Clicks2.3K
ŚW.FILOMENA
3

FŻP - AKTUALNOŚCI Z IZRAELA: Niebezpieczeństwo wybuchu wojny jest związane z ekspansją obecności Iranu i jego sojuszników w Syrii ...

Z CYKLU: "POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO"

1 stycznia 2018 r. Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym przedstawił ocenę bezpieczeństwa strategicznego Izraela na 2018 r. Niebezpieczeństwo wybuchu wojny jest związane z ekspansją obecności Iranu i jego sojuszników w Syrii, w wyniku czego oczekiwane są próby zdobycia przez nich przyczółków na Wzgórzach Golan.

Będzie to oznaczać przekroczenie określonej przez Izrael czerwonej linii i zmusi Siły Obronne Izraela do podjęcia odpowiednich działań. Dlatego zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia gotowości armii do wojny na północy, gdzie obszar wojny może objąć Syrię i Liban. Konflikt ten - ograniczony, bądź całkowity z Hezbollahem - stanowi największe wyzwanie dla bezpieczeństwa Izraela. W chwili obecnej Hezbollah nie jest zainteresowany wybuchem wojny, jednak prewencyjne działania izraelskiej armii w Syrii mogą pogorszyć sytuację i doprowadzić do eskalacji konfliktu.

Taka potencjalna wojna prawdopodobnie rozszerzy się na siły irańskie obecne w rejonie, a nawet na samą armię syryjską. Równocześnie może wybuchnąć konflikt na południu z Hamasem w Strefie Gazy. Powyższe czynniki mogą z łatwością doprowadzić do konfliktu zbrojnego, jakiego Izrael nie widział od czasu Wojny Jom Kippur w 1973 r. Dlatego najwyższy strategiczny priorytet nadano trzem wrogim podmiotom: Syrii, Hezbollahowi i Iranowi. W tym kontekście, obecność i zaangażowanie wojskowe Rosji w Syrii, ogranicza swobodę działań izraelskiej armii w Syrii. Wobec tego Izrael musi przygotować się na trzy alternatywne scenariusze wojny na północy:

(1) ograniczoną wojnę w Libanie,
(2) połączoną wojnę w Libanie i Syrii z zaangażowaniem się elementów irańskich i szyickich,
(3) wojnę totalną z zaangażowaniem się sił irańskich.

Co więcej, błędna interpretacja intencji drugiej strony - przez Izrael bądź Hezbollah - z łatwością może doprowadzić do szybkiej eskalacji napięcia.

Należy oczekiwać, że wojna z Hezbollahem doprowadzi do poważnych zniszczeń w głębi Izraela, gdzie spadną tysiące rakiet. Równocześnie dojdzie do prób infiltracji przez granicę grup terrorystów i dobrze zorganizowanych grup bojowych, których struktury przypominają działania regularnej armii. Będą one zagrażać przygranicznym społecznościom i infrastrukturze.

W obecnej sytuacji, Liban i Syria muszą być traktowane jako jeden teatr działań wojennych, ponieważ eskalacja na jednym froncie doprowadzi do eskalacji na drugim froncie, i szyickie bojówki oraz syryjska armia zaatakują na Wzgórzach Golan.

Gdyby doszło do wybuchu konfliktu, Iran będzie wszelkimi dostępnymi środkami zachęcał Hamas i Islamski Dżihad do rozpoczęcia ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy i podjęcia prób infiltracji granicy przez terrorystów - tunelami terrorystycznymi i przez płetwonurków. Podobne działania będą zmierzały do zachęcenia komórek terrorystycznych w Judei i Samarii do przeprowadzania ataków.

Obecnie Hamas nie jest zainteresowany wybuchem nowego konfliktu, ale wciąż odbudowuje swój potencjał militarny i przygotowuje się do kolejnej rundy. Nowy konflikt może z łatwością wybuchnąć nawet jeśli żadna ze stron tego nie będzie chciała. Może do tego doprowadzić na przykład niekontrolowana eskalacja, której początek będzie znajdować się w jakimś pojedynczym incydencie. Dodatkową trudnością jest fakt, że warunki humanitarne w Strefie Gazy będą nadal się pogarszać, co będzie tylko rozpalać nastroje niezadowolenia. Nieco ironicznie, podjęte przez izraelską armię działania budowy podziemnej bariery wzdłuż granicy ze Strefą Gazy mogą popchnąć Hamas do wcześniejszego konfliktu.

Dużym strategicznym sukcesem było pokonanie ISIS, które utraciło swoje główne twierdze w Syrii i Iraku. Doprowadziło to jednak do przeniesienia baz operacyjnych ISIS w regiony, które do tej pory nie były miejscem skoordynowanych działań terrorystycznych na skalę dużych operacji militarnych. ISIS nadal jest obecne w południowej Syrii, w pobliżu Wzgórz Golan, a zwłaszcza na Synaju, gdzie prowadzi skuteczne działania przeciwko egipskiej armii i ludności cwyilnej. Obecność tych sił na Synaju stanowi rosnące zagrożenie dla Izraela, gdyż posiadają one zdolności operacyjne przeprowadzenia dużego ataku terrorystycznego.

Z tych właśnie powodów Izrael musi w 2018 r. utrzymać swoją supremację na Bliskim Wschodzie, ze zdolnością odstraszania wszystkich swoich wrogów. Amerykańska administracja Donalda Trumpa jest wyjątkowo przyjazna Izraelowi, jednak wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie nadal podlegają czynnikom stałej erozji. Brakuje ogólnej strategii z precyzyjnie określonymi celami, a centrum uwagi politycznej Stanów Zjednoczonych wciąż przekierowuje się na inne regiony. Ostatnie dwa lata pokazały, że wyraźnym zwycięzcą na Bliskim Wschodzie jest Rosja, która przejęła inicjatywę w Syrii, wypychając stamtąd Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Rosja utrzymuje dobre stosunki ze wszystkimi innymi stronami w regionie, w szczególności z Egiptem, gdzie będzie budować elektrownię atomową. Szeroka analiza problematyki bezpieczeństwa wskazuje, że interesy Rosji i Izraela doprowadzą do kolizji w Syrii, której podłożem będzie obecność irańskich sił. Sprawa zmienienia porozumienia jądrowego z Iranem również wydaje się bardzo trudna do zmienienia. W kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego brak perspektyw jego rozwiązania, a wszystkie inicjatywy zakończyły się niepowodzeniem. Sytuacja wewnętrzna w Autonomii Palestyńskiej może ulec skomplikowaniu, gdyż niektóre z frakcji mogą podjąć decyzję o wznowieniu ataków terrorystycznych.

Prezydent Donald Trump przygotował nową inicjatywę pokojową, której publikacja została opóźniona przez zdecydowane odrzucenie przez Palestyńczyków strony amerykańskiej jako pomocy w procesie pokojowym. Z tego powodu rysuje się wyraźna konieczność utrzymania bliskich kontaktów strategicznych i łączności na poziomie wojskowym z Rosją, która stała się najważniejszym aktorem w regionie.

Póki co Izrael posiada znaczne wpływy w Rosji, jednak Moskwa realizuje swoje własne cele imperialnej polityki, które mogą być rozbieżne ze strategicznymi celami bezpieczeństwa Izraela. Dlatego izraelski rząd musi poszukiwać formalnych rozwiązań ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie dwupaństwowego rozwiązania. Strategia ta powinna posiadać trzy podstawowe cele:

(1) uniemożliwienie Iranowi pozyskanie broni jądrowej,
(2) powstrzymanie ekspansji Iranu w regionie,
(3) osłabienie wysiłków Iranu zmierzających do wzmocnienia zdolności operacyjnych irańskiej armii.

Historyczną okazją dla Izraela jest niespotykana sympatia ze strony prezydenta Trumpa i gotowość arabskiego świata do współpracy. Jednak szanse na osiągnięcie stałego porozumienia są niewielkie. Ważne jest, aby izraelski rząd przyjął aktywny plan działania, w którym zostaną zachowane cztery filary bezpieczeństwa państwa Izrael:

(1) żydowski charakter państwa,
(2) demokratyczny ustrój,
(3) bezpieczeństwo,
(4) sprawiedliwość.

W stosunkach międzynarodowych kluczem wydaje się wzmocnienie sojuszu z arabskimi państwami sunickimi, które mogą przejść ze strony otwartej wrogości do współpracy z Izraelem w kwestiach bezpieczeństwa. Pilną sprawą jest poprawa stosunków z Jordanią, które uległy pogorszeniu po incydencie w ambasadzie Izraela w Ammanie. Oba kraje muszą współpracować przeciwko wspólnym zagrożeniom, realizując projekty korzystne dla obu narodów.

Egipt musi otrzymać silne poparcie w walce z siłami ISIS na Synaju, co obejmuje współpracę wywiadów, ale także wspólne tajne działania operacyjne. Równolegle muszą być podejmowane szerokie działania na arenie międzynarodowej, aby poprawić współpracę z zachodnimi państwami. Szczegónego znaczenia nabiera tutaj kwestia osiągnięcia ponownego porozumienia z amerykańskimi środowiskami żydowskimi, aby zainicjować otwarty i empatyczny dialog.

www.izrael.badacz.org

______________________________

PROSZĘ, ZOBACZ:

Rabin Nir Ben Artzi (izraelski kabalista): Stwórca wypali Iran całą swoją bronią atomową


Benjamin Netanjahu nawołuje Irańczyków do rewolucji ...

Trump twituje do Irańczyków: „Opresyjne reżimy nie mogą trwać wiecznie. Świat patrzy”

Dlaczego Mohammed bin Salman opisał Chameneiego jako "Hitlera z Bliskiego Wschodu"? / Why Mohammed bin Salman described Khamenei as ‘Hitler of the Middle East’?

Powstaje nieformalny plan współpracy USA i Izraela w związku z aktywnością Iranu

DEMONSTRACJE I PROTESTY W IRANIE

Niepokoje w Iranie czyli imperium kontratakuje

🔥 szabasowa kolacja z polskimi politykami - 25 listopada 2017 r.

🔥🔥🔥 Benjamin Netanjahu - 5778 Mesjasz - według kodu rabina Glazersona / Binyamin Netanyahu - 5778 Mashiach - Repentance code Glazerson - 20.12.2017 r.

Zagrożenie ze strony Iranu - Daash Hamas w kodzie biblijnym 5778 rabina Glazersona / The Threat of Iran - Daash Hamas in 5778 bible code Glazerson

JEZUS: Wąż przekazuje antychrystowi specjalne orędzia, które on starannie dokumentuje / JESUS: The serpent gives the antichrist special messages, which he documents carefully

DEMON PODCZAS EGZORCYZMU: POLITYCY SĄ MOIMI UMIŁOWANYMI UCZNIAMI I NAŚLADOWCAMI...

Matka Zbawienia: W ukryciu planowana jest wojna atomowa z udziałem Iranu / Mother of Salvation: Pray that Nuclear War can be averted in Iran

Matka Zbawienia: Módlcie się, aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie / Mother of Salvation: Pray that Nuclear War can be averted in Iran

Matka Zbawienia: zostanie ogłoszona nowa, zaciekła III wojna światowa

JEZUS : III wojna światowa wkrótce ukaże się światu.
ŚW.FILOMENA