Clicks796
Libor Halik
1

Šéf KDU-ČSL proti očipované robotce z DV TV

Co řekl z křesťanského pohledu skvěle, a v čem Výborný ustoupil zlu homohereze (homosexuální a LGBTQ sodomské hereze, bludu). Je vysoce pravděpodobné, že Antikrist a jeho bankéřský tým má mnohé redaktory i u nás očipované - zrobotizované i s nápovědou. Čip je velikosti zrnka písku, či nanočip mnohem nepatrnější. Z lidí o tom ví jen zaměstnavatel a zaměstnanec.
L: Výborný 4x nešikovně prohereticky bruslil, protože chybování odkoukal od známých druhovatikánských kněží, biskupů, papežů po r.1965. V ostatním ale bruslí šikovně!

13:34.214 (13min 34 sec)
--------------------------
Moderátorka: Realita je také taková, že chcete 10 % ? Výborný: Tak to věřím, že jako suverénní svébytná strana kdu-čsl jsme schopni růst a tomuto výsledku se minimálně přiblížit. Moderátorka: Jak tomu dosažení 10 % napomůže Vaše snaha zanést do ústavy, respektive zapsat do listiny základních práv a svobod institut manželství jako svazek muže a ženy? Výborný: Tak to jste otevřela kapitolu, které my říkáme hodnotová politika.

---------------------------
14:02.771
---------------------------
Výborný: A to není něco co by kdu-čsl měla na praporu. Co by bylo to hlavní téma. My na tom nelovíme nelovíme voliče.
Moderátorka: Momentálně je to vaše nejviditelnější téma. Výborný: Tak možná, že to tak může být v médiích. Ale já připomenou třeba to téma oddlužení, kterému jsme se věnovali. A teď aktuálně řeším například exekuce dětí. Ale zpět k té otázce. Je to otázka respektu k hodnotám, na kterých stojí naše společnost, kultura, civilizace, jak chcete.
------------------------
14:33.364
------------------------
A kdo jiný než Lidovci by měli být těmi, kteří v případě, že je tady nějaká snaha v dnešní turbulentní době tyto hodnoty relativizovat, kdo jiný by je měl hájit a bránit než KDU-ČSL.
Moderátorka: Tak mi vysvětlete, jakou hodnotu dnes manželství má?
Výborný: A manželství má obrovskou hodnotu. Je to jako svazek muže a ženy. Je to stabilizační prvek dnešní rodiny.
.................
14:57.779
-----------------
Rodina tvoří základ společnosti. Pokud se podíváte na pokud se podíváte na rodinu a já tady nerad hovořím o rodině nějaké přirozené, protože jiná rodina přirozená byla v 19. století přirozená. Ale stabilní rodinu skutečně z našeho pohledu tvoří to co je tady léta osvědčené.
-------------------------
15:17.794
----------------------
Táta,máma, děti, babička, děda, vícegenerační rodina. Moderátorka: A jak stabilní to je v momentě, kdy každé druhé manželství v Česku končí rozvodem? Vlastně se ptám, jestli nechcete hájit hodnotu něčeho, co už tu hodnotu v praxi ztrácí?
---------------------
15:29.938
-----------------
Výborný: Já myslím že to je právě ta výzva, abychom dělali všechno pro to, aby ta manželství nekončila. Já jsem to opakoval někde nedávno: pokud někdo někdy říká, že za krizi rodiny a to já nepopírám, že je, může někdo jiný, než ty rodiny samotné, že za to mohou například homosexuálové, to není pravda.
-----------------------
15:52.543
---------------------------
Ano za to si můžeme skutečně sami a my jsme přesvědčení o tom, že institut manželství je jedním z těch stabilizačních prvků. Ale ta výzva směřuje k těm rodinám. My musíme pečovat o naše vztahy mezi manželi, s dětmi, napříč generacemi v rodinách.
Moderátorka: Tak já se zeptám ještě jinak?
-------------------
16:11.710
--------------------
Protože pakliže tedy selže půlka těchto svazků, tak máte pocit, že hodnota manželství se zvýší tím, že to necháte zapsat do ústavního zákona?
Výborný: My jsme šli zcela úmyslně touto cestou, protože
--------------------
16:26.620
---------------
krátce po vytvoření nové sněmovny v roce 2017 tady vznikla iniciativa "Jsme fér", která si vytyčila za cíl otevřít manželství pro všechny (L: tj. nejen pro homosexuály, ale pro všechny úchyláky z LGBTQ !). A my jsme nechtěli být těmi, kdo by měl jenom bořit a kritizovat a říkat, že je to špatně, a podívejte to není možné, protože manželství vždycky tvořila žena a muž.
---------------------
16:45.871
----------------------
Tak jsme se rozhodli jít pozitivní cestou a podobně jako je tomu v jiných státech střední Evropy, a nejenom střední Evropy, třeba ve všech státech visegrádské čtyřky, do toho nejvyššího zákona ukotvit deklarativně deklarativně to, že manželství jako svazek muže a ženy si podobně jako rodina, rodičovství zaslouží ochranu zákona.
-------------------
17:09.853
----------------------
Moderátorka: Ovšem tímto deklarativním statusem jaksi bráníte jakékoliv další legislativě, kterou by si například přála iniciativa "Jsme fér". Takže v podstatě.
Výborný: To není pravda.
Moderátorka: V momentě, kdy něco zanesete do ústavy, tak vlastně musíte už následně měnit ústavu, aby se v legislativě například směrem k homosexuálním sňatkům a dalším krokům něco posouvalo dopředu z pohledu
------------------------
17:31.483
--------------------------
iniciativ jako "Jsme fér".
Výborný: To není pravda, my tam pouze zanášíme definici manželství jako svazku muže a ženy. Ale vůbec nic to nevypovídá o tom, jestli dnes registrované páry například nemohu mít společné jmění, tak nevidíme problém. Pojďme o téhle věci debatovat! Pojďme je v občanském zákoníku upravit.
-----------------------
17:50.990
------------------------
Moderátorka: Ale v momentě, kdy se bavíme o manželství, už ten problém vidíte?
-------------------
17:54.128
----------------------
Výborný: To ano. Ale to je něco úplně jiného! Praktické věci, a mimochodem ta debata dneska ukazuje, že je otázka, o co vůbec tady té iniciativě jde!
-------------------
18:01.584
---------------------
Tak ty praktické věci! A my jsme nikdy za ten poslední rok, kdy o tom debatujeme, netvrdili, že nejsme připraveni o těch věcech debatovat.
-----------------
18:09.590
----------------
Moderátorka: Pokud se nepletu, tak té iniciativě jde o to, aby homosexuální, nebo řekněme neheterosexuální (L: neboť teď se bojuje HLAVNĚ i za další typy sexuálních úchylností, NEJEN za homosexuály, ale za celé LGBTQ) páry měli úplně stejná práva jako ta heterosexuální manželství a svazky.
------------------------------
18:17.865
---------------------
Výborný: A my říkáme že nám vůbec není nic do toho, kdo s kým žije, protože to je skutečně svobodné rozhodnutí každého a stát ani není od toho, aby upravoval vztahy dvou milujících se osob. (L: Tady tu homoherezi druhovatikánský katolík Výborný neubruslil. Z pohledu Boha Stvořitele sex muže s mužem, či ženy s ženou NENÍ ŽÁDNOU LÁSKOU. Je to zvrhlá žádostivost horší než závislost na drogách. Nenormální sex je rouháním proti tomu, že Přesvatá Boží Trojice lidskou rodinu stvořila na svůj obraz a podobu. Úchylný sex zasluhuje totální vypálení - Bůh sám spálil homosexuální městské státy Sodomu a Gomoru.)
------------------------
18:29.426
--------------------
Stát tady má vytvářet a vytváří mantinely pro rodinu a pro manželství. Ale to, kdo s kým žije, to je na svobodném rozhodnutí každého člověka.
-------------------
18:40.533
---------------------
Ale to co je, to co je důležité - pokud registrované páry dnes se cítí v některých věcech diskriminovány, například vdovecké důchody, nebo společné jmění, tak to se nemusí přece řešit přes redefinici manželství.
-----------------
18:59.093
-------------------
Moderátorka: Proč si takovou speciální ochranu zaslouží právě institut manželství?
-----------------------
19:03.722
-------------------------
Moderátorka: Je to tak. že si jako strana víc vážíte lidí, kteří uzavřeli to manželství, než těch, kteří spolu třeba jen žijí, ale někdy mají i děti?
Výborný, šéf KDU-ČSL, druhovatikánský katolík: Ale vůbec ne! (L: zde opět neubruslil, chyboval. Žít sexuálně mimo manželství je smilstvo a cizoložstvi a to Bůh přece potrestal potopou světa, kterou přežila jen Noemova rodina)
-----------------
19:11.289
-------------------------
My jenom říkáme, že to co tady osvědčené po staletí jako stabilní prvek rodiny, takže si zaslouží tu ochranu.
----------------------
19:22.092
-----------------------
V případě nějakých dalších konkrétních opatření jsme, například se bavíme o daňových bonusech pro rodiče vychovávající své děti, tak ty daňové bonusy se vztahují na rodiče bez ohledu na to, jestli uzavřeli, nebo neuzavřeli manželství.
------------------
19:37.028
----------------
Moderátorka: Vlastně mě zajímá, jestli byste tu politickou energii neměli investovat spíš do té ochrany každého, kdo se snaží založit rodinu, mít děti a tak dále?
------------------------
19:44.393
-------------------------
Moderátorka: Než se neustále točit kolem toho stabilního prvku, který má vlastně v tuto chvíli 50 % úspěšnost?
Výborný: My hájíme a snažíme se skutečně hájit ty hodnoty, bez ohledu na to jestli jsou aktuálně v krizi, nebo jestli průzkumy veřejného mínění vycházejí trochu jinak.
------------------------
20:04.745
----------------------
Výborný: Vemte si, že ten názor té společnosti i na manželství jako svazek muže a ženy taky není jednoznačný. A já myslím, že i ta skupina lidí a veřejnosti, která se domnívá, že by z toho co tady funguje a je osvědčené jako základ stabilní rodiny, tedy manželství muže a ženy, tak že i tato skupina si zaslouží hájit jejich postoje a názory.
-------------------
20:27.970
----------------------
Moderátorka: Jste ochoten připustit, že se ta společnost nějakým způsobem mění? A že ne pro všechny páry je manželství tou nejvyšší metou?
Výborný: To já samozřejmě ochoten připustit jsem, ale neznamená to, že bych jako konzervativní politik měl opustit to, že budu to, co považuji za ten ideál, že ho to přestanu hájit a že řeknu, že si vlastně můžeme dělat co chceme.
-----------------
20:53.837
----------------
Výborný: To já si právě myslím, že nemůžeme. To není správný postoj.
Moderátorka: A proč by tedy na manželství nemohli mít nárok stejnopohlavní páry? Pokud pro ně to manželství tou metou je, na rozdíl od mnoha heterosexuálním párům mimochodem?
------------------
21:05.500
---------------------
Výborný: Protože manželství je svazek muže a ženy.
Moderátorka: A proč to tak musí být v roce 2019?
Výborný: Protože tomu tak bylo vždy. A já znovu opakuji, že my vůbec neubíráme právo na to rozhodnutí žít s kýmkoliv - pokud se rozhodnou dvě sestry, že spolu budou žít a budou pečovat o svojí nemocnou maminku nebo o svého nemocného dědečka, tak ty taky mají mít právo na to, aby uzavřely manželství?
-------------------
21:34.867
-------------------------
Moderátorka: Opravdu je to srovnatelná situace?
Výborný: Tak je to jeden z typů soužití!
-----------------
21:39.863
------------------
Výborný: Stejně tak jako když spolu žijí dvě ženy nebo dva muži. A já jim to vůbec neupírám. A znám spoustu takových párů. (L: Je smutné s kým se zná. Svatý praotec Abraham si s nimi ani nepodal ruku, ani od nich nepřijal žádný dar, tak se jich ze Sodomy štítil) A ano.
Moderátorka: Pardon, takže homosexuální manželství je pro vás ve stejné rovině jakéhosi deliria jako incestní sňatek?
Výborný: Ale já jsem nic takového nepoužil, neříkal. Já jsem zmínil.
Moderátorka: Řekl jste mi tady paralelu 2 sester, které by se teoreticky chtěli brát, protože pečují o svojí maminku.
----------------------
22:04.832
-----------------------
Výborný: Ale já jsem jenom zmiňoval, že soužití dvou osob, emocionální, je něco do čeho vůbec nemá stát zasahovat. To je věcí těch dvou osob, jejich svobodného rozhodnutí. Ale institut manželství, tak jako ho definuje stát, jako ho definuje stát, tak má zůstat vyhrazen muži a ženě mimo jiné z jednoho prostého důvodu, který jste tady úplně pominula
---------------------
22:30.775
----------------------
A to je to, co tvoří vlastně komplementární obsah manželství. Protože jedině muž a žena mohu přinést na svět nový život. Ani 2 sestry, ale ani homosexuální pár tuto možnost, potenci nemá.
---------------------
22:49.407
-------------------
Výborný: To je přece to zásadní. Rodina a manželství netvoří jenom vazby emocionální, sociálně-ekonomické. Ale právě mají i tuto možnost přivést na svět, exkluzivní možnost, přivést na svět nový život. A proto je tady stát, který má tuto instituci manželství hájit.
Moderátorka: Takže 2 muži, kteří spolu žijí a milují se a chtěli by spolu například vychovávat dítě, které by jinak bylo v dětském domově, ti vaši podporu nemají?
----------------------------
23:13.861
---------------------
Výborný: Nemají podporu k tomu, aby jejich svazek byl označen jako manželství.
-----------------
23:20.395
------------------
Moderátorka: A to dítě byste jim schválil? To znamená žádné manželství, ale adopce ano?
---------------------
23:26.336
--------------------
Výborný: Já se trochu děsím toho! To dítě byste jim schválila, paní redaktorko? Myslíte, že dítě je předmětem nějakého schvalování nebo nějakého obchodu?
--------------
23:33.396
-------------
Moderátorka: Otázka může znít zjednodušeně, ale jsem si jistá o tom obsahu té otázky.
Výborný: Dítě je dar, dítě je dar.
----------------
23:38.415
-------------------
Výborný: Je to plod vzájemné lásky muže a ženy.
---------------
23:41.824
---------------------
A pokud se budeme bavit o tom, že se dítě stává předmětem obchodu, že si někde seženu na nějakou náhradní matku, nebo něco podobného, tak to je něco, co teda já skutečně nejenom že nebudu hájit, ale budu říkat to je špatně!
Moderátorka: To jsem asi nenaznačovala.
Výborný: Touto cestou naše společnost nemá vůbec jít!
-------------------
23:56.271
------------------
Moderátorka: Když to teď zreformuluji, dítě které vyrůstá v dětském domově a má o něj zájem homosexuální pár ve smyslu toho, že by ho přijel jako dar a následně ho vychovával, tak takový pár by vaši podporu neměl?
---------------------
24:08.613
-------------------------
Výborný: My nejsme pro adopce dětí homosexuálními páry.
---------------
24:11.873
-------------------
Moderátorka: Poslankyně SPD Monika Jarošová přispěla do březnové debaty v poslanecké sněmovně takto. Cituji: "Nejde o pokrok společnosti, ale o její rozklad. Možná zlegalizujete sňatky homosexuálů, tak se ptám, kdo přijde na řadu příště? Bisexuálové a sňatky ve třech, ve čtyřech? Pedofilové a sňatky s dětmi? Zoofilové a sňatky se zvířaty?"
--------------------------
24:31.354
-------------------
Moderátorka: Nevadí vám, že jste přinejmenším v této otázce na stejné straně jako poslanci SPD? To znamená strany, kterou vy označujete za extremistickou?

(L: Moderátorka typicky odhalenou polonahotou provokativně sváděla katolického předsedu KDU-ČSL, aby v srdci smrtelně zhřešil pohledem na cizí ženu. Toto by si v dnešním ruském TV zpravodajství dovolit nemohla. Rusko aspoň trochu drží některé morální normy.)
--------------------------
24:40.278
-------------------
Výborný: Já vůbec nejsem příznivec jakýchkoliv podobných vyjádření. A velmi jsem žádal poslance ve sněmovně, abychom tu debatu vedli věcně. Věcně a kultivovaně. Já se pod ta slova nepodepisuji. Jsou to slova kolegyně z SPD a jsem rád, že naprostá většina poslanců na obou dvou stranách skutečně respektovala věcnou a kultivovanou debatu. Tak to má být. (L: Nikoliv, to nebylo na výbornou pane Výborný, opět jste zabruslil do homohereze. Protože poslankyně SPD řekla naprostou pravdu!) Nejenom v parlamentu. Má to být i na veřejnosti, mělo by to být i na sociálních sítích.
---------------
25:09.947
-------------------
Výborný: Že to tak bohužel není, to je věc jiná. Ale musím říct, že podobné názory zaznívaly i z té druhé strany. Tak naštěstí byly velmi ojedinělé.
Moderátorka: Nově zvolený předseda kdu-čsl Marek výborný byl hostem DV TV. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.
Můj načasovaný transcript z videa z 9.4.2019 na: video.aktualne.cz/…/r~4ef815ec5ab71… Důležité jako obvykle probírali až po úvodu. Proto nemám transcript začátku.
14. listopadu 2018 (18.20 hodin) Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (L: Po vyloučení V. Klause mladšího z ODS, odešla i ona z ODS) Děkuji. Hezký dobrý večer už, vážené kolegyně a kolegové.
Prezident Lincoln kdysi řekl, že i když nazvete psí ocas nohou, bude pes stále pouze čtyřnohý. A takovým ocasem je i celá tato dnešní, pro mě absurdní, diskuze o manželství. Tisíckrát jsme slyšeli, že …More
14. listopadu 2018 (18.20 hodin) Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (L: Po vyloučení V. Klause mladšího z ODS, odešla i ona z ODS) Děkuji. Hezký dobrý večer už, vážené kolegyně a kolegové.
Prezident Lincoln kdysi řekl, že i když nazvete psí ocas nohou, bude pes stále pouze čtyřnohý. A takovým ocasem je i celá tato dnešní, pro mě absurdní, diskuze o manželství. Tisíckrát jsme slyšeli, že manželství je svazkem muže a ženy, a já to tady dnes a teď opakuji po tisíci prvé. Manželství je svazkem muže a ženy, protože samo slovo manželství vzniklo ze slov muž a žena. Smyslem manželství je zakládání rodiny a plození potomků. Nic na tom nemění fakt, že některá manželství zůstávají bezdětná, že se polovina manželství rozvede, že rodina zdaleka nefunguje jen idylicky. Naší povinností je rodinu chránit, posilovat, zabraňovat rozpadu, a ne napomáhat její další demolici. Za to nás daňoví poplatníci opravdu neplatí. Naše nesmyslná diskuze o manželství se ze všeho nejvíc podobá hloupé diskuzi marxistů o rušení soukromého podnikání. Jistě, firmy krachují, nemusejí vždy nutně vydělávat. Podnikání není procházkou růžovým parkem. To ale nic nemění na tom, že soukromé podnikání funguje vždy lépe než znárodněná ekonomika.
Naše země byly budovány a rozvíjeny na křesťanských základech, na křesťanské kultuře, vzdělanosti a morálce. Na rozdíl od jiných kultur a civilizací se vyznačujeme úctou k ženě a k rodině, kterou stavíme na první místo v celé společnosti. Na rozdíl od jiných kultur a civilizací máme za posvátné manželství jednoho muže a jedné ženy, neboť takový svazek se ukázal jako nejlepší pro výchovu dětí, pro zachování důstojnosti člověka, mravnosti, věrnosti a lásky. Pokud uzákoníme možnost uzavřít manželství pro osoby stejného pohlaví, zraníme a zradíme tak především naše vlastní kulturní kořeny.
Nevěříte-li v posvátnost manželství a chcete-li karikovat přirozený běh věcí, jak je libo. Chápu, že leckoho právě tyto výmysly a myšlenkové veletoče velmi dobře živí. Říkejte si, co chcete, pište si, co chcete a kam chcete. Scházejte se na konferencích, diskutujte, tím nikomu a ničemu neškodíte. Ale o jedno vás prosím, žádám. Nesnažte se vnutit své fantasmagorie z výročních zpráv do našich životů. Ale hlavně nepleťte hlavu dětem a nehrajte si na bohy. Když tato Sněmovna v minulosti hlasovala o registrovaném partnerství, mnoho z mých kolegů varovalo, že je to první krok k plnohodnotnému manželství osob stejného pohlaví. A aktivisté se tenkrát pohoršovali nad strašením. Nechali jsme si vzít prst a dnes nám trhají celou ruku. A já se ptám: Co bude příště? Sňatky s dětmi, polygamie?
Upozorňuji, že návrh, který leží tady na stole, není přáním pouze homosexuálů. Já mám mezi homosexuály mnoho dobrých přátel a žádný z nich to po mě nežádal podpořit. Je to přáním ideologů a vznikl na objednávku aktivistů, nátlakových skupin, kteří nenávidí vše přirozené, tradiční a normální a kteří homosexuály ke svým účelům v tuto chvíli jen a pouze využívají.
Všichni jsme si před zákonem rovni, ano. To ještě neznamená, že každý z nás má stejné nároky a stejné možnosti. Mému dvanáctiletému synovi třeba opravdu a díky bohu zatím v hospodě nenalijí. Mně Česká správa sociálního zabezpečení nevyplácí starobní důchod, stejně jako nevidomý člověk nemůže řídit dopravní letadlo. A dvě ženy či dva muži nemohou být oddáni, neboť manželství zkrátka není pro všechny.
Přestaňme urážet občany České republiky tím, že je neustále rozdělujeme na homosexuály a heterosexuály. Přestaňme je tímto rozlišováním diskriminovat a začněme pro ně konečně něco dělat. Řečnit o tom, co je a co není manželství, je lehčí než řešit důchodový systém, bezpečnost naší země nebo stále rostoucí veřejný dluh. Ale my tady opravdu nesedíme kvůli řečnickým cvičením. Byli jsme sem poslání proto, abychom řešili problémy naší země, a ne abychom vytvářeli problémy nové.
Vy, kteří hodláte hlasovat pro tento návrh, si možná myslíte, že někomu uděláte radost. A ano, někomu ji asi uděláte. Ale svým hlasem spustíte lavinu, která ohrožuje to nejcennější v celé naší společnosti a civilizaci - manželství, rodinu a děti.
Dámy a pánové, navrhuji, abychom tento nesmyslný bod ukončili a začali dělat něco pro nás všechny užitečnějšího. A tímto dávám svůj návrh na zamítnutí. (Potlesk většiny přítomných poslanců.)
www.psp.cz/…/s020399.htm
Caesar and one more user like this.
Caesar likes this.
Barbarin likes this.