Clicks543
csk.news

Pôst? Čínsky Nový Rok je dôležitejší

Manílsky kardinál Luis Antonio Tagle oslobodil svojich veriacich od pôstu 16. februára, prvý piatok Pôstu, pretože sa zhoduje s Čínskym Novým Rokom.

Tagle, ktorý nie je známy ako obhajca "tradičných praktík", sa odvoláva na "kultúrny a duchovný význam a tradičné praktiky" spojené s Čínskym Novým Rokom s cieľom zdôvodniť svoje rozhodnutie v obežníku z 19. januára.

Tradične je festival časom na vzdanie počesti božstvám a predkom. Deň nového roka je oficiálnym sviatkom na Filipínach

Obrázok: Luis Antonio Tagle, © Glendale Lapastora, CC BY-SA, #newsUvqnezkfad