Clicks962
ľubica
2

Predstavujeme nových kardinálov: Bergogliove eso II. - arcibiskup Blase Cupich vymenovaný za kardinála ....

Arcibiskup Cupich- priekopník prijímania pre homosexuálne páry

Arcibiskup Blase Cupich zo Chicaga, osobne pozvaný pápežom na synodu o rodine, sa na tlačovej konferencii vo Vatikáne vyjadril, že podporuje sviatosti pre rozvedených kresťanov, ak sa pre ne „rozhodnú s čistým svedomím“. Tento princíp by sa podľa neho mal rovnako vzťahovať aj na homosexuálne páry.

Arcibiskup počas dlhej tlačovej konferencie súhlasil s takzvaným „Kasperovým návrhom“, ktorý by v niektorých prípadoch povolil prijímanie pre rozvedených katolíkov. Cupich priznal, že pomohol rozšíriť knihu kardinála Waltera Kaspera, Evanjelium rodiny, v ktorej Kasper vysvetľuje svoj plán miestnym kňazom v jeho diecéze.

„V Chicagu sa často stretávam s ľuďmi, ktorí sa cítia odstrčení: starí, rozvedení, či homosexuáli. Myslím si, že by sme mali spoznať ich príbeh ak im chceme pomôcť, “ povedal.

Na otázku ako máme podporovať rozvedených v obdŕžaní prijímania, Cupich odpovedal: „Ak sa ľudia rozhodnú s čistým svedomím, tak je našou úlohou ich rozhodnutie rešpektovať a pomôcť im. Svedomie je nedotknuteľné a mali by sme to brať na vedomie – presne to sa snažím robiť.“

Keď LifeSiteNews naznačilo, či sa podobná podpora založená na svedomí vzťahuje aj na homosexuálne zväzky, Cupich povedal:

„Myslím si, že homosexuáli sú tiež ľudské bytosti a majú svedomie. Mojou úlohou ako pastiera je rozoznať Božiu vôľu tým, že beriem do úvahy učenie Cirkvi, ale zároveň musím taktiež pomôcť ľuďom, aby porozumeli, čo má pre nich Boh pripravené. Týka sa to všetkých. Považujem za dôležité, aby sme neodsudzovali určitú skupinu ľudí tým, že na nich budú platiť iné pravidlá. To by bola veľká chyba.“

Katolícka cirkev hlása, že aj keď „sa človek musí poddať svojmu svedomiu“, jeho svedomie by malo byť založené na „Božom slove“ a na „autorite Cirkvi a jej učenia“. Len tak môžeme robiť rozhodnutia, ktoré „schvaľuje aj Stvoriteľova múdrosť“.

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi „svedomie môže byť nesprávne alebo ignorované. Podobné chyby sú väčšinou sprevádzané výčitkami svedomia".

Ohľadne návrhu kardinála Kaspera sa Cupich vyjadril nasledovne: „Schvaľujem jeho jednanie s Evanjeliom rodiny, ktoré je knižne vydané a ktoré som poslal všetkým mojim kňazom, lebo toto dielo považujem za teologicky vzácne.“

„Myslím si, že svoj návrh argumentoval dobre. Rád by som sa tomu venoval hlbšie...“ dodal. „Nemôžeme predsa ignorovať množstvo ľudí, ktorí sa cítia opustení – musíme nájsť cestu ako sa s nimi spojiť.“

Podľa Cupicha „by sme sa mali starať nielen o to, ako sprevádzame týchto ľudí, ale aj o to, ako sú integrovaní a zmierení so spoločnosťou.“

Kasperov návrh bol ostro kritizovaný vernými cirkevnými lídrami ako kardinál Burke, keďže vykresľuje doktrínu ako by bola v rozpore s pastorálnou činnosťou.

„Pastorálna činnosť nám pomáha prežiť pravdu viery a žiť v súlade s doktrínou. Preto si tieto dva pojmy nemôžu protirečiť.“ Komentoval Burke vo včerajšom rozhovore pre LifeSiteNews.

Iní, napríklad kardinál Marc Quellet, považujú Kasperov návrh za mylnú interpretáciu Božieho súcitu.

„Cirkev by nemala byť „zhovievavejšia“ voči ľudom v nezvyklých situáciách. Namiesto toho by mala brať vážne pravdu svätosti (dary ženícha) a jej misionársky charakter.“ Napísal Quellet v nedávno vydanej knihe o manželstve a rodine.

V decembri 2014 sa arcibiskup Cupich ohľadne prijímania katolíckych politikov podporujúcich interrupciu vyjadril, že „eucharistia by nemala byť predmetom diskusie o tom, či by podobní ľudia mali byť vylúčení z cirkevného života“.

Od svojho vymenovania za biskupa Spokane v roku 2010 si Cupich získal reputáciu „jedného z najprogresívnejších biskupov amerického episkopátu“. Pápež František ho minulý rok poveril vedením chicagskej arcidiecézy, jednej z najdôležitejších amerických diecéz, ktorú pred ním riadil konzervatívny kardinál Francis George.

V roku 2011 Cupich zakázal kňazom v jeho diecéze, aby sa zúčastnili štyridsaťdňovej pro-life modlitebnej vigílie. Jeho reakcia na nedávne schválenie homosexuálnych manželstiev sa väčšmi sústredila na odsúdenie diskriminácie homosexuálov, než na kritiku zavedenia „manželstva“ ľudí rovnakého pohlavia.

Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že homosexualita je „vnútorná porucha“, ktorá „za žiadnych okolností nemôže byť schválená“ keďže je v protiklade s Božím vnímaním sexuality.

„Protirečia prirodzenému zákonu. Považujú sexuálny akt za dar života,“ tvrdí katechizmus.

Katolícka cirkev káže, že tí, ktorí sa kvôli prijímaniu dostavia k Božiemu oltáru (čo je podľa katolíkov telo a krv Ježiša Krista), musia byť v stave milosrdenstva a bez morálnych hriechov, ktoré bránia Božej milosti.

„Nikto, kto si je vedomý svojich hriechov, nemôže dostať prijímanie bez toho, aby dostal rozhrešenie formou pokánia.“ Tvrdí katechizmus. Sv. Pavol vo svojom liste Korinťanom píše, že ten, kto dostane prijímanie „nevhodným spôsobom“ je „vinný zo znevažovania tela a krvi Pána“, preto „bude súdený“.

V exkluzívnom rozhovore pre LifeSiteNews kardinál Burke odporučil veriacim, aby ostali verní Ježišovi, ak sú zmätení z heterodoxných výrokov niektorých synodálnych otcov ohľadne homosexuality a rozvodu.

„Nasledujeme Ježiša Krista. On je naším Pánom. A musíme sa mu podriadiť a rešpektovať jeho slová, tak ako by to mal robiť Svätý otec a biskupi. Ak biskup alebo kňaz povie niečo, čo je v protiklade s pravdou nášho Pána, tak musíme nasledovať Krista.“

„Vždy odporučím zmäteným, aby v týchto časoch rôznych vyjadrení ostali pokojní. Pretože v Katolíckej cirkvi máme učenie, ktoré je opísané v katechizme Katolíckej cirkvi. Mali by sme sa viac zaoberať týmito zásadami, podriadiť sa im, a nenechať sa ovplyvniť nesprávnym učením, nech už pochádza od kohokoľvek.
zdroj:
www.lifenews.sk/content/arcibiskup-cupi…
www.lifesitenews.com/news/pope-appoints-v…
voiceofthefamily.com/the-divorced-an…
.................

presne podľa slovPanny Márie v La Salette – Rím stratí vieru a stane sa Sídlom Antikrista. Kňazi sa stanú stokou!

a podľa vízií sv Brigity Švedskej a bl. A.K. Emmerichovej!!!! a proroctva sv. Františka z Assisi:

Panna Mária v La Salette – Rím stratí vieru a stane sa Sídlom Antikrista. Kňazi sa stanú stokou!
Proroctvo a Zjavenie Svätej Brigity Švédskej
„Viděla jsem cizí(falešnou) církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... vize bl. A.K.…

Předmětem finálního střetu mezi Pánem a královstvím Satana bude rodina a manželství.

Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi
ľubica
Novovymenovaný arcibiskup CUPICH na kardinála - známy svojimi liberálnymi, modernistickými snahami , manévrovaním Cirkvi na Synode o rodine 2014/15..... a pretláčaním propagovaním rozdávania Sv. Prijímania homosexuálnym párom
-----------------
bravóóó Bergogliova cirkev Milosrdenstva, ktorá odštartovala 8.12.2015 na deň Nepoškvrného Počatia Panny Márie ďalší útok na zničenie viery a mravov v RKC.…More
Novovymenovaný arcibiskup CUPICH na kardinála - známy svojimi liberálnymi, modernistickými snahami , manévrovaním Cirkvi na Synode o rodine 2014/15..... a pretláčaním propagovaním rozdávania Sv. Prijímania homosexuálnym párom
-----------------
bravóóó Bergogliova cirkev Milosrdenstva, ktorá odštartovala 8.12.2015 na deň Nepoškvrného Počatia Panny Márie ďalší útok na zničenie viery a mravov v RKC... len tak ďalej ...... rovno do PEKLA!!!
presne podľa slovPanny Márie v La Salette – Rím stratí vieru a stane sa Sídlom Antikrista. Kňazi sa stanú stokou!

a podľa vízií sv Brigity Švedskej a bl. A.K. Emmerichovej!!!! a proroctva sv. Františka z Assisi:

Panna Mária v La Salette – Rím stratí vieru a stane sa Sídlom Antikrista. Kňazi sa stanú stokou!
Proroctvo a Zjavenie Svätej Brigity Švédskej
„Viděla jsem cizí(falešnou) církev, která byla zbudována proti všem pravidlům... vize bl. A.K.…

Předmětem finálního střetu mezi Pánem a královstvím Satana bude rodina a manželství.

Proroctvo sv. Františka z Asissi o falošnom pápežovi