Clicks390
ľubica
11

Bergogliův učitel o papežství a o sobě

»Myslím, že papež je vtělený ďábel a převlečený Antikrist.« (Z kázání „O křížové výpravě proti Turkům“)

»Papežům se vzdává úcta jménem Krista, i když jsou plní nejhorších pekelných ďáblů, a to tak plní, že nemohou ďábla vyhnat, ani zvrátit ani vykýchnout … Nyní vidíme, že on [papež] se svými římskými kardinály není nic jiného než zoufalý lotr, nepřítel Boha, ničitel křesťanství a živý příbytek Satana...«

»Ďábel, který založil papežství, mluví a jedná skrze papeže a římský stolec.«

»Chceš vědět, odkud papež přichází a kam jde? Je to ohavnost modloslužby, produkt všech ďáblů z pekelné propasti.«

»Ten kdo papeže poslouchá, je blažený, ale on sám, papež, jako skála není nikomu poddán a nikoho neposlouchá. Od této chvíle máš svaté právo hlásat na základě všech papežských dekretů, že papež, jeho papežství je démonické zrcadlo, které má svůj původ ve špatném pochopení Mt 16; tzn. zrozený ze lži, z kletby jako ďáblův potomek.«

»Žádné dobré svědomí nemůže uvěřit, že papež je hlava křesťanské církve, ani náměstek Boha a Krista, ale je hlavou prokleté církve nejhorších banditů na zemi, náměstek ďáblův, Boží nepřítel, protivník Krista a ničitel církve, učitel lži, rouhání a modloslužby, bandita a uchvatitel církve, příčina všech druhů prolévání krve, děvka nade všechny děvky ponořená do svého smilstva, antikrist, člověk hříchu a syn záhuby, vlk vlkodlak pravý a skutečný.«

Z díla Proti papežství založenému od ďábla, IN: Opera omnia di Martino Lutero, vydání Weimar

Zcela opačné je Lutherovo sebehodnocení:

»Kdokoliv nevěří tak jako já, je určen do pekel. Moje nauka je nauka Boží, obě jsou totožné. Můj soud je soud Boží« (Weimar sv. X, část 2 od. 107).

Tento muž, jehož zlostné pero neznalo jiné termíny než ďábelské, byl zcela pomatený sám ze sebe a pokládal se za nejvyššího z celého lidského rodu. Namlouval si, že jen on bojoval se Satanem jako Pavel a Ježíš Kristus, že jenový Pavel, tvůrce divů, jediný pravý Boží vyvolený, neomylný ve své nauce.Domníval se, že jeho tak směšné učení o ospravedlnění je nová nauka evangelia; prohlašoval veřejně, že Bůh ho jedinečným povoláním vyvolil, aby hlásal nové evangelium a obdaroval honadpřirozenou inteligencí z epištol sv. Pavla.

Vychloubal se, že nikdo před ním, ani církevní Otcové, ani nevýznamnější teologové nevěděli, co je to stvoření, vykoupení, ospravedlnění, člověk a jeho tělo a duše, co je Kristus, křest a vyznání víry, Desatero, Otče náš atd. Různými frázemi ujišťoval, že z Božího vnuknutí přijal novou inspiraci z nebe, zapřísahal se, že jeho slovo není jeho, ale Kristovo, prohlašoval se za ústa samého Krista, který ho povolal, aby byl soudcem lidí i andělů.

I jeho nejbližší tím byli zhnuseni. »Když čtu Lutherovu knihu, zdá se mi, že vidím špinavého vepře, který chrochtá a čenichá tu a tam po pěkných květech v zahradě: se stejnou nečistotou, se stejnou teologickou ignorancí, stejně nemístně hovoří Luther o Bohu a o svatých věcech (Hencke).

Zwingli mu vyčítal nadutost a domýšlivost, hýření slovy a nabubřelými hrozbami, označil ho za »plného pýchy«. »Nemýlí se, kdo tě označuje za svůdce nebezpečnějšího než Marcion«. »Kdybys ho viděl mezi svými, myslel bys, že je posedlý šikem ďáblů. Jako je jasné, že Bůh je Bůh, tak je jasné, že Luther je ďábel«.

Prameny: Tischreden;Allgemeine Geschichte der Christ. Kirch. nach der Zeitfolge, 1799, díl. III, str.. 301; Hauspostile.
ľubica
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Seraf…More
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
8 more comments from ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Lutherovo sebahodnotenie:

»
Ktokoľvek neverí tak ako ja, je určený do pekiel. Moja náuka je náuka Božia, obe sú totožné. Môj súd je súd Boží« (Weimar sv. X, část 2 od. 107).
.............
to smrdí važení sírou----
........ bléééé, hnus!!!!
ľubica
ľubica
25. října 2016 (LifeSiteNews) — Papež František pojede příští týden do švédského Lundu, kde se zúčastní zahájení celoročních oslav 500. výročí pětadevadesáti tezí, které Martin Luther 31. října 1517 přibil na vrata zámeckého kostela ve Wittenbergu.

V rámci přípravy na tuto návštěvu papež 13. října ve vatikánské aule Pavla VI. přijal tisíc luteránů a katolíků z Německa a promluvil k nim z pódia,…More
25. října 2016 (LifeSiteNews) — Papež František pojede příští týden do švédského Lundu, kde se zúčastní zahájení celoročních oslav 500. výročí pětadevadesáti tezí, které Martin Luther 31. října 1517 přibil na vrata zámeckého kostela ve Wittenbergu.

V rámci přípravy na tuto návštěvu papež 13. října ve vatikánské aule Pavla VI. přijal tisíc luteránů a katolíků z Německa a promluvil k nim z pódia, na němž stála Lutherova socha. Tento pohled mnohé katolíky šokoval, protože papež Lev X. v roce 1520 Luthera exkomunikoval a jeho teze odmítl. Rozštěpení křesťanů, které Luther způsobil, zůstává jedním z nejhorších za 2000 let dějin Církve.

František při setkání zopakoval své varování před obracením lidí, které pronesl již na začátku října. Několik týdnů poté, co papež František řekl, že je „velmi těžkým hříchem proti ekumenismu“, pokoušejí-li se katolíci obracet pravoslavné křesťany, sdělil poutníkům, že „není správné přesvědčovat [nekatolíky] o své víře“. Papež rovněž poskytl neotřelou definici slova „vlažný“, které podle něj označuje křesťany, kteří „chtějí na jedné straně horlivě bránit křesťanství na Západě, ale na druhé straně se stavějí nepřátelsky k uprchlíkům a jiným náboženstvím.“

Pro křesťany má slovo „vlažný“ velký význam, neboť upomíná na Kristova slova ve Zjevení sv. Jana: „Znám tvé skutky: nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! Takto však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyvrhnu tě ze svých úst“ (Zj 3:15-16). Tyto verše se obvykle vykládají jako odsouzení praxe, která si z Kristova učení vybírá, co se jí hodí, místo aby je přijímala celé. Jak se vyjádřila americká biskupská konference, „z polovičaté věrnosti víře se Kristu dělá nanic.“

V odpovědi na otázku, co se mu líbí na luteránech, papež uvedl: „Mám opravdu rád dobré luterány, luterány, kteří opravdu praktikují svou víru v Ježíše Krista. Nemám rád vlažné katolíky a vlažné luterány.“ Webové stránky Vatican Insider provozované italským deníkem La Stampa citují papežův výrok, že jestliže křesťané „chtějí na jedné straně horlivě bránit křesťanství na Západě, ale na druhé straně se stavějí nepřátelsky k uprchlíkům a jiným náboženstvím,“ je v tom „rozpor“.

To, že papež aplikoval důrazné Kristovo odsouzení na lidi projevující nechuť vůči jiným náboženstvím, je možná varováním těm, kdo by něco namítali proti jeho nadcházejícímu velebení Luthera, které je naplánováno na 31. října. Švédský katolický profesor Clemens Cavallin v jednom eseji k blížícím se oslavám s papežem Františkem v Lundu upozorňuje, že ve společné pobožnosti, která má být použita, se projevuje velmi pozitivní názor na Luthera. „Tento text vykresluje Luthera jako náboženského hrdinu, který nalezl cestu k pravdivější podobě katolicismu.“ Cavallin poznamenává, že v liturgické příručce ke společné pobožnosti je oddíl nazvaný Díkůvzdání, jehož cílem je vyjádřit „naši společnou radost z darů přijatých a různým způsobem znovunalezených díky obnově a podnětům reformace. Po děkovné modlitbě se celé shromáždění spojí ke zpěvu díků a chvály za Boží dílo.“

„Ekumenická cesta umožňuje luteránům a katolíkům společně ocenit vhled a duchovní zkušenost Martina Luthera s evangeliem o Boží spravedlnosti, která je rovněž Božím milosrdenstvím,“
uvádí text. Oddíl uzavírá tato děkovná modlitba:

Děkujeme Ti, Bože, za mnohá směrodatná teologická a duchovní poučení, která jsme všichni přijali skrze reformaci. Děkujeme Ti za všechny dobré změny a reformy, které uvedla do chodu reformace nebo které vznikly v reakci na její výzvy. Děkujeme Ti za hlásání evangelia, k němuž za reformace docházelo a které os té doby nesčetné lidi posilovalo k tomu, aby žili z víry v Ježíše Krista. Amen.

John-Henry Westen (blogy na LSN.com jsou ZDE)

Přeložila Lucie Cekotová


www.lifesitenews.com/news/a-statue-of-lut…