Clicks12

Pápež začne obrady Veľkonočného trojdnia vo väznici vo Velletri

V dnešný deň, keď si pripomíname Pánovo ustanovenie Eucharistie, pápež František rozoslal cez sociálne siete nasledujúci odkaz: „V Eucharistii reálne stretávaš Ježiša, zdieľaš jeho život, pociťuješ jeho lásku; tam môžeš zakúsiť, že jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú pre teba.“ Svätý Otec vstúpi do Veľkonočného trojdnia slávením svätej omše Pánovej večere v nápravno-výchovnom zariadení vo Velletri 40 km južne od Ríma.

Do mestečka Velletri pápež František zavíta o 16:30. Po tom, ako ho privíta vedenie zariadenia, predstavitelia polície a zástupcovia väzňov, bude o 17.00 v priestoroch väzenského

divadelného salónu sláviť súkromnú svätú omšu spojenú s obradom umývania nôh 12 väzňom. Pri ňom bude mať Svätý Otec oblečenú zásteru, ktorú mu minulý mesiac pri generálnej audiencii daroval účastník ďakovnej púte veriacich z Palerma. Zástera na sebe nesie Petrovu otázku: „Ty umývaš nohy mne?“

V nápravno-výchovnom zariadenie, ktoré navštívi Svätý Otec, žije 577 osôb, z ktorých 50 je väzňov. Ide o ústav so stredným stupňom stráženia, ktorý má dve časti vyhradené pre cely predbežného zadržania – jednu pre tých, čo spolupracovali so spravodlivosťou a jednu pre osoby s mentálnym postihnutím. Približne 60% obyvateľov zariadenia pochádza z cudziny.

Pripomeňme, že minulý rok pápež podobne slávil Eucharistiu v rímskej väznici Regina Coeli a doteraz vykonal tento obrad na Zelený štvrtok celkovo v štyroch väzenských zariadeniach.
ludia sa pýtaju, prečo pápež nezačina Velkonočne Trojdnie so svojimi najbližšími kňazmi ako Ježiš Kristus, ale prečo ?!

Veď pápež začína s kńazmi, ale už vo štvrtok ráno, kedy si spolu s kňazmi obnovujú kňazské svätenie a posväcuju oleje.

...až večer pokračuje s väzňami a to je problém:

Radšej by videli pápeža spolu na sv.omši s kardinálmi, biskupmi, kňazmi, klerikmi a laikmi ako im …More
ludia sa pýtaju, prečo pápež nezačina Velkonočne Trojdnie so svojimi najbližšími kňazmi ako Ježiš Kristus, ale prečo ?!

Veď pápež začína s kńazmi, ale už vo štvrtok ráno, kedy si spolu s kňazmi obnovujú kňazské svätenie a posväcuju oleje.

...až večer pokračuje s väzňami a to je problém:

Radšej by videli pápeža spolu na sv.omši s kardinálmi, biskupmi, kňazmi, klerikmi a laikmi ako im umýva nohy a "láme Chlieb Života"

- roky plynú a pápež to robí stále akoby proti vôli veriacim, ale prečo si ludia nepoložia otázku: Vari väzni sú jeho najbližšími, "maličkými", či apoštolmi?

.. aj to príde niekomu na rozum, predsa však je ťažké prijať odpoveď, žeby boli naozaj tými, kto príjme Františkovu spoločnosť s väčšou ochotou.

Ludia zvyknu hovoriť kriticky na adresu klerikov vo Vatikane, ale ak ich kritika je opodstatnená, ako to, že nie je v prípade "spoločenstva s pápežom"

Ako vieme, zo začiatku je všetko iné... plné nadšenia, ale časom nadšenie upadá a nastáva čas skušky viery. Čo ak pápež hľadá vo väzniciach stratených bratov, ale aj buducich apoštolov ?

Ludia by radšej videli za Stolom Pána zatvrdilých apoštolov ako keby tam mali byť kajuci bratia a to je problém, s ktorým sa nevedeli vysporiadať zakonici v prípade Ježiša a jeho nasledovníkmi, ale aj dnes prísni konzervativci pozerajuc na pápeža a jeho nasledovníkov.