Clicks60
vi.news

Francis sắc phong cho một Hồng Y thỏa hiệp làm một tân Giáo chủ thị thần

Giáo Hoàng Francis đã sắc phong Hồng y Kevin Farrell làm Giáo chủ thị thần của Giáo Hội La Mã Thần thánh.

Farrell là một cận thần của Bergoglio, một người theo chủ nghĩa tương đối triệt đểtham gia chặt chẽ trong vụ của McCarrick và các vụ lạm dụng khác.

Việc đề cử Kevin Farrell là bằng chứng cho thấy Francis bảo vệ câu lạc bộ Các Cậu Trai Già tự do và không quan tâm đến việc làm mới Giáo hội.

Sau cái chết của một giáo hoàng và cho đến khi một người kế nhiệm được bầu, giáo chủ thị thần sẽ đóng vai trò là người điều hành thay thế của Thành phố Vatican.

Hình ảnh: Kevin Farrell, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsErnzprzgbo