Clicks3.3K
olo13jcb
152

Koniec świata coraz bliżej: Żydzi o PRZYMIERZU Z CHRZEŚCIJAŃSTWEM !!!

Fot. Flickr

Niezwykły dokument opublikowała grupa prominentnych ortodoksyjnych rabinów z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Europy. Wynika z niego, że „chrześcijaństwo jest darem dla narodów”.


- Jezus przyniósł na świat podwójne dobro – można przeczytać w oświadczeniu ortodoksyjnych rabinów. – Z jednej strony wyniósł Torę Mojżesza, a z drugiej usunął bałwany spośród narodów – napisali rabini. Dokument „Czynić wolę Naszego Ojca, który jest w Niebie: ku partnerstwu między Żydami a chrześcijanami” jest odpowiedzią na „Nostra aetate” i jest zaakceptowanie „ręki wyciągniętej do nas przez naszych chrześcijańskich braci i siostry”.

- Teraz, kiedy Kościół katolicki uznał wieczne przymierze między B-giem a Izraelem, my Żydzi możemy uznać trwałe konstytutywne znaczenie chrześcijaństwa jako naszego partnera w świecie odkupienia, bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych – można przeczytać w oświadczeniu. – Nie jesteśmy już wrogami, ale partnerami w głoszeniu wartości moralnych koniecznych do przetrwania i dobrostanu ludzkości – napisali rabini. – Żadna ze stron nie może urzeczywistniać Boskiej misji w świecie samodzielnie – dodali.

Znaczenie tego dokumentu dalece wybiega poza dialog międzyreligijny. To, przy pełnej świadomości koniecznej ostrożności w takich deklaracjach, znak końca świata. Trudno tu jeszcze mówić o „nawróceniu Izraela”, ale niewątpliwie jest to uznanie znaczenia Jezusa i Kościoła. A to jest coś, o czym mówił św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian. „… zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” – pisał św. Paweł.

I aż trudno nie zadać pytania, czy nie jesteśmy właśnie świadkami początku tego, co zapowiedział św. Paweł?

Czas jest bliski!

Tomasz P. Terlikowski
19.12.2015, 13:20

www.fronda.pl/a/koniec-swiata-c…
Quas Primas
Warto wiedzę UZUPEŁNIĆ. (link)

JAK ŻYDZI ZMIENILI MYŚLENIE KATOLIKÓW !
Quas Primas
Ooooo!, naiwności katolicka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz, kiedy Kościół katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem a Izraelem, my Żydzi możemy uznać trwałe konstytutywne znaczenie chrześcijaństwa jako naszego partnera w świecie odkupienia, bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych – …More
Ooooo!, naiwności katolicka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teraz, kiedy Kościół katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem a Izraelem, my Żydzi możemy uznać trwałe konstytutywne znaczenie chrześcijaństwa jako naszego partnera w świecie odkupienia, bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych – można przeczytać w oświadczeniu. – Nie jesteśmy już wrogami, ale partnerami w głoszeniu wartości moralnych koniecznych do przetrwania i dobrostanu ludzkości – napisali rabini. – Żadna ze stron nie może urzeczywistniać Boskiej misji w świecie samodzielnie – dodali.
adan2
Czy zatem ktoś może mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości o tym, iż soborowa sekta z Watykanu aktywnie realizuje wielki żydowski projekt NWO?
Pan Jezus mówił do Żydów:


Ja przyszedłem w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie;

— przyjdzie inny w imię swoje własne — i przyjmiecie go (J 5, 43).
Św. Jan Damasceński w oparciu o przytoczony fragment naucza,
— iż Antychryst objawi się jako żydowski …
More
Czy zatem ktoś może mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości o tym, iż soborowa sekta z Watykanu aktywnie realizuje wielki żydowski projekt NWO?
Pan Jezus mówił do Żydów:


Ja przyszedłem w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie;

— przyjdzie inny w imię swoje własne — i przyjmiecie go (J 5, 43).
Św. Jan Damasceński w oparciu o przytoczony fragment naucza,
— iż Antychryst objawi się jako żydowski Mesjasz, aby dowieść bezbożności żydów.
Widzimy zatem, iż Żydzi przyjmą Antychrysta.
Jednak w świetle ostatniego dokumentu z Watykanu widzimy także, iż Antychrysta przyjmie również soborowa sekta!
Stanie się tak, ponieważ Antychryst będzie Mesjaszem dla Żydów, — dla soborowej sekty będzie zaś Jezusem Chrystusem, który powrócił na ziemię.
W ten sposób fałszywie wypełnić ma się proroctwo Jezusa Chrystusa o

— „jednym pasterzu i jednej owczarni” (J 10, 16).
Ten fałszywy Jezus Chrystus ma założyć wszechświatowe państwo mesjańskie, z żydami, — jako klasą panującą nad resztą narodów świata.
Quas Primas likes this.
adan2
Ponieważ celem starego Przymierza było oczekiwanie na Mesjasza, aby Dobrą Nowinę o Jego przyjściu głosić poganom, — jeśli uznamy, iż Przymierze to jest nadal aktualne — oznacza to, iż Jezus Chrystus nie był oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem.
A skoro Jezus Chrystus nie był Mesjaszem, — to znaczy, iż Mesjasz jeszcze do Żydów nie przyszedł
– i taki punkt widzenia przyjmuje dzisiaj Watykan!
Jeśli …
More
Ponieważ celem starego Przymierza było oczekiwanie na Mesjasza, aby Dobrą Nowinę o Jego przyjściu głosić poganom, — jeśli uznamy, iż Przymierze to jest nadal aktualne — oznacza to, iż Jezus Chrystus nie był oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem.
A skoro Jezus Chrystus nie był Mesjaszem, — to znaczy, iż Mesjasz jeszcze do Żydów nie przyszedł
– i taki punkt widzenia przyjmuje dzisiaj Watykan!
Jeśli Żydzi są w dalszym ciągu prawdziwym Izraelem, — to również proroctwa Starego Testamentu mówiące o Mesjaszu i Izraelu czasów ostatecznych odnoszą się do współczesnych Żydów i państwa położonego w Palestynie – nie zaś do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
Dlatego deklaracja rabinów, którą tzw. „judeochrześcijańskie” środowiska nazywają pierwszym krokiem ku nawróceniu Żydów, — jest w istocie potwierdzeniem apostazji soborowej sekty oraz potwierdzeniem przyjęcia przez nią żydowskiej wiary.
Tym samym soborowa sekta podszywająca się pod Kościół Chrystusowy uznaje,

1. zwierzchność narodu żydowskiego nad poganami/gojami,

2. iż tzw. państwo Izrael położone w Palestynie — istnieje z woli Bożej i jest wypełnieniem proroctw o zjednoczeniu Izraela,

3. uznaje również to, — iż Żydzi będą panować nad całą ziemią,
4. oraz, — iż na czele tego światowego królestwa żydowskiego stanie prawdziwy Mesjasz żydowski
One more comment from adan2
adan2
Św. Barnaba, — jeden z pierwszych Ojców Kościoła, — w swoim liście pisze, że Żydzi nie mają żadnego przymierza z Bogiem i upomina:

— „Nie pomnażajcie swoich grzechów mówieniem, że Przymierze należy zarówno do nich, jak i do was.

Tak! — Ono jest nasze; — lecz oni utracili je na zawsze”.
Quas Primas
Żydzi to potrafią tak wszystkimi i wszystkim manipulować, że tak, jak w przytaczanym cytacie, to nie oni są stroną, tylko inni. Tutaj, to chrześcijanie wyciągają do nich rękę.
I tak jest ! Świadczą o tym chociażby Dni judaizmu w Kościele katolickim. Nie wspomnę o innych gestach....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…More
Żydzi to potrafią tak wszystkimi i wszystkim manipulować, że tak, jak w przytaczanym cytacie, to nie oni są stroną, tylko inni. Tutaj, to chrześcijanie wyciągają do nich rękę.
I tak jest ! Świadczą o tym chociażby Dni judaizmu w Kościele katolickim. Nie wspomnę o innych gestach....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jezus przyniósł na świat podwójne dobro – można przeczytać w oświadczeniu ortodoksyjnych rabinów. – Z jednej strony wyniósł Torę Mojżesza, a z drugiej usunął bałwany spośród narodów – napisali rabini. Dokument „Czynić wolę Naszego Ojca, który jest w Niebie: ku partnerstwu między Żydami a chrześcijanami” jest odpowiedzią na „Nostra aetate” i jest zaakceptowanie „ręki wyciągniętej do nas przez naszych chrześcijańskich braci i siostry”.
Croisade likes this.
godziniarz
Zapewne są to te czasy o których wspominał św.Paweł. Mało tego o tym wydarzeniu i przymierzu prorokował również Daniel " I zawrze przymierze na jeden tydzień a w połowie tygodnia ustanie ofiara i ofiarowanie. Dalej prorok Daniel opisuje , że będzie to święte przymierze i że antychryst będzie przeciwko temu przymierzu.
I tutaj proszę zwrócić uwagę na coś nie samowitego bo cały świat protestancki …More
Zapewne są to te czasy o których wspominał św.Paweł. Mało tego o tym wydarzeniu i przymierzu prorokował również Daniel " I zawrze przymierze na jeden tydzień a w połowie tygodnia ustanie ofiara i ofiarowanie. Dalej prorok Daniel opisuje , że będzie to święte przymierze i że antychryst będzie przeciwko temu przymierzu.
I tutaj proszę zwrócić uwagę na coś nie samowitego bo cały świat protestancki interpretując proroka Daniela mówi ,że te przymierze z Żydami zawrze antychryst i poprzez te przymierze zwiedzie zarówno Żydów jak i cały świat. Natomiast święci doktorowie kościoła zapowiadają całkiem odwrotnie iż to Jezus zawrze święte przymierzę z wieloma na jeden tydzień. I właśnie dzisiaj to dokładnie widzimi i prawdopodobnie tak będzie ,że kościół zawrze święte przymierze z Żydami i z innymi narodami a nawet religiami i będzie to moment , gdzie większość katolików odpadnie od wiary bo uzna ,że kościół zbłądził w wielki światowy ekumenizm. Będzie to wielka schizma , która już jest zapowiadana i gdy dojdzie do tej wielkiej apostazji to wtedy jak to opisuje św. Paweł objawi się antychryst podając się za mesjasza i będzie tak jakby wybawcą i dlatego wielu pójdzie za nim. Dlatego Jezus w ew. Jana mówi , że przyjdą takie czasy ,że będą was zabijać myśląc ,ze czynią wolę Bożą. Kościół będzie przedstawiony jako ten ,który pobłądził i odpadł od wiary i że trzeba go zniszczyć jako słuszną karę za odstępstwo. Dlatego Jezus mówił , że tak jak Jego nazwali synem Belzebuba czyli antychrystem tak samo będzie z kościołem. A więc sumując stoimy u schyłku historycznych wydarzeń światowych i jedyne co można poradzić to za wszelką cenę trzymać się Papieża bo On nie może upaść i bramy piekielne nie przemogą .
arek likes this.
hawaii
biniobill, skoro komentujesz "mnie" - Ja Ci przez grzeczność odpowiadam, więc nie miej pretensji, że tracisz czas na czytanie mnie. A ja nikomu niczego nie narzucam, tylko stwierdzam, że powyższy artykuł jest urabianiem Polaków do jakiegoś durnowatego żydowskiego partnerstwa. Partnera można mieć do gry w tenisa a nie do moralności.
Quas Primas likes this.
biniobill
@hawaii
Masz prawo do własnego zdania ale nie narzucaj tego innym. Jeżeli dla poparcia własnych tez zasłaniasz się autorytetami i narzucasz obowiązek ich czytania i słuchania kosztem czasu czytelnika to muszę przyznać, że to co głosisz robi się niepoważne. To tak jak byś chciał powiedzieć: "mówię to i to a jeżeli się nie zgadzasz to posłuchaj mądrzejszych ode mnie". Sam sobie mogę znaleźć …More
@hawaii
Masz prawo do własnego zdania ale nie narzucaj tego innym. Jeżeli dla poparcia własnych tez zasłaniasz się autorytetami i narzucasz obowiązek ich czytania i słuchania kosztem czasu czytelnika to muszę przyznać, że to co głosisz robi się niepoważne. To tak jak byś chciał powiedzieć: "mówię to i to a jeżeli się nie zgadzasz to posłuchaj mądrzejszych ode mnie". Sam sobie mogę znaleźć mądrzejsze teksty a nie tracić czas na czytanie twoich. Nieprawdaż?
hawaii
@biniobill, jak można tu wypracowywać jakieś własne zdanie skoro cały ten artykuł to jedna wielka lipa. Co znaczy żydowskie: "... bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych"? Czyli Żydzi wiedzą swoje i nie obawiają się już, że będą "nawracani" na prawdziwą wiarę katolicką, czy tak? Co ma znaczyć żydowskie: "... (jesteśmy) partnerami w głoszeniu wartości moralnych...". Jak możemy …More
@biniobill, jak można tu wypracowywać jakieś własne zdanie skoro cały ten artykuł to jedna wielka lipa. Co znaczy żydowskie: "... bez obaw, że zostanie to wykorzystane do celów misyjnych"? Czyli Żydzi wiedzą swoje i nie obawiają się już, że będą "nawracani" na prawdziwą wiarę katolicką, czy tak? Co ma znaczyć żydowskie: "... (jesteśmy) partnerami w głoszeniu wartości moralnych...". Jak możemy głosić te same wartości, skoro Żydzi kierują się prawami innymi niż chrześcijańskie. Dopiero gdy Żydzi się nawrócą będziemy mogli głosić te same wartości moralne - proste jak sprężyna. Cały ten artykuł można rozbić o kant tyłka. Polecam: Żydowska obłuda i kłamstwo wobec Polaków - wreszcie OBNAŻONE !
Pan Terlikowski popełnia błąd traktując swoich czytelników jak głupszych od siebie.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
m.rekinek likes this.
biniobill
@hawaii
Wiesz, że czytanie powoduje wyrabianie własnej opinii? Nie sztuka słuchać byle kogo i powtarzać byle co. Samemu trzeba wypracować własne zdanie bo dzięki temu jest się oryginalnym a nie bezmózgowym lemingiem popierającym np. Petru.
ona and one more user like this.
ona likes this.
hawaii likes this.
hawaii
biniobill O.K......sami decydujcie czy dziadowski, antypolski portal ma wpływać na wasz światopogląd czy nie. W końcu nie ma nic dziwnego w tym, że swój ciągnie do swego.
biniobill
@hawaii
Nie czytajcie antypolskiej frondy
-----------------------------------------------

Pozwolisz, że sami będziemy decydować co czytać a co nie. Nie baw się w cenzora.
hawaii
Terlikowski próbuje nam zamydlić oczy Przymierzem, byśmy wszyscy grzecznie podali sobie rączki i wkroczyli do jednej światowej religii. Nie czytajcie antypolskiej frondy
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.