Clicks200
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego stworzony został świat?

53. Dlaczego stworzony został świat?

Świat został stworzony dla chwały Bożej; Bóg chciał w ten sposób ukazać swą miłość, dobroć i piękno. Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, w Chrystusie, stał się „wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15,28) dla swojej chwały i naszej szczęśliwości.

"Albowiem chwalą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga" (św. Ireneusz).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
mk2017 likes this.