Clicks1.3K

Prawodawca na pierwszym miejscu wymienia postawę klęczącą, która jest NORMĄ

Link do tekstu ks. Piotra M. Gajdy

_______________________

Aneks

«Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych» (Flp 2, 9-10).

Postawa klęcząca nie jest postawą wyłącznie pokutną, jak błędnie mniemają niektórzy. Jest to postawa wyrażająca przede wszystkim uniżenie człowieka przed Bogiem i uwielbienie Boga, który jest naszym Stwórcą i Ojcem. Postawa ta nie powinna wypływać ze strachu przed Bogiem, lecz z miłości ku Niemu.

Trzeba podkreślić, że szacunek jest nieodłącznym elementem miłości, natomiast jednym z zewnętrznych objawów tej najwyższej czci, jaka należy się od nas Bogu, jest postawa klęcząca.

Nie chodzi więc o jansenistyczny strach, lecz o miłość, której nieodłącznym elementem jest szacunek. Panu Bogu należny jest z naszej strony najwyższy szacunek, cześć, chwała i uwielbienie.

Cześć, jaką winniśmy zawsze okazywać Bogu, nie sprzeciwia się poufałości, z jaką powinniśmy z Nim obcować. Wręcz przeciwnie, Bóg pragnie, abyśmy nie lękali się Go, lecz z dziecięcą ufnością przychodzili do Niego, jak do najlepszego Ojca i Przyjaciela. Ta dziecięca ufność zawsze jednak powinna być złączona z miłującą czcią, o tym nigdy nie wolno zapominać.

Już w ludzkim zakresie dostrzegamy różne formy szacunku, który jest zewnętrznym objawem uprzejmości, grzeczności, a więc miłości bliźniego. Im większą godność posiada dana osoba, tym większy powinniśmy okazywać jej szacunek.

Jeśli tą umiłowaną Osobą jest sam Jezus Chrystus, Bóg Wcielony, przed którego nieskończenie Świętym majestatem kłaniają się Aniołowie, a który tak niesłychanie uniżył się przed nami w Najświętszym Sakramencie, to z miłości ku Niemu powinniśmy odnosić się do Niego z najwyższym szacunkiem, z największą czcią, z prawdziwym uwielbieniem (kult latria), którego biblijnym wyrazem jest gest zgięcia kolan, postawa klęcząca: Rdz 24,26; Wj 4,31; 12,27; Lb 22,31; 1 Krl 8,54; 2 Krl 1,13; 2 Krn 20,18; 29,29; 2 Mch 13,12; Ps 95; Dn 6,11; Mt 17,14; 26,39; Mk 10,17; 14,35; Łk 22,41; Dz 20,36; Dz 21,5; Ef 3,14
maj057 and one more user like this.
maj057 likes this.