Clicks53
vi.news

Giám mục Schneider gọi Hồng y Kaspar là kẻ "không dung thứ", "hung hăng"

"Phản ứng nhanh chóng, không dung thứ và hung hăng một cách đáng kinh ngạc" mà Hồng y Kasper đã dùng để từ chối Tuyên ngôn của Đức tin của Hồng y Müller cho thấy rằng một sự chuyên nghiệp rõ ràng về các sự thật thiêng liêng thường không được dung thứ trong Giáo hội ngày nay, Giám mục phụ tá của Kazakhstan, Athanasius Schneider đã viết.

Schneider tuyên bố trên LifeSiteNews.com (ngày 13 tháng 2) rằng Hồng y Kasper đã cho thấy rằng ông "không còn sống với Đức tin thực sự của các Tông đồ và của Giáo hội mọi thời đại".

Thay vào đó, ông ta đại diện cho một Cơ đốc giáo, giống như một kẻ nghiện ma túy, đã tạo ra một đức tin theo sở thích của bản ngã của chính mình hay là của "Zeitgeist" (tinh thần của thời đại).

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsCmddgsyqzf