", ipinaliwanag ni Smith. Nakita niya ang mga network na ito sa mga diyosesis sa buong mundo "at tiyak sa (Roman) Curia."

Sa lahat ng problema sa kasalukuyang Simbahan, ayon kay Smith, ang mga network ng homoseksuwal ang dapat munang alisin.

picture: Janet Smith, #newsHxpzfjexzk