Clicks63
vi.news

Người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mất tôn giáo của mình [giống "người Công giáo"]

51% người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tự mô tả họ là "sùng đạo" vào năm ngoái, so với 55% vào mười năm trước - một nghiên cứu của Konda đã chỉ ra.

Đồng thời, số người vô thần đã tăng từ 2% tới 5%, trong khi số người bảo thủ tôn giáo của Hồi giáo đã giảm từ 32% xuống 25%.

Ăn chay trong tháng Ramadan được giữ ở mức 65% - giảm từ 77%. Số người tin rằng một cặp vợ chồng phải kết hôn theo tôn giáo đã giảm 5%, xuống tới con số 74%.

Những con số này mâu thuẫn với tuyên truyền về "Hồi giáo hóa" của Tây phương, và cho thấy các nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy tôn giáo đã không mang lại hiệu quả.

Dù các hành vi tôn giáo công khai có vẻ ổn định, các hành vi cá nhân đã giảm, biểu thị sự nông cạn về tôn giáo - giống như trong các cộng đồng Công giáo.

Hình ảnh: © AlCortés, CC BY, #newsYsdukqfxjp