Clicks1.5K
pl.news

Amerykański biskup przywraca porządek Sakramentów

Biskup Gallup (USA), James Wall (54) przywróci oryginalną [i prawidłową] kolejność sakramentów, udzielając Eucharystii po bierzmowaniu.

Wyjaśnia w swoim liście duszpasterskim z 11 lutego, że w jego diecezji wiek bierzmowania będzie sukcesywnie obniżany do 2022 roku.

W kościele przez pierwsze pięć stuleci trzech pierwszych sakramentów udzielano łącznie. Później chrzest, bierzmowanie i eucharystię rozdzielono.

Dopiero w 1910 Pius X bez wyraźnych wskazań teologicznych zmienił kolejność i nakazał przyjęcie Komunii przed bierzmowaniem.

Grafika: James Wall, Twitter, #newsGtzqlodutm