Clicks39
vi.news

Những lời rao giảng của Francis trong 17 phút nói rằng một bài thuyết giảng không nên kéo dài hơn 8 phút

Vào ngày thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Francis đã thực hiện một chuyến thăm trong ngày đến đảo Sicily của miền nam nước Ý.

Ông đã nhận một tràng vỗ tay khi nói rằng một bài thuyết giảng không nên kéo dài hơn 8 phút: “Một bài thuyết giảng 40 phút? Không.” Nhưng bài thuyết giảng của chính Francis đã kéo dài 17 phút.

Francis tiếp tục đề nghị rằng toàn bộ Thánh Lễ nên kéo dài khoảng 40 phút cho thấy rằng tốt nhất là không dành quá nhiều thời gian trong nhà thờ.

#newsIbgtxnsfer