Clicks6.4K
ŚW.FILOMENA
32

PAN JEZUS: Przykazanie 9 wyście przekręcili, brzmi ono naprawdę - NIE POŻĄDAJ ŻONY WŁASNEJ

DEKRET Papieża Pawła VI, z dnia 15 listopada 1966r. zezwala na rozpowszechnianie objawień prywatnych bez pozwolenia Kościoła.

Matka Boża powiedziała do Hiacynty w Fatimie w lutym 1920r., najwięcej prowadzą ludzi do piekła grzechy nieczyste.

Spisano na podstawie książki „Z Błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek”, zezwolenie Kościoła - Imprimatur: Wikariusz generalny Ksiądz Biskup Stanisław Kędziora.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


GRZECH NIECZYSTY

Spisano na podstawie książek „Objaśnienia Zaświatowych Wysłańców”.

Alicja Czuruk obdarowana podwójnym słuchem przez Boga, zaślubiona z Panem Jezusem, spisywała objawienia od 1950 do 1981 roku.

W 1978r. miała spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II na temat objawień oraz z kilkoma Biskupami w Polsce.

15 tomowe objawienia są od 15.12.1999r. w posiadaniu Ojca Świętego w Watykanie oraz wszystkich Biskupów w Polsce.


PAN JEZUS WYJAŚNIA

Gdyby ludzkość nie płodziła dzieci pod wpływem pokus szatana - diabła, to jest w chwili nurzania się w akcie dla podłej rozkoszy ciała, upadlając się przy tym gorzej jak zwierzę i mając pogardę dla samego siebie, ale w sposób święty spełniając akt tylko dla Boga, żeby mu dać nowego człowieka, będąc po spowiedzi św., Komunii św. i zdwojonej adoracji Najświętszego Sakramentu o błogosławieństwo Boże w cudzie przekazania życia, to dzieci zrodzone w ten sposób bez jadu grzechu podanego przez szatana w CHWILI zapłodnienia były by wolne od grzechu pierworodnego, odporne na pokusy szatana i miałyby czystość w odczuwaniu tego co będą robiły jako dorośli ludzie.

Reformę całego świata należałoby zacząć od odstąpienia od grzechu nieczystego w małżeństwie, co dziś ludzkość zarażona trucizną szatana i nadęta pychą własnej wiedzy, aż po czubki włosów w szaleństwie własnego rozumu za grzech nie uważa bo twierdzi, że to natura im dała, a mylą się bo nie natura ich stworzyła ale Pan Bóg.

A jeśli już poczęło się dziecko to nie należy nigdy więcej zbliżać się rodzicom do siebie, bo od tego, że rodzice odczuwają pożądanie to dziecko ich staje się mniej odporne na pokusy a często staje się nienormalne.

Nic co jest przeciwne woli Bożej nie zostaje bez kary. Świat wyglądałby całkiem inaczej, nie byłoby problemów w domu, w szkole, na ulicy, nie byłoby alkoholizmu, napadów, gwałtów, rozwodów, ABORCJI, nie potrzeba byłoby policji, drogiego wojska, uzbrojenia i rakiet.

A oto wypowiedź Ducha Św. na ten temat (księga 3, str.302), Ja chcę was nazwać dziś nieposkromionymi świniami, z tego co świętym być miało, wyście podłe wstrętne niewstrzymane żadnym hamulcem wyczucie codziennego grzechu uczynili. W księdze 7, str.121 Pan Jezus wyjaśnia: przykazanie 9. – nie pożądaj żony bliźniego, jest wam wyznaczone w przykazaniu 6. nie cudzołóż. Przykazanie 9. wyście przekręcili, brzmi ono naprawdę: NIE POŻĄDAJ ŻONY WŁASNEJ.

A oto co mówi Pan Jezus w książce znanej na całym świecie „Poemat Boga Człowieka” zatwierdzonej przez Papieża Piusa 12. (księga 1., strona 57, księga 2., część 2., strona 234-236): Przyjrzyjcie się wszystkim zwierzętom, czyście kiedykolwiek widzieli, samca i samicę zbliżających się do pustego złączenia obejmujących się do nieczystego stosunku ?- nigdy, fruwając czy pełzając w skoku czy w biegu spełniają one rytuał godów bez nadużywania rozkoszy, lecz jedynie w ważnym celu przedłużenia gatunku. Człowiek przez swe pochodzenie i otrzymaną ode mnie całkowitą łaską powinien był przyjąć akt zwierzęcy wyłącznie w tym samym celu, akt narzucający się wam odkąd zeszliście o stopień niżej w odniesieniu do królestwa zwierząt, wy ludzie nie postępujecie jak rośliny i zwierzęta, mieliście szatana za nauczyciela, wyście go chcieli mieć za nauczyciela i nadal tego chcecie, akty których dokonujecie godne są wybranego przez was nauczyciela.

Czyż nie jest rozpustą, również profanacją małżeństwa z małżonką, profanacją zalegalizowanym grzechem (ślub) polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji, małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością, z wykluczeniem jej staje się niemoralnością. Nie można czynić z komnaty małżeńskiej domu publicznego, a staje się ona nim jeśli plami ją pożądliwość, nie uświęca macierzyństwo.

Ziemia nie odrzuca nasion, ona je przyjmuje i czyni z nich rośliny. Nasienie nie opuszcza gleby gdy zostało w niej złożone, lecz tworzy korzeń i zakorzenia się w niej aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się ze zaślubin ziemi z nasieniem.

Mężczyzna jest nasieniem, kobieta to ziemia, kłosem jest dziecko, odrzucać powstanie kłosa i tracić siłę na grzech to wina, to nierząd popełniony w łożu małżeńskim, ale nieróżniący się od innego, a nawet cięższy przez nieposłuszeństwo nakazowi mówiącemu: Bądźcie jednym ciałem i rozmnażajcie się przez wasze dzieci.

Wiedzcie więc kobiety dobrowolnie bezpłodne małżonki legalne i uczciwe, ale nie w oczach Bożych lecz w oczach świata - że możecie być jak prostytutki, jak one popełniać grzech nieczysty, choć jesteście cały czas z waszym jedynym mężem, szukacie bowiem nie macierzyństwa lecz przyjemności, i to zbyt często."

W książce „OBJAŚNIENIA ZAŚWIATOWYCH ZESŁAŃCÓW” Ks. 15. strona 85, Pan Jezus życzy sobie żeby to było wykładane z katechizmem w szkołach od wczesnych lat młodości. Na tych co przeszkadzaliby w rozpowszechnianiu tych objawień Pan Jezus, Pan Bóg i Duch Święty nakładają klątwę. - Ks. 3 strona 303.

Z Polski ma iść odnowa życia na cały świat. Z rozkazu Boga najwyższego, nie wolno powyższych pouczeń zatrzymywać dla siebie.

W Objaśnieniach Zaświatowych Wysłańców Pan Bóg pierwszy raz w historii ludzkości ukazuje tajemnice ogromu wszechświata. Można kupić pod tel.: 029 / 7604308 lub 055 / 2774148, Poemat Boga Człowieka można kupić pod tel.: 032 / 2584228 VOX Domini.

Szczęść Boże

zebrał K. M.
Podpisał Ks. Roman Hoppe

za: deusvincit.pl.tl/KOMNATA-MA%26%2…

__________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:


PAN JEZUS: Jeśli człowiek pragnie posiadania innego człowieka, kiedy podziwia go i pożąda, nie jest to miłość, ale oślepiająca żądza

MATKA BOŻA: Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości ...

PAN JEZUS: CZŁOWIEK PRZEZ SWÓJ UPADEK ZSTĄPIŁ O JEDEN STOPIEŃ NIŻEJ OD ZWIERZĄT

PAN JEZUS DO M. VALTORTY: Czy nie sądzicie, że popełniacie grzech przeciw Bogu, kiedy tarzacie się w rozpuście?

DEMON PODCZAS EGZORCYZMU: JESTEM PEWNY MEGO SUKCESU, ZWŁASZCZA PO SOBORZE

OBJAŚNIENIA ZAŚWIATOWYCH WYSŁAŃCÓW - ALICJA CZURUK

Ks. Bronisław Markiewicz: Musicie zaprząc ciało ze wszystkimi jego zmysłami i popędami do nieustannej służby Bożej...

Franciszek: Roztropność i przestrzeganie przykazań paraliżują człowieka, nie pozwalają iść naprzód i odbierają nadzieję

RZYM STRACI WIARĘ I STANIE SIĘ SIEDZIBĄ ANTYCHRYSTA - ORĘDZIE MATKI BOŻEJ, LA SALETTE, r. 1846
Dawid shares this.
Św. Jerzy, módl się za nami, smok oznacza pożądliwość właśnie, tak jak ogień u Św. Floriana-namiętność.
ŚW.FILOMENA
Pokora otwiera rozum Prawdzie. Pysznego człowieka oślepia kłamstwo.
Dawid likes this.
ŚW.FILOMENA
"6. Seks, seks... nie słuchajcie Tego Człowieka przybitego do Krzyża, Który wam nic nie daje... tylko ja wam dam prawdziwą przyjemność wraz z wolnym seksem... moje królestwo to nade wszystko przyjemność seksualna, przez którą króluję na ziemi."- DEMON PODCZAS EGZORCYZMU: JESTEM PEWNY MEGO SUKCESU, ZWŁASZCZA PO SOBORZE
Dawid likes this.
janiula likes this.
ŚW.FILOMENA
Reformę całego świata należałoby zacząć od odstąpienia od grzechu nieczystego w małżeństwie, co dziś ludzkość zarażona trucizną szatana i nadęta pychą własnej wiedzy aż po czubki włosów w szaleństwie własnego rozumu za grzech nie uważa bo twierdzi że to natura im dała, a mylą się bo nie natura ich stworzyła ale Pan Bóg.
Dawid likes this.