Clicks42
vi.news

GIám Mục Thường Nhân Khẳng Định Một Lần Nữa: Tất Cả Các Lần Hiện Thân Tại Medjugorje Không Đáng Tin Cậy

Đức Giám mục Ratko Perić của Mostar-Duvno, Bosnia và Herzegovina, đã phái đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Medjugorje, Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser, rằng tất cả những cáo buộc được cho là của Đức Mẹ ở Medjugorje không đáng tin cậy.

Theo trang web giáo phận Mostar-Duvno (ngày 23 tháng 7), Perić dựa trên sự phán xét của ông “trên cơ sở nhiều cuộc điều tra”.

"Những hiện tượng không đáng tin cậy của hiện tượng" Medjugorje "bao gồm những lần hiện thân trong bảy hoặc mười ngày đầu tiên của năm 1981", ông nói thêm.

Vào mùa hè năm 2017, một ủy ban Vatican đề nghị công nhận bảy lần hiện thân đầu tiên như được cho là siêu nhiên.

#newsRyqxirndnz