Clicks2K
Quas Primas
847

O DIALOGU Z ŻYDAMI - KS. CHROSTOWSKI. CZYTAJCIE I SŁUCHAJCIE - WARTO!!!

TUTAJ ALBUM o tematyce Żydów

LEKTURA OBOWIĄZKOWA....


Prelekcja x. prof. Waldemara Chrostowskiego do kapelanów wojskowych na Jasnej Górze nt. Dialogu z Żydami.

AUDIO
O dialogu z Żydami (całość) ks. prof. Waldemar Chrostowski
open.fm- AUDIO !

Ta refleksja, której mamy się oddać przez najbliższe pół godziny nie bedzie miała już charakteru takiego wybitnie duchowego, lecz na prośbę co najmniej kilkunastu osób przedstawianą wczoraj, dzisiaj chciałbym się z księżmi kapelanami, równiez z księdzem biskupem – na pierwszym miejscu – podzielić refleksją nt. problematyki, w którą jestem od wielu lat włączony – prawie od 20 lat – mianowicie dialogu katolicko-żydowskiego.


Ponieważ część księży prosila, żeby powiedzieć coś na ten temat – to pół godziny to b. mało czasu, na ten temat można by przeprowadzić semestralne nauczanie, ale spróbujmy sobie parę rzeczy najbardziej podstawowych powiedzieć, a zwłaszcza takich, które przeczytać raczej jest trudno i znaleźć raczej w źródłach pisanych nie sposób, więc takich bardzo podstawowych.

Otóż jeśli mówimy dialog Kościoła z Żydami i judaizmem to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: kto jest Żydem. To jest b. ważne pytanie. Kto jest Żydem? Bo kto jest w Kościele, to my wiemy, co to znaczy "być wierzącym", to my wiemy, co to znaczy "być katolikiem", to my wiemy – natomiast kto jest Żydem?
Są, proszę ksieży, dwa wyznaczniki żydowskosci. Jeden – to Żydem jest ten, kto jest urodzony z matki Żydówki. Proszę zauważyć zatem, że żydowskość idzie po linii matki, nie po linii ojca. Dlaczego? Talmud odpowiada b. prosto: kto jest matką dla człowieka, to zawsze wiadomo, natomiast kto jest jego ojcem – to może mieć kłopoty z tym nawet jego własna matka. W związku z tym żydowskosc idzie po tej lini, która jest pewna. Po linii krwi. Zatem proszę zwrócić uwagę na pierwszą sprawę, że jeśli ktoś ma ojca Żyda, natomiast matka nie jest Żydowką, to w świetle żydowskiego prawa, w ocenie rabinów, w uznaniu rabinów taki człowiek nie jest Żydem. Kazus – nasz prezydent. Otóż my mowimy, że generalnie opinia panuje, że jest Żydem – on ma ojca Żyda – natomiast w świetle prawa żydowskiego Żydem w żaden sposób nie jest, ponieważ żydowskość idzie po matce.

Oczywiscie bliżej jest mu do żydostwa, niż komu innemu, ale tak na niego patrzą, powiedzmy sobie, ci, którzy mieniliby się jego współbratymcami.
Żeby abstrahować od tego jednego przykładu – proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Polka wychodzi za mąż za Żyda, jej dzieci nie będą żydowskimi. Przypominam sobie z Jerozolimy sprzed ponad 20 lat taki przypadek jak to po 68 roku wyemigrowali do Izraela – wyemigrowała rodzina, on profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ona pracownica tego uniwersytetu, on Żyd, ona Polka – tam urodzil im się syn, w międzyczasie ojciec, mąż jej zachorował na raka i zmarł, ona pracowała w szpitalu, a ten syn spotkał się tam z całkowitym odrzuceniem i jako dziecko napisał tam taki wiersz:

Mam dwie ojczyzny
i obie nie moje
jedna bom byl Zydem
druga bom jest gojem.

To jest problem wielu małżeństw mieszanych polsko-żydowskich, tak zwanych.
Drugi wyznacznik żydowskości, który trzeba miec na uwadze to jest to, że Żydem jest ten, kto jest wyznawcą judaizmu. Zatem o ile po pierwszej linii – tej linii krwi – nie można stać się Żydem, bo matki sobie nie dobieramy, o tyle po drugiej linii – mianowicie po linii religii – można przybliżyć się do żydostwa, przyjść judaizm – i takie przypadki się zdarzają. W Polsce corocznie kilkudziesięciu chrześcijan katolików przechodzi na judaizm; aczkolwiek Żydzi zarzucają na prozelityzm, to oni sami uprawiają prozelityzm w naszych środowiskach. Ale taki czlowiek, który przechodzi na judaizm, nie jest uznawany za Żyda – jest uznawany za prozelitę. Dopiero jego dzieci będą Żydami, on natomiast nie – to jest cena, jaką on płaci za wejście do tej nowej społecznosci.

Tu dochodzimy do pytania – no dobrze – a jeżeli ktoś urodził się z matki Żydowki, ale urodził się w kraju muzułmańskim, w jakimś tam Maroku, Tunezji lub gdziekolwiek i jest wyznawca islamu – to proszę mi podpowiedzieć: zdaniem rabinów jest on Żydem, czy nie? …. Urodził się z matki Żydówki, wyznaje islam, jest Żydem? Rabin powie – jest kalecznym, pokracznym, krzywym, garbatym, potrzebującym uleczenia – ale Żydem.

Posuńmy się dalej. Jeżeli ktoś urodził się w takim rozległym państwie jak Związek Radziecki – tam te przykłady szły w miliony – i urodził się z matki Żydówki, ale jest ateistą, komunistą-ateistą, jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – że to jest kaleczny, pokraczny, garbaty, wymagąjacy uleczenia, ale Żyd.
Idźmy dalej. A jeśli ktoś urodził się z matki Żydówki, a stał się chrześcijaninem – katolikiem, czy chrześcijaninem innego wyznania – kazus: kardynał Paryża, kard. Lustiger – jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – nie jest, nie jest Żydem.

Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. Zatem – proszę zauważyć – w żydowskim samookreślaniu się, w żydowskim postrzeganiu siebie, jest zawarty b. silny element antychrześcijanski. Tego musimy być świadomi, tego księża specjalnie nie przeczytają, bo o tym się głośno nie mówi.

Oni nam bez przerwy zarzucaja potencjał antyżydowski, czy antyjudaistyczny – natomiast w żadnym wypadku nie chcą się przyznać do tego, co w ich samookreślaniu się ma charakter zdecydowanie antychrześcijański. Proszę zatem zwrócić uwagę, że to już określa cały ten dialog, czy całe te wzajemne stosunki, ponieważ pokazuje nam, że potencjał wrogości, potencjał niechęci, potencjał uprzedzeń istnieje z całą pewnościa po obydwu stronach.

Dlaczego Kościol wszedł w dialog z Żydami i judaizmem i dlaczego ten dialog – w moim odczuciu – ponosi ogromną porażkę?
Żeby na to odpowiedzieć, zastanówmy się, co to znaczy judaizm? Co to znaczy religia żydowska?
Tu istnieje kolejne nieporozumienie. Otóż w ciągu ostatnich 15 lat, tzn. po 13 kwietnia 1986 roku ogromna karierę zrobiło powiedzenie, że Żydzi są "starszymi braćmi chrześcijan". Jest to nieporozumienie.
Ktoś powie: ale Jan Paweł II tak powiedział – wszyscy powołują się na JPII.
Na szczęście JPII tak nie powiedzial. JPII w synagodze w Rzymie powiedział tak, zwracając się do rabinów: "Jesteście naszymi braćmi umiłowanymi", a więc dał poznać nasze odczucia, naszą wrażliwość, nasze emocje, to, że w gruncie rzeczy Żydzi, czy wyznawcy judaizmu, nie są postawieni poza nawiasem chrześcijanskiego przykazania miłości Boga i bliźniego. Miłujemy Żydow tak, jak miłujemy wszystkie inne narody i miłujemy każdego Żyda tak, jak miłujemy każdego innego człowieka. A dalej Ojciec Święty powiedział tak: "… i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi". Już księża wiedzą po egzegezie Pisma Świętego, że liczy się każde słowo, a nawet – jak mówia rabini – puste przestrzenie pomiędzy literami, i tutaj liczą się te puste przestrzenie między literami oraz słowa "można powiedzieć". Otóż mamy tutaj do czynienia z pewnym myśleniem analogicznym. Skąd wzięła się ta formuła? Tę formułę JPII zapożyczył – to nie jest formuła teologiczna sciśle – od Adama Mickiewicza, który to A. Mickiewicz pod koniec lat 40-tych XIX wieku w swoich odezwach o charakterze, o profilu wyraźnie politycznym i patriotycznym, mówił o Izraelu – naszym starszym bracie. Nie byla to formuła teologiczna w znaczeniu takim – powiedzmy sobie – jak używa to teologia katolicka i Ojciec Święty użył jej też ze słowami "można powiedzieć".

Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijanstwa. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było, aczkolwiek w jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbi. To jednak nie był ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy. Judaizm biblijny był diametralnie odmienny od tego, z jakim mamy do czynienia po roku 70-tym. Odmienny dlatego, że to był misyjny, nastawiony pozytywnie wobec świata greckiego, mający obok Biblii hebrajskiej również Biblię grecką, czyli Septuagintę, wielopostaciowy, gdzie rozmaite warstwy, rozmaite okręgi, nurty – istniały obok siebie – a wiec faryzeusze, sadyceusze, esseńczycy, zeloci, chrześcijanie; ten judaizm był wielopostaciowy.

Natomiast po roku 70-tym – kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło, rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłonila się – około roku 220 po Chrystusie – Miszna, następnie tzw. Kosewka, a ponieważ są dwie Kosewki napisane w Palestynie i Babilonii, to obie te Kosewki i Miszna – ogromne dziela – składają się na Talmud palestyński i babiloński. Normatywny dla życia żydowskiego jest Talmud babiloński. W związku z tym judaizm rabiniczny bywa nazywany również judaizmem talmudycznym.

W tym judaizmie talmudycznym jest mnóstwo elementów antychrześcijańskich. Natomiast największym, najgorszym paszkwilem – który znany był b. długo w tradycji ustnej, a pod koniec 1-szego tysiąclecia został spisany, paszkwilem antychrzescijańskim – jest żydowskie dzieło zatytułowane "Toledo Jeszu czyli historia Jezusa". Historia "Jeszu" dokładnie. To jest takie przekręcone slowo, tak jak dzieci przedrzeźniają jedno drugie – tak tutaj imię Jezusa jest przedrzeźnione. Jest to paszkwil na Ewangelię, ze szczególnym upodobaniem skierowany przeciw Ewangelii Św. Mateusza, która, jak wiemy, wśród czterech kanonicznych Ewangelii jest najbardziej żydowska.

Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych wlasnie antchrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć.

Otóż jest taka książka "Córka przymierza" napisana przez Żydowkę, która stała się chrześcijanką. Wspomina ona swoje dzieciństwo – nazywa się Michel Vinet, Angielka, Żydówka angielska. Kiedy pierwszy raz usłyszala o Jezusie, zapytała swojego nauczyciela żydowskiego, co on myśli o Jezusie, żeby jej powiedzial. Odpowiedź nauczyciela była taka: "Nigdy, przenigdy nie wypowiadaj przy mnie tego imienia". Otóż pierwsza postawa Żydów rabinicznych, talmudycznych – czyli tych Żydów z jakimi mamy do czynienia – to jest absolutne milczenie o Jezusie.

Nie wolno w żydowskich rodzinach mówić o Jezusie. Nie wolno Żydom podejmować teologicznej rozmowy, religijnej rozmowy o Jezusie z chrześcijanami. Jeżeli jacyś podejmują, to tylko i wyłącznie jako inicjatywa prywatna, natomiast nie jako przedsięwzięcie, w którym mieli by reprezentować religię żydowską, jako taką. Obok milczenia istnieją całe te pokłady wrogości. Gdzie są one widoczne? Zwłaszcza w żydowskich powieściach, takich np. jak pisane przez Jerzego Kosińskiego. W "Malowanym ptaku" mamy mnóstwo reminiscencji folkloru żydowskiego, który jest specyficzny – antykatolicki, zwłaszcza przeciw katolickim księżom. Dalej, w powieściach Izaaka Baszewicza Singera. Proszę popatrzeć, jaki jest tam wizerunek księdza. Tam ksiądz to jest zawsze przygłup, pijak, z krostami – a więc niekoszerny itd. itp. I to znajdujemy również, ten sposob myślenia, choćby w tych ostatnich doniesieniach nt. Jedwabnego, gdzie w książce Grossa – ona rozpoczyna się od takiego epizodu, niby powołującego się na pamiętnik Wasersztajna, to osobna historia, nie ma co w nią wchodzić – i tam jest też wizerunek polskich katolików, polskich chrześcijan przejęty żywcem z żydowskiego folkloru. Kiedy wielokrotnie napisałem w trakcie tej konfrontacji, że to jest zmyślenie, że to jest bzdura, że nic takiego się nie wydarzyło, te teksty były przedrukowywane w "Życiu" i gdzie indziej. Proszę zauważyć, że nikt z Żydów się do tego nie odniósł, nikt tego tematu nie podjął, aczkolwiek wyraźnie kwestionowałem wiarygodność tego rodzaju rzeczy, mówiąc, że są one nie przejęte ze zdarzeń, a tylko przejęte z pewnego stylu myślenia o chrześcijanach i o katolikach.

Dialog zatem jest straszliwie trudny, ponieważ – zwróćmy uwagę – jest to dialog z judaizmem rabinicznym, który ukształtował się w opozycji do chrześcijaństwa. Zatem – i to jest pewien paradoks – oni są młodsi od nas, bo ci Żydzi, na gruncie których wyrosło chrześcijaństwo, to był – jak powiedziałem – judaizm biblijny. Przecież Piotr był Żydem, Paweł był Żydem, Jakub był Żydem – wszyscy apostołowie, być może z wyjątkiem jednego, byli Żydami.

Dlaczego, mimo tak trudnej sytuacji, Kościół nawiązał dialog z Żydami? O tym przesądziły trzy okoliczności. Jedna – to sprawa wymordowania Żydów w Europie i w związku z tym, aczkolwiek cyfry się wahają, Żydzi usankcjonowali cyfrę 6 milionów i dzisiaj nie ma żadnej dyskusji nad tą cyfrą. Każdy, kto zakwestionuje 6 milionów, jest rewizjonista. Jeżeli księża pojada do Jerozolimy, to przy Ścianie Płaczu na dziedzińcu jest 6 świeczników – 6 lamp – i te 6 lamp oznacza 6 milionów. Jakakolwiek dyskusja na ten temat jest natychmiast ucinana i niczego się nie zmieni. Podobnie jak niczego nie zmieniła ekshumacja w Jedwabnem.

Podano 1600 – i jest to cyfra święta i koniec. Żadna ekshumacja tu nic nie pomoże. Dlaczego? Bo spotykają się dwa sposoby myślenia. My próbujemy w tym myśleniu o wojnie odtworzyć to, co się wydarzyło. Próbujemy odtworzyć: kto, gdzie, kiedy, ile osób, dlaczego itd. My myślimy na sposób historyczny, chcemy odtworzyć fakty. Proszę księży – dla Żydów fakty nie maja żadnego znaczenia. Proszę to zapamiętać – mówię to z długiego doświadczenia. Żydów nie interesuje historia jako taka, nie mają pojęcia historii obiektywnej. Co ich interesuje? Żydów interesuje hangada o przeszłości, opowiadanie o przeszłości, a to jest zupełnie co innego. Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada, zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe: zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest dobre: mówi się, co jest dobre dla Żydów; nie mówi się, co się wydarzyło: mówi się, co się wydarzyło, żeby to dobre było dla Żydów.

Otóż to jest mentalność, sposób myślenia uksztaltowany przez tysiące lat. Spotykają się ze sobą dwie mentalności. My w tym wydarzeniu o zagładzie Żydów chcemy ustalać fakty. Natomiast Żydzi wyciagają z niego znaczenie, sens, który mógłby być dla nich pożyteczny. Jeżeli fakty temu przeczą, to tym gorzej dla faktów.
W zwiazku z tym dyskusja z nimi na temat faktów mija sie w ogóle z celem i typowy przykład tego mogą znaleźć księża w licznych publikacjach "Gazety Wyborczej". Jest to gazeta – mowię to z pełną odpowiedzialnością – w specyficznym i pełnym tego słowa znaczeniu żydowska. Od redagowania, od – powiedzmy sobie – sposobu podawania informacji, od sposobu układania informacji itd. doskonale odzwierciedla mentalność żydowską.
Posuńmy się dalej. Kiedy wchodziliśmy w ten dialog, a w Kościele Katolickim w Polsce następowało to w połowie 80-tych lat, sądziliśmy, że wobec tej zagłady Żydów można wykazac wrażliwość. Upłynęło co prawda 40 lat od Drugiej Wojny. Pokolenie, które było świadkiem zagłady już powoli odchodziło, ale wydawało się, że Kościół powinien powiedzieć: współcierpimy z Wami, rozumiemy Was. Czyli myśmy pojmowali ten dialog w kategoriach etycznych, moralnych i duchowych. Bardzo szybko żeśmy zobaczyli, że te kategorie zupełnie nie interesują rozmówców. Oni mówili o tych samych rzeczach, ale w kategoriach politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Kiedy więc my mówiliśmy, że współczujemy, to odpowiedź była: "a ile można by z tego zyskać?". Ona nie była wręcz tak podawana, ale do tego się sprowadzała.
Niemcy w latach 50-tych i 60-tych zapłacili Izraelowi ponad 100 mld marek, dzięki czemu to państwo okrzepło, a kiedy źródło niemieckie wyschło, wtedy zaczęto szukać możliwości gdzie indziej. Oczywiście Izrael jest cały czas utrzymywany przez Stany Zjednoczone. Roczna subwencja bezzwrotna Ameryki na rzecz Izraela wynosi w/g źródeł oficjalnych 10 mld dolarów, a ponadto każdy Żyd mieszkający na terenie Ameryki jest opodatkowany na rzecz Izraela. Więc Izrael może się rozwijać. Myśmy wielu z tych rzeczy przedtem po prostu nie wiedzieli. Obracaliśmy się w kategoriach moralnych, a te kategorie moralne były przekładane na kategorie finansowe. Kiedy więc zaczęliśmy mówić o współczuciu, to to współczucie również w Polsce zaczęto przekładać na żądania finansowe obliczone na około 65 mld dolarów. Zaczęto dawać do zrozumienia, że któregoś dnia ci, co współczują Żydom, muszą stać się sojusznikami w wywieraniu presji.

Była też sprawa Oświęcimia. Nie sposób tego choćby pokrótce streszczać. Przypomnę tylko, że Żydzi mocno domagali się przeniesienia Sióstr Karmelitanek. W tej sprawie zostało podpisane zobowiązanie, które w Polsce w ogóle nie było konsultowane – a w momencie, kiedy sygnatariusze tego zobowiązania nie mogli się z niego wywiązać, wówczas całe ostrze skierowano przeciw Janowi Pawłowi II, grożąc bojkotem papieskich pielgrzymek – i w tamtych warunkach Komisja Episkopatu Polski musiała niejako wspomóc Ojca Świętego, a każdym razie zaoszczędzic ewentualnego wstydu. Karmelitanki zostały przeniesione. To był tylko początek.

Potem pojawiła się sprawa Krzyża na Żwirowisku. Gdyby krzyż został przeniesiony, to pojawiła by się sprawa usunięcia wszystkich krzyży na terenie Oświęcimia tak, żeby nie było ich widać z obozu Birkenau – a potem kolejne zadania. Dzięki Bogu, na pewnym etapie – przede wszystkim ks. Prymas powiedział – nie. Krzyż jest i będzie. Rozpoczęła się wielka nagonka przeciwko Prymasowi – przeżył ją bardzo, ale jest faktem, że krzyż został. Skoro ten etap nie został przeskoczony, to nie posunięto się dalej. A dlaczego to było takie ważne? Bo w ten sposób chciano dokonać judaizacji Auchwitz jako symbolu zagłady Żydów i całą Drugą Wojnę Światową sprowadzić do wojny przeciwko Żydom, do zagłady Żydow. Niczyja inna martyrologia nie wchodziła by w rachubą. A skoro inni wymordowali Żydów, to ci inni to nie tylko Niemcy, ale również Polacy, Litwini, Łotysze, Ukraińcy, Białorusini i Bóg wie, kto jeszcze – i potem tę odpowiedzialność, narzuconą sztucznie, należało przełożyć na odpowiedzialność ekonomiczna.

Skoro nie zdało to egzaminu w Auchwitz, przerzucono się na Jedwabne. Jedwabne było przygotowywane od 3 lat. Starannie i precyzyjnie. Kiedy mówiliśmy o tym wcześniej, to specjalnie nie chciano nas słuchać. Ks. Prymas dostawał również – miał b. dobre informacje – że Jedwabne się szykuje. To jest starannie przygotowana kampania. Chodziło w niej o to, aby z Polaków uczynić współsprawców holokaustu, obok Niemców, ale nie tylko o odpowiedzialność moralną chodzi, lecz i odpowiedzialność polityczną. W związku z tym ostrzegaliśmy Kancelarię Prezydenta i premiera, że nie wolno doprowadzić do tego, żeby polski rząd miał przepraszać Żydów – ponieważ w języku dyplomatycznym za przeprosinami idą pieniadze. Proszę sobie przypomnieć kazus tego samolotu amerykańskiego zestrzelonego w Chinach. Amerykanie bardzo długo nie chcieli przeprosić, ponieważ doskonale wiedzieli, że jeżeli przeproszą, to muszą potem Chińczykom płacic. Proszę sobie przypomnieć teraz ostatnio kazus Afryki. Tam wydano taką deklarację, że narody białe przepraszaja murzynów za to, że ich wyniszczyły. A murzyni natychmiast za tym powiedzieli, że skoro nas przeprosiliście, to nam zapłaćcie teraz, dajcie nam odszkodowania za niewolnictwo, za to i za tamto itd. i prosze zauwazyc – zaczęto z ludzi dialogu robić sprzymierzeńców kampanii czysto polityczno-ekonomicznej.

Byli tacy, którzy na to poszli, np. pracujący w tych kręgach akademickich ks. prof. Michał Czajkowski. Myśmy go prosilli, mówili – ks. Prymas również – "nie wolno ci tego robić". Pozostawało to bez echa i pozostaje nadal. Natomiast byli tacy, co powiedzieli twardo "nie" i spowodowało to określone reakcje, ale nie posunęło rzeczy naprzód. Dla mnie takim krytycznym był rok 1998, do którego to czasu byłem takim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Drugim współprzewodniczącym był Stanisław Krajewski – Żyd. Chodziło o sprawę Auschwitz i krzyża w Auschwitz. Były na nas naciski, żebyśmy przyczynili się do tego, by krzyż z Auschwitz został przeniesiony. Powiedziałem, że absolutnie to nie wchodzi w rachubę. Krajewski zadzwonil do mnie i powiada: Słuchaj, no to jest dialog, my musimy mówić jednym głosem". Mówię mu: "W porządku, tylko czy to musi być Twój głos?" Tu nasze drogi się rozeszły – prawda – bo mówienie jednym głosem to mówienie tego, czego oni chcą i trzeba było po prostu twardo powiedzieć "nie".

Druga okoliczność, na którą warto zwrócić uwagę, ma charakter specyficznie religijny. Mianowicie my podejmujemy dialog chcąc lepiej zrozumieć siebie – ale tu uwaga: wyszło mnóstwo książek typu np. "Jezus – Żyd praktykujący" i na okładce mężczyzna odwrócony twarzą… pod Ścianą Płaczu, co sugeruje, że tak wygląda Jezus, jakby Jezus był współczesnym Żydem. To jest bzdura. Jezus – po raz trzeci powtarzam – nie przynależał do judaizmu talmudycznego czyli rabinicznego, bo ten jest z gruntu anty-Jezusowy i antychrześcijański.

Otóż jeżeli podejmujemy dialog z judaizmem rabinicznym, to dlatego, że mamy świadomosc, że także we współczesnej religii żydowskiej, pomimo wielkiego potencjału antychrześcijańskości, jest jednak pewna wierność i ciągłość z judaizmem biblijnym i że rozmaite formy życia religijnego, żydowskiego prowadzą wyznawców judaizmu do Pana Boga i że jest to dla tych z nich, którzy żyją wedle swojego sumienia – no, skuteczna droga do Pana Boga. My więc podejmujemy dialog z perspektyw, z przesłanek religijnych, teologicznych, chcemy również lepiej zrozumieć siebie i chcemy wyciągnąć reke – podać rękę tym, którzy tak jak my wyznają Boga Jedynego.

Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu – i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy. Jeżeli któryś chrześcijanin nie chce być sojusznikiem w zwalczaniu antysemityzmu, stawiają go natychmiast poza nawiasem.
A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami moga być również ci, których Żydzi nie lubia i tu się zaczyna problem – dlatego, że antesemita to może być nominacja, można zostać antysemitą z nominacji – prawda? Jeżeli ktoś jest niewygodny, przylepia mu się etykietę. Taka etykieta w Ameryce czy Kanadzie oznacza publiczną śmierć. Naukowiec obrzucony tym, dziennikarz obrzucony tym, traci posadę. Kazus: Norman Davis. Kazus: Finkelsztajn, który sam jest Żydem z urodzenia, ale został okrzyczany antysemitą. Można więc być Żydem i antysemitą – to już jest wyjątkowa dialektyka – więc proszę zwrócić uwagę, że cała ta sprawa się b. mocno rozwiewa.
Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba.

Na to można Żydom odpowiedzieć krótko, po żydowsku, czyli tak jak rabin Mendel z Kocka, a rabin Mendel z Kocka powiedział tak: "Jeżeli ja, to jestem ja, bo ty to jestes ty, to ani ja nie jestem ja, ani ty nie jesteś ty" – czyli jeżeli ja podejmuję jakąś rozmowę po to, aby się tobie przypodobać, to ani ja nie jestem sobą, ani ty nie jestes soba. Ale rabin dalej powiedział: "Jezeli ja to jestem ja, bo ja to jestem ja, a ty to jesteś ty to ty to jesteś ty – to wtedy ja to jestem ja a ty to jesteś ty i możemy ze soba gadaś" – więc wtedy będzie dialog, jeżeli chrześcijanie pozostają soba, Żydzi – jeśli tak chcą – pozostają soba i te rzeczy są nazywane otwarcie i bez kompleksów. Jeżeli coś takiego się dzieje, jeśli by się coś takiego odbywało, to wtedy te wzajemne kontakty mają sens. Bez tego przeobrażają się w umizgi, które w moim przekonaniu prowadzą chrześcijańskie strony donikąd, a nawet więcej – one przesądzaja o tym, że następuje rozwiązanie chrześcijańskiej tożsamości, a więc osłabianie chrześcijaństwa, czyli rozsadzanie go od środka.

Dziękuję bardzo.
Agata.B
Jak wyznawcy antykatolickiego talmudu moga być dla katolika starszymi braćmi Pan Jezus nie powiedział: każdy człowiek jest mi bratem i siostrą. On powiedział: bratem i siostrą jest mi każdy, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je. Bo jeśli ktoś nie przejmuje się wolą Bożą, a przykazania Boże zachowuje tylko wtedy, kiedy mu to wygodne - taki człowiek choćby był ochrzczony i uważał się …More
Jak wyznawcy antykatolickiego talmudu moga być dla katolika starszymi braćmi Pan Jezus nie powiedział: każdy człowiek jest mi bratem i siostrą. On powiedział: bratem i siostrą jest mi każdy, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je. Bo jeśli ktoś nie przejmuje się wolą Bożą, a przykazania Boże zachowuje tylko wtedy, kiedy mu to wygodne - taki człowiek choćby był ochrzczony i uważał się za chrześcijanina, jest umarły (Ap 3,1). Jezus powiedział„Któż jest matką moją i braćmi? Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.” (Ewangelia Marka
Quas Primas likes this.
To przecież widać jak na dłoni, a ci nasi z RM czy rządzący Polską, mieniący się katolikami, włażą żydom w 4 litery!
---------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateist…More
To przecież widać jak na dłoni, a ci nasi z RM czy rządzący Polską, mieniący się katolikami, włażą żydom w 4 litery!
---------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Prosze zapamietać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. "
(...) Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijanstwa. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństw…More
(...) Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijanstwa. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym."
Quas Primas
Dobrze, że Ksiądz Chrostowski się z tego dialogu wycofał. Mądry Kapłan. Nie brnie w bagno jak inni.
------------------------------------------------
"Dlaczego Kościół wszedł w dialog z Żydami i judaizmem i dlaczego ten dialog – w moim odczuciu – ponosi ogromną porażkę?"
Młot na posoborowe and one more user like this.
Młot na posoborowe likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Quas Primas
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak …More
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba."
Młot na posoborowe and one more user like this.
Młot na posoborowe likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Quas Primas
Ks. Jacek Bałemba wypowiedział kiedyś bardzo mądre słowa:

Jeśli Żyd się nawraca, to jest wielka sprawa i radość w Niebie.
Nie jest zamiarem Pana Boga judaizacja Kościoła.
Jest zamiarem Pana Boga chrystianizacja judaizmu.


Mam powód do radości jako wrocławianin: we Wrocławiu urodziła się Edyta Stein. Żydówka, kobieta myśląca, wybitna, filozof, intelektualistka, szukająca Prawdy. Jej nawrócenie …More
Ks. Jacek Bałemba wypowiedział kiedyś bardzo mądre słowa:

Jeśli Żyd się nawraca, to jest wielka sprawa i radość w Niebie.
Nie jest zamiarem Pana Boga judaizacja Kościoła.
Jest zamiarem Pana Boga chrystianizacja judaizmu.


Mam powód do radości jako wrocławianin: we Wrocławiu urodziła się Edyta Stein. Żydówka, kobieta myśląca, wybitna, filozof, intelektualistka, szukająca Prawdy. Jej nawrócenie to owoc uczciwości intelektualnej i otwartości na łaskę wiary. Przyjęła wiarę i chrzest w Kościele, została karmelitanką. Wierność Chrystusowi św. Teresa Benedykta od Krzyża – od Krzyża! – przypieczętowała ofiarą życia za swój naród. Jej życie spełnione w Chrystusie jest klarownym ukazaniem jedynego sensu dialogu międzyreligijnego w perspektywie ostatecznego przeznaczenia człowieka: jeśli taki dialog prowadzi do Chrystusa i Krzyża, i Kościoła, i zbawienia wiecznego – ma sens.
Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
22Cecylia likes this.
Tymoteusz likes this.
Quas Primas
Biskup J.S Pelczar o żydach i masonerii:

O masonerii i Żydach:

,,Sprzymierzeńcami i kierownikami masoneryi są wreszcie żydzi. Sojusz ten jest rzeczą pewną, a nie brak nawet pisarzy i to poważnych, którzy twierdzą, że masonerya zawdzięcza żydom swój początek. Cóż zatem zdaniem przemawia ? Oto przede wszystkiem ta okoliczność, że żydzi nienawidzą z zasady i bez chęci pojednania się religii …More
Biskup J.S Pelczar o żydach i masonerii:

O masonerii i Żydach:

,,Sprzymierzeńcami i kierownikami masoneryi są wreszcie żydzi. Sojusz ten jest rzeczą pewną, a nie brak nawet pisarzy i to poważnych, którzy twierdzą, że masonerya zawdzięcza żydom swój początek. Cóż zatem zdaniem przemawia ? Oto przede wszystkiem ta okoliczność, że żydzi nienawidzą z zasady i bez chęci pojednania się religii Chrystusowej, która ich opór przeciw Zbawicielowi świata potępia, jako też społeczeństwa chrześcijańskiego, od którego doznawali nieraz poniżenia i prześladowania, w zamian za krzywdy, jakie temu społeczeństwu przez lichwę, wyzysk i demoralizacyę zadawali i zadają. Konsekwentnie żydzi dążą do tego, by podkopać byt religii Chrystusowej, której Kościół katolicki jest strażnicą i ogniskiem, a społeczeństwo chrześcijańskie poniżyć i osłabić, używając do tego wszelakich środków, ponieważ zaś masonerya zwraca, jak widzieliśmy, nienawiść swoją przeciw Kościołowi i stara się zedrzeć ze społeczeństwa cechę chrześcijańską, przeto łatwo wysnuć stąd wniosek, że żydzi utworzyli masoneryę, jako jeden z pierwszorzędnych hufców w walce z chrystyanizmem.

Po wtóre, żydzi dążą wytrwale do panowania nad światem, do czego jako środek mają służyć nie tylko kapitały, giełdy, dzienniki itp. ale także walki, rewolucye i rozprzężenia pośród narodów chrześcijańskich, ponieważ jednak sama roztropność im radzi, by działali w ukryciu, przeto jako swoich pionierów wysuwają masonów, by chrześcijanie gubili chrześcijan. W tym też celu stają żydzi na czele partyi socyalistycznej, spodziewając się, że w ten sposób odwrócą od siebie burzę rewolucyi społecznej, a jeżeli po wielkich przewrotach przyjdzie do utworzenia międzynarodowej republiki kollektywistycznej, oni w niej rządzić będą.

(…) Po strąceniu z tronu Ludwika Filipa, który dla żydów był bardzo łaskawy, żyd-mason Cremieux dostał się do rządów, jako jeden z ministrów republiki; on też w r. 1860 założył powszechny związek izraelski (Alliance israelite universelle), mający jako cel jawny obronę interesów żydowskich na całym świecie, a jako cel ukryty: zbudowanie nowej Jerozolimy na gruzach tronu papieży i monarchów. Tak bowiem pismo związku p. t. Archives israelites (z r. 1861 str. 165) wyraźnie zapowiedziało, że miejsce cesarzy i papieży zajmie teraz nowe królestwo, nowa Jerozolima”.

(Masoneria – jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie, Przemyśl 1905 r.; Wydawnictwo Ostoja 2007 r.)
Anty_modernista
Quas Primas 1 godzinę temu "Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych wlasnie antchrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach.
---
Myślę żę każdy myślący Katolik mając tego świadomość widz…More
Quas Primas 1 godzinę temu "Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych wlasnie antchrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach.
---
Myślę żę każdy myślący Katolik mając tego świadomość widzi bezsens a wręcz szkodliwość dialogowania z żydami jako otwierania się na nieprzejadnanych wrogów naszej wiary i cywilizacji. Skutkiem jest zawsze tworzenie przez żydów państwa w państwie, dezintegracja społeczeństwa, zasiew szkodliwych lewackich ideologii, a w przypadku wojny zdrada.
mariba likes this.
Quas Primas
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak …More
Otóż to!!!
To jest żydowska metoda wyeliminowania tych, którzy mówią prawdę. Bóg zapłać Księdzu Chrostowskiemu za ten wykład, bo on obnaża prawdę o żydach.
Zresztą widoczne to było w rozmowie Pana Brauna z Szewachem Weissem.
Grzegorz Braun vs Szewach Weiss Stosunki Polsko - Żydowskie (09.07.2015)
------------------------------------------------
"Ostatnia uwaga, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba."
mariba and one more user like this.
mariba likes this.
Anty_modernista likes this.
Quas Primas
"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych wlasnie antchrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć....."
mariba likes this.
mistrzo likes this.
m.rekinek likes this.
m.rekinek
Jeżeli ktoś urodził się w takim rozległym państwie jak Związek Radziecki – tam te przykłady szły w miliony – i urodził się z matki Żydówki, ale jest ateistą, komunistą-ateistą, jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – że to jest kaleczny, pokraczny, garbaty, wymagąjacy uleczenia, ale Żyd.
Idźmy dalej. A jeśli ktoś urodził się z matki Żydówki, a stał się chrześcijaninem – katolikiem, …More
Jeżeli ktoś urodził się w takim rozległym państwie jak Związek Radziecki – tam te przykłady szły w miliony – i urodził się z matki Żydówki, ale jest ateistą, komunistą-ateistą, jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – że to jest kaleczny, pokraczny, garbaty, wymagąjacy uleczenia, ale Żyd.
Idźmy dalej. A jeśli ktoś urodził się z matki Żydówki, a stał się chrześcijaninem – katolikiem, czy chrześcijaninem innego wyznania – kazus: kardynał Paryża, kard. Lustiger – jest Żydem, czy nie? Co powie rabin? Rabin powie – nie jest, nie jest Żydem.

Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrzescijaninem. Proszę zapamiętać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem. Zatem – proszę zauważyć – w żydowskim samookreślaniu się, w żydowskim postrzeganiu siebie, jest zawarty b. silny element antychrześcijanski. Tego musimy być świadomi, tego księża specjalnie nie przeczytają, bo o tym się głośno nie mówi.
Quas Primas
"Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu – i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy. Jeżeli któryś chrześcijanin nie chce być sojusznikiem w zwalczaniu antysem…More
"Żydów nie interesuje dialog teologiczny; mało tego, mają – powtarzam to raz drugi – zakaz teologicznych debat z chrześcijanami. Jeżeli nawiązują kontakty, to czynią to z przesłanek politycznych i społecznych, szukając wśród chrześcijan sojuszników do zwalczania antysemityzmu – i tylko tyle i na tym cała sprawa się kończy. Jeżeli któryś chrześcijanin nie chce być sojusznikiem w zwalczaniu antysemityzmu, stawiają go natychmiast poza nawiasem.
A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami moga być również ci, których Żydzi nie lubią i tu się zaczyna problem – dlatego, że antesemita to może być nominacja, można zostać antysemitą z nominacji – prawda?
Jeżeli ktoś jest niewygodny, przylepia mu się etykietę antysemity. "
(Ks. Waldemar Chrostowski)
mariba likes this.
Quas Primas
I Bogu dzięki, że Ksiądz się wycofał.
Pozostali jednak ci. których "dialog"podoba się żydom, a które szkodzą wierze katolickiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia uwaga
, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, …More
I Bogu dzięki, że Ksiądz się wycofał.
Pozostali jednak ci. których "dialog"podoba się żydom, a które szkodzą wierze katolickiej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatnia uwaga
, która pozwala nam zobaczyć, jak bardzo jest to trudne. Otóż – proszę księży – w tym wszystkim aktualnie jest ogromny impas. Dlaczego ten impas? Dlatego, że znaleźli się ludzie, którzy nazywają rzeczy po imieniu. Ponieważ Żydzi do tej pory wśród katolikow szukali takich, którzy powtarzali to, co Żydom się podobalo, albo co Żydzi chcieli słuchać. W momencie, kiedy po stronie katolickiej pojawiły się osoby, które nazywaja rzeczy po imieniu, nastąpiła próba zwekslowania ich na bok i ułożenia modelu takiego dialogu, który się Żydom podoba.
11 more comments from Quas Primas
Quas Primas
No proszę... jakie owoce łaszenia się do żydów.
---------------------------------------------------------------
Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami moga być również ci, których Żydzi nie lubią.
(Ks. Chrostowski)
Quas Primas
NIENAWIŚĆ DO KATOLIKÓW I PRAWDY KATOLICKIEJ WYSSALI Z MLEKIEM MATKI...
----------------------------------------------------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrześcijaninem. Proszę zapamiętać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, …More
NIENAWIŚĆ DO KATOLIKÓW I PRAWDY KATOLICKIEJ WYSSALI Z MLEKIEM MATKI...
----------------------------------------------------------------------------------
"Proszę zwrócić zatem uwagę – bo to jest b. ważne dla zrozumienia dialogu, że z żydowskiego punktu widzenia lepiej jest być ateistą, niż być chrześcijaninem. Proszę zapamiętać: to jest b. ważna przesłanka – lepiej być muzułmaninem, ateistą, kimkolwiek, wolnomyślicielem, nie wiadomo kim, niż chrześcijaninem."
(Ks. Chrostowski)
Quas Primas
Kto nienawidzi i zwalcza religię katolicką?
Oczywiście żydzi. Rabiniczni żydzi, czyli dzisiejsi żydzi.
Jak mówi Ksiądz Chrostowski, żydostwo rabiniczne utworzyło się w OPOZYCJI do chrześcijaństwa.
Dlatego prawda na tym portalu również jest tak nachalnie zwalczana.
Quas Primas
Ha !
Skojarzyłam z kim mam do czynienia na tym portalu. Mówię o tych , którzy non stop - od rana do wieczora czepiają się mojej osoby. Poniżej odpowiedź o kim mówię.
Ks. Chrostowski dobrze mówi....
Z doświadczenia dialogu z żydami.
Dobrze, że się z tego wycofał, bo rzeczywiście z nimi dialog, to nie żaden dialog.
-----------------------------------------------------------------------------
(...) …More
Ha !
Skojarzyłam z kim mam do czynienia na tym portalu. Mówię o tych , którzy non stop - od rana do wieczora czepiają się mojej osoby. Poniżej odpowiedź o kim mówię.
Ks. Chrostowski dobrze mówi....
Z doświadczenia dialogu z żydami.
Dobrze, że się z tego wycofał, bo rzeczywiście z nimi dialog, to nie żaden dialog.
-----------------------------------------------------------------------------
(...) Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada,zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe:zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest dobre: mówi się, co jest dobre dla Żydów; nie mówi się, co się wydarzyło: mówi się, co się wydarzyło, żeby to dobre było dla Żydów.
Quas Primas
Nigdy nie powinno się żydów za nic przepraszać, a już przepraszać za coś czego nie było!
Żyd, kiedy się go przeprosi, to zaraz woła kasę!!!
Taka jest żydowska mentalność.
Dobrze, że Ksiądz to nam uzmysławia.
-----------------------------------------------------------------
"Skoro nie zdało to egzaminu w Auchwitz, przerzucono się na Jedwabne.Jedwabne było przygotowywane od 3 lat. Starannie i precy…More
Nigdy nie powinno się żydów za nic przepraszać, a już przepraszać za coś czego nie było!
Żyd, kiedy się go przeprosi, to zaraz woła kasę!!!
Taka jest żydowska mentalność.
Dobrze, że Ksiądz to nam uzmysławia.
-----------------------------------------------------------------
"Skoro nie zdało to egzaminu w Auchwitz, przerzucono się na Jedwabne.Jedwabne było przygotowywane od 3 lat. Starannie i precyzyjnie. Kiedy mówiliśmy o tym wcześniej, to specjalnie nie chciano nas słuchać. Ks. Prymas dostawał również – miał b. dobre informacje – że Jedwabne się szykuje. To jest starannie przygotowana kampania. Chodziło w niej o to, aby z Polaków uczynić współsprawców holokaustu, obok Niemców, ale nie tylko o odpowiedzialność moralną chodzi, lecz i odpowiedzialność polityczną. W związku z tym ostrzegaliśmy Kancelarię Prezydenta i premiera, że nie wolno doprowadzić do tego, żeby polski rząd miał przepraszać Żydów – ponieważ w języku dyplomatycznym za przeprosinami idą pieniądze. "
Quas Primas
Otóż to.... takie jest myślenie żydowskie.
Antychrześcijańskie i anty- Jezusowe.
-----------------------------------------------------------------------

"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością –
mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek…More
Otóż to.... takie jest myślenie żydowskie.
Antychrześcijańskie i anty- Jezusowe.
-----------------------------------------------------------------------

"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością –
mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były – natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć."
Quas Primas
Czyli każdy goj.
Bo każdego goja żyd nienawidzi!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"A co to jest antysemityzm? Tutaj też nastąpiła pewna zmiana. Aż do lat 90-tych antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Od początku lat 90-tych antysemitami mogą być również ci, których Żydzi nie lubią."
(Ks. W. Chrostowski)
Quas Primas
"Proszę księży, myślenie żydowskie – mówię to z pełną odpowiedzialnością – mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i anty-Jezusowych nurtach, które rzadko były spisywane, aczkolwiek były"
(Ks. W Chrostowski)
Quas Primas
Jakikolwiek dialog z żydami jest bez sensu. Oni nigdy nie uznają prawdy.
To mistrzowie manipulacji!!!
Czyż tego nie można dostrzec?
-------------------------------------------------------------------------------

"Obecni Żydzi są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa
. Otóż chrześcijań…More
Jakikolwiek dialog z żydami jest bez sensu. Oni nigdy nie uznają prawdy.
To mistrzowie manipulacji!!!
Czyż tego nie można dostrzec?
-------------------------------------------------------------------------------

"Obecni Żydzi są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa
. Otóż chrześcijaństwo nie wyłonilo sie z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego"
(Ks. W Chrostowski)
Quas Primas
Hmmmm, żydowska propaganda działa...
Celowo nie podaję tu komentarza pewnego faryzeusza (zapisane jest w archiwum), bo się nim ośmiesza....
Ale tak jest..... tak działał i działa wróg Kościoła RZYMSKOKATOLICKIEGO.
Quas Primas
Hmmm, ktoś kiedyś też przeprosił żydów w imieniu Kościoła i.... mamy teraz niekończące się z nimi dialogi, które wiadomo do czego prowadzą...
Oby... nie doprowadziły do całkowitej judaizacji Polski i Kościoła...
----------------------------------------------------------------------------

" Proszę sobie przypomnieć teraz ostatnio kazus Afryki. Tam wydano taką deklarację, że narody białe przepras…More
Hmmm, ktoś kiedyś też przeprosił żydów w imieniu Kościoła i.... mamy teraz niekończące się z nimi dialogi, które wiadomo do czego prowadzą...
Oby... nie doprowadziły do całkowitej judaizacji Polski i Kościoła...
----------------------------------------------------------------------------

" Proszę sobie przypomnieć teraz ostatnio kazus Afryki. Tam wydano taką deklarację, że narody białe przepraszaja murzynów za to, że ich wyniszczyły. A murzyni natychmiast za tym powiedzieli, że skoro nas przeprosiliście, to nam zapłaćcie teraz, dajcie nam odszkodowania za niewolnictwo, za to i za tamto itd. i prosze zauwazyc – zaczęto z ludzi dialogu robić sprzymierzeńców kampanii czysto polityczno-ekonomicznej."
(Ks. W. Chrostowski)
Anty_modernista
Quas Primas
Okazuje się, że najlepszy dialog to... dialog żydów z żydami.
---
Jak by nie było łatwiej wtedy o jednomyślność, gdy po jednej stronie siedzą żydzi zaś po przeciwnej biskupi żydowskiego pochodzenia jak Nycz lub Gądecki. Te wspólne koszerne geny łączą nawet międzywyznaniowo
mariba and one more user like this.
mariba likes this.
Quas Primas likes this.
Anty_modernista
26 stycznia 2010 r. naczelny rabin Rzymu Ryszard Di Segni wystosował ultimatum, w którym ogłosił, że „jeśli zawarcie pokoju z lefebrystami ma oznaczać rezygnację z tego, o co zabiegał Sobór, to Kościół będzie musiał zdecydować – oni albo my!”
Wygląda na to że także polski episkopat wziął sobie do serca grożbę owego rabina zapewne powtórzoną przez jego tutejszych ziomków no i wybrali oczywiście …More
26 stycznia 2010 r. naczelny rabin Rzymu Ryszard Di Segni wystosował ultimatum, w którym ogłosił, że „jeśli zawarcie pokoju z lefebrystami ma oznaczać rezygnację z tego, o co zabiegał Sobór, to Kościół będzie musiał zdecydować – oni albo my!”
Wygląda na to że także polski episkopat wziął sobie do serca grożbę owego rabina zapewne powtórzoną przez jego tutejszych ziomków no i wybrali oczywiście opcję żydowską co musiało naturalnie pociągnąć za sobą ostracyzm wobec wydawnictwa Te Deum, które wbrew umowie judeohierarchii z żydami bezczelnie ośmiela się nadal publikować naukę Kościoła sprzed soboru watykańskiego wtoroj lub promować tak znienawidzoną przez nich Mszę w rycie klasycznym rzymskim.
mariba and 2 more users like this.
mariba likes this.
mkatana likes this.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Okazuje się, że najlepszy dialog to... dialog żydów z żydami.
Anty_modernista likes this.
Anty_modernista
A tak w temacie dialogu episkopalno-talmudycznego czy niewpuszczanie wydawnictwa Te Deum na "katolickie" targi nie było przypadkiem jednym z owoców owego "dialogu"?
Rafał_Ovile and one more user like this.
Rafał_Ovile likes this.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Tak więc żydzi zrobili hierarchów w przysłowiowe "bambuko", a oni nadal nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków.
To, że oni świadomie w tym tkwią, to nie znaczy, że mają nam robić wodę z mózgów...
Świetnie to się udaje bp Rysiowi, który wmawia młodzieży katolickiej wzięcie odpowiedzialności za holokaust...
---------------------------------------------------------------------------------

(...)"More
Tak więc żydzi zrobili hierarchów w przysłowiowe "bambuko", a oni nadal nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków.
To, że oni świadomie w tym tkwią, to nie znaczy, że mają nam robić wodę z mózgów...
Świetnie to się udaje bp Rysiowi, który wmawia młodzieży katolickiej wzięcie odpowiedzialności za holokaust...
---------------------------------------------------------------------------------

(...)"myśmy pojmowali ten dialog w kategoriach etycznych, moralnych i duchowych. Bardzo szybko żeśmy zobaczyli, że te kategorie zupełnie nie interesują rozmówców. Oni mowili o tych samych rzeczach, ale w kategoriach politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Kiedy więc my mówiliśmy, że współczujemy, to odpowiedź była: "a ile można by z tego zyskać?". Ona nie była wręcz tak podawana, ale do tego się sprowadzała."
mariba and 2 more users like this.
mariba likes this.
Rafał_Ovile likes this.
Anty_modernista likes this.
Anty_modernista
A tak na dobrą sprawę nikt z nas nigdy nie mógł usłyszeć o czym ci żydzi z Franciszkiem dialogują. Po kilku pamiątkowych fotkach dziennikarze opuszczają miejsce spotkania, dyskutanci zamykają się w czterech ścianach. Po zakończonym spotkaniu żydzi oświadczają że było owocne, a papież : antysemityzm to grzech.
RYCERKACHK and one more user like this.
RYCERKACHK likes this.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Ale i tak będą dialogować, bo jest im to na rękę.
-----------------------------------------------------------------------------

(...) " dla Żydów fakty nie maja żadnego znaczenia.

Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada, zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe: zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest …More
Ale i tak będą dialogować, bo jest im to na rękę.
-----------------------------------------------------------------------------

(...) " dla Żydów fakty nie maja żadnego znaczenia.

Nie liczy się to, co się wydarzyło, ważne jest to, jak się to opowiada, zatem – upraszczając nieco – nie zadaje się pytania, co jest prawdziwe: zadaje się pytanie, co jest prawdziwe dla Żyda; nie mówi się, co jest dobre: mówi się, co jest dobre dla Żydów; nie mówi się, co się wydarzyło: mówi się, co się wydarzyło, żeby to dobre było dla Żydów."
Anty_modernista likes this.
Quas Primas
Natomiast po roku 70-tym – kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło, rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłonila się – około roku 220 po Chrystusie – Miszna, następnie tzw. Kosewka, a ponieważ są dwie Kosewki napisane w Palestynie …More
Natomiast po roku 70-tym – kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło, rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłonila się – około roku 220 po Chrystusie – Miszna, następnie tzw. Kosewka, a ponieważ są dwie Kosewki napisane w Palestynie i Babilonii, to obie te Kosewki i Miszna – ogromne dziela – składają się na Talmud palestyński i babiloński.
(ks. Chrostowski)
6 more comments from Quas Primas
Quas Primas
"Bardzo szybko żeśmy zobaczyli....."
Więc po co ciągnąć ten dialog w nieskończoność. Zerwać go i zająć się zbawieniem dusz!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(...) Kiedy wchodziliśmy w ten dialog, a w Kościele Katolickim w Polsce następowało to w połowie 80-tych lat, sądziliśmy, że wobec tej zagłady Żydów można wykazac wrażliwość.…More
"Bardzo szybko żeśmy zobaczyli....."
Więc po co ciągnąć ten dialog w nieskończoność. Zerwać go i zająć się zbawieniem dusz!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(...) Kiedy wchodziliśmy w ten dialog, a w Kościele Katolickim w Polsce następowało to w połowie 80-tych lat, sądziliśmy, że wobec tej zagłady Żydów można wykazac wrażliwość. Upłynęło co prawda 40 lat od Drugiej Wojny. Pokolenie, które było świadkiem zagłady już powoli odchodziło, ale wydawało się, że Kościół powinien powiedzieć: współcierpimy z Wami, rozumiemy Was. Czyli myśmy pojmowali ten dialog w kategoriach etycznych, moralnych i duchowych. Bardzo szybko żeśmy zobaczyli, że te kategorie zupełnie nie interesują rozmówców. Oni mowili o tych samych rzeczach, ale w kategoriach politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Kiedy więc my mówiliśmy, że współczujemy, to odpowiedź była: "a ile można by z tego zyskać?". Ona nie była wręcz tak podawana, ale do tego się sprowadzała.
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
Otóż chrześcijaństwo nie wyłoniło się z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było, aczkolwiek w jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbi. To jednak nie był ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy. Judaizm …More
Otóż chrześcijaństwo nie wyłoniło się z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było, aczkolwiek w jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbi. To jednak nie był ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy. Judaizm biblijny był diametralnie odmienny od tego, z jakim mamy do czynienia po roku 70-tym.(judaizm ra-bi-ni-czny)
(ks. Chrostowski)
Quas Primas
Judaizm rabiniczny ukształtował się w OPOZYCJI do chrześcijaństwa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, …More
Judaizm rabiniczny ukształtował się w OPOZYCJI do chrześcijaństwa!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlaczego więc z ostrożnościa trzeba nazywać Żydów naszymi "starszymi braćmi? Dlatego, proszę księży – Żydów w znaczeniu wyznawców judaizmu – dlatego, ponieważ są oni wyznawcami judaizmu rabinicznego. Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70. roku po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa.
(ks. Chrostowski)
Anty_modernista likes this.
Quas Primas
Kurcze, przecież Polacy też są w wielu krajach świata. Czy oni tam rządzą, narzucają swoje prawa, przejmują banki, trudnią się lichwą, zmieniają nazwiska na niemieckie, francuskie, amerykańskie itd ???
Nie! - oni dostosowują się się do kultury tych państw.....
adan2 and one more user like this.
adan2 likes this.
Agata.B likes this.
Quas Primas
I królowa Węgier i Franciszek Liszt pięknie "prorokują", ale tyle lat minęło i nic....
Kto ma tego dokonać ?
Quas Primas
Św. Maksymilian Maria Kolbe o żydowskim niebie....

NIEBO ŻYDÓW - ŚW. Maksymilian Maria Kolbe
adan2
MARIA TERESA, Królowa Węgier i Czech (1771 – 1789): „Odtąd żadnemu Żydowi, bez względu na nazwisko, nie pozwoli się pozostać tutaj bez mojego zezwolenia na piśmie. Nie znam żadnego innego bardziej dokuczliwego szkodnika w państwie niż ten naród, który doprowadził naród do nędzy swoimi malwersacjami, lichwą i pożyczkami, i popełnia wszystkie czyny którymi gardzi honorowy człowiek. W końcu będą …More
MARIA TERESA, Królowa Węgier i Czech (1771 – 1789): „Odtąd żadnemu Żydowi, bez względu na nazwisko, nie pozwoli się pozostać tutaj bez mojego zezwolenia na piśmie. Nie znam żadnego innego bardziej dokuczliwego szkodnika w państwie niż ten naród, który doprowadził naród do nędzy swoimi malwersacjami, lichwą i pożyczkami, i popełnia wszystkie czyny którymi gardzi honorowy człowiek. W końcu będą musieli zostać usunięci i wykluczeni stąd kiedy tylko będzie możliwe”.
mariba and 2 more users like this.
mariba likes this.
mkatana likes this.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Bardzo trafne określenie tzw. Debilizmu.
Debilizm!!!
adan2
FRANCISZEK LISZT, słynny kompozytor cyt. w Czy tak jest? [Are These Things So?] płk E N Sanctuary, s. 278: „Nadejdzie dzień kiedy wszystkie narody pośród których zamieszkują Żydzi, będą musiały przemyśleć sprawę ich wypędzenia, sprawę która będzie sprawą życia i śmierci, zdrowia i przewlekłej choroby, pokojowego istnienia albo ciągłego chaosu społecznego”.
Anty_modernista and one more user like this.
Anty_modernista likes this.
Quas Primas likes this.
adan2
PAPIEŻ KLEMENS VIII: „Cały świat cierpi od żydowskiej lichwy, ich monopoli i oszustwa. Oni wielu nieszczęsnych ludzi doprowadzili do nędzy”.
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
Anty_modernista likes this.