Language
Clicks
4.8K
en.news 27

Pope Francis Officially Confirms Heresy

The Acta Apostolicae Sedis (2016/10), the official gazette of the Holy See, have published Pope Francis’ private letter through which he confirms the heretical September 2016 interpretation of Amoris Laetitia by the Buenos Aires bishops.

This interpretation which contradicts the Gospel and allows Holy Communion for adulterers, was also published in the Acta Apostolicae Sedis.

The publication of Francis' letter is an attempt to give a patina of officiality to Francis' reckless undermining of Catholic doctrine.

Picture: © Antoine Mekary, Aleteia, CC BY-NC-ND, #newsUjdjivbfet
en.news mentioned this post in Francis Encourages Lisbon Cardinal to Keep Promoting Mortal Sin.
VRS
@Rafał_Ovile
Proszę Pana:
1) podniósł Pan, o ile dobrze zrozumiałem że Jan Paweł II nie odpowiada za "białe małżeństwa" w Familiaris Consortio, bo wymyślili je J. Ratzinger z W. Kasperem, mimo że to Jan Paweł II podpisał i ogłosił adhortację, gdzie znalazł się punkt ich dotyczący.
2) Odpowiadam Panu że taką samą metodę (niedorzeczną moim zdaniem) może Pan zastosować do Franciszka i Amoris … More
Rafał_Ovile
VRS 1. Jest opublikowany aktualnie prywatny list. (rorate-caeli.blogspot.ro/…/pope-francis-pr…)
2. Zakładam, że przed rokiem 0 AD od stworzenia człowieka obowiązywała moralnosć i Dogmat Trójcy Świętej nie był obowiązujący dla Adama i Ewy, chyba nie odwrotnie...
3. Papież jest człowiekiem. I prostował przez 8 lat to co jeszcze dzisiaj się dalej wykrzywia...
Zatem dziękuję również za dyskusję...
VRS
@Rafał_Ovile
1. ??? Ciekawe rzeczy Pan wymyśla. Toż tak samo może Pan potraktować Amoris Laetitia, którą pisał Bergoglio ponoć "Tucho" Fernandez i inni przyjaciele. To czemu się Pan uczepił Franciszka?
2. "Nie chodzi o subiektywizację dogmatyki i prawd wiary tylko moralności"
--- O tym właśnie pisałem: jak już zaczniemy subiektywizować prawdy wiary, to w imię czego ma się ostać moralność?
"Pan … More
Rafał_Ovile
VRS 1. Nie, ponieważ nie był jej autorem.
2. Nie chodzi o subiektywizację dogmatyki i prawd wiary tylko moralności, w ogóle grzechu. Oczywiście zgadzam się ze stanowiskiem Bp. Schneidera proponującym nowego syllabusa i korektę dokumentów VII. Z drugiej strony wystarczyłaby jedna decyzja przyszłego papieża.
Pan stara się obciążać solidarnie za różne czyny. To jest pewnego rodzaju monistyczny … More
Tesa
This is an answer to the dubia
Rafał_Ovile
Stonka Ziemniaczana Fortunately God's wisdom is greater than of any man. He supports the life of pope Benedict XVI who is on the Cross and didn't completely resign. As for sedevacante based on rejecting all post-conciliar popes it started before Francis and it results from erroneous position to the crisis. P.S. The crime of formal heresy should be proven and declared by the Church.
Stonka Ziemniaczana
This is formal heresy. SEDE VACANTE!
Communion for divorced cannot be the Magisterium.
rorate-caeli.blogspot.ro/…/pope-francis-pr…
VRS
@Rafał_Ovile
1. JPII się pod tym podpisał, więc wziął całą odpowiedzialność.
2. Subiektywizacja elementów nauczania posoborowego to głębszy problem - zaczęło się od subiektywizacji następującej zasady zbawienia: extra Ecclesiam nulla salus i wywrócenia całej tej zasady (Unitatis redintegratio 3), co właściwie podaje w wątpliwość sens dalszego istnienia Kościoła "katolickiego posoborowego", w tym … More
Rafał_Ovile
VRS 1. Ponieważ autorstwo białego małżeństwa przypisano pp JPII. Mówił przecież Kard. Burke, iż zostało wprowadzone pojęcie subiektywnej oceny grzechu co wywraca do góry nogami całą moralnosć. Pan chyba nie czytał opracowań o AL i nie ma swiadomosci dokonanego wywrotu i jego fatalnych konsekwencji.
2. Nie, znamionach czy poszlakach uporczywosci.
3. Nie, nazywają obydwu papiezy i to akceptują. … More
VRS
@Rafał_Ovile

"rozszerza Pan argumentację do zbiorowej odpowiedzialności"
---
1. I znów to samo. Ile razy mam pisać że nie chodzi mi o odpowiedzialność tylko o prawdę. Nie chodzi mi o to kto jakie miał intencje i w jakim stopniu zawinił, tylko o to co obiektywnie jest źródłem kryzysu i jak przebiegał. Co do Roty - proszę o szczegóły albo źródło to się odniosę. Jeśli chodzi o przemówienia z … More
Rafał_Ovile
VRS 1. rozszerza Pan argumentację do zbiorowej odpowiedzialności. Pana fałszywą tezę obala "soborowy papież" Benedykt XVI, który zwrócił się do Roty o zahamowanie procesów unieważnień małżeństw.
2. Nie znam szczegółowych kryteriów ale jest zlekceważona dubia i wiele dubiów świeckich.
3. Ten casus jest inny i bezprecedensowy. A Pan nie chce być Inkwizytorem pomimo, iż Św. Wincenty APaulo Św. … More
VRS
@Rafał_Ovile
"Nie chciał zobaczyć całości ponieważ widział szczegółowe różnice..."
----
1. I tu dochodzimy do sedna - nie chce Pan zobaczyć całości, bo dostrzegłby Pan że problem nie zaczyna się od Amoris Laetitia a nawet skuteczne dubia i korekta kryzysu w Kościele nie rozwiążą (poza obroną posoborowia v.1981 Familiaris Consortio) ani nawet nie przybliżą do jego rozwiązania. Jednocześnie mam … More
Rafał_Ovile
VRS przypomina mi to przedsynodalną dyskusję z pewnym polskojęzycznym osobnikiem, który widział dobre intencje Kaspera i Franciszka, a dzisiaj jest na "stoperanie" i reklamowaniu psychiatrów. Nie chciał zobaczyć całości ponieważ widział szczegółowe różnice...
1. Chodzi o całość i ciągłość koherentnych działań, które doprowadziły do przedmiotowego listu. Nadmieniłem jeden element działania we … More
VRS
@Rafał_Ovile
1. O ile dobrze rozumiem chodzi Panu o to że Franciszek zamierzał coś przeprowadzić i przeprowadził, i stąd to złamanie reguł. No cóż, wziąwszy pod uwagę specyfikę całej tej posoborowej kolegialności oraz jej wcześniejsze dokonania to wg mnie żaden argument, zwłaszcza że mało brakowało do kwalifikowanej większości i na drugi raz wystarczy tę wymaganą większość zmniejszyć albo … More
Rafał_Ovile
VRS 1. to nie jest uwiarygodnienie ciał kolegialnych czy pean na ich cześć tylko zobrazowanie fragmentu rzeczywistości która ukazuje intencje osoby, która odrzuciła prawdę.
2. Tu znowu się Pan myli ponieważ końcowa decyzja o dopuszczeniu rozwodników do Komunii była sprytnie ukrywana ówczesnym milczeniem. A już milczenia to trudno napominać... Teraz jest wszystko oficjalnie.
3. Teoria, iż pontyfi… More
VRS
@Rafał_Ovile
"proszę nie utożsamiać władzy absolutnej papieża z obowiązkiem przyjęcia prawdy nawet jeśli wynika z reguł obcych Kościołowi"
----
1. Proszę mi nie przypisywać czegoś czego nie wypowiedziałem. Użył Pan argumentu o złamaniu reguł synodalnych. Zatem pytam: a co ma prawda do koncyliaryzmu i stopnia jego zastosowania praktycznego w posoborowych ciałach eklezjalnych ? Prawda nie zależy … More
Rafał_Ovile
VRS proszę nie utożsamiać władzy absolutnej papieża z obowiązkiem przyjęcia prawdy nawet jeśli wynika z reguł obcych Kościołowi (jeśli dobrze zrozumiałem sarkastyczne ujęcie). Już wtedy była to oznaka uporczywości gdyż owe paragrafy zawierały treści heretyckie, które stanowią AL. Chyba, że Pan znowu stwierdzi, że za wszystko co czyni Franciszek jest winny Luter i JPII?
VRS
@Rafał_Ovile
Da Pan spokój z tym "złamaniem reguł synodalnych", bo to pachnie posoborowym koncyliaryzmem tudzież sowietyzmem.
Rafał_Ovile
VRS własnego dokumentu uporczywie forsowanego powszechnie przy złamaniu reguł synodalnych przez publikację odrzuconych paragrafów z relatio. A teraz nasz KEP ma zgryz - absolutnego posłuszeństwa.
VRS
@Rafał_Ovile
Oba dotyczyły w sumie cudzego dorobku. Honoriusz pochylił się nad dorobkiem Sergiusza i monoteletów a Franciszek nad dorobkiem Lutra i rewolucji protestanckiej (gdzie uderzono w Sakramenty święte pod przykrywką niemożności osiągnięcia "pełnego ideału", jakby może to dziś Luter napisał). Natomiast jeśli chodzi Panu o to, że Honoriusz nie interpretował wówczas własnego, oficjalnego … More
Rafał_Ovile
VRS list Honoriusza nie dotyczył własnego dorobku, a Franciszka już tak i powszechnym...
VRS
Pisanie listów ma długą tradycję. Np. papież Honoriusz pisał z patriarchą Sergiuszem. Jak się to skończyło wszyscy wiemy.
Our Lady of Sorrows
Pope Francis what happened to the great commission given by Jesus Christ to the Catholic church "Going therefore, teach ye all nations; baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost".Jesus did not preach ecumenism, you should be converting ALL faiths to the only one true religion established by Jesus himself.

Also, what about the catholic teaching - Confession,… More
Rafał_Ovile
1. Wait 2. depose or 3. simply recognize someone else (BXVI)? Another conclave should not be during pope Benedict XVI life. The reason why Francis is not abdicating may be that knowing there are 2 popes (which he himself confirmed), and should not be in accordance with Magisterium, doesn't want to cause further papal confusion. As theoretically "emeritus" papacy could consist of many popes … More
De Profundis
(Neoconservative) Canon Lawyer Edward Peters pointed out some months ago that this Papal letter is not important, because it's not in the AAS. Well, and now?
canonlawblog.wordpress.com/…/on-the-appearan…
Traitor apostate
mccallansteve
Well, at least its now official