Clicks74
vi.news
1

Vương cung thánh đường La Mã Thách Thức Amoris Laetitia

Trong Vương cung thánh đường La Mã Santa Maria ở Aracoeli, ở trung tâm của Rome, một tấm bảng được đăng lên nhằm hạn chế việc Rước Lễ, theo MessaInLatino.it đưa tin (ngày 20 tháng 3).

Vương cung thánh đường được điều hành bởi tu sĩ dòng Franciscan. Các tấm bảng được viết bằng tiếng Ý và ba ngôn ngữ khác, dịch một cách tệ hại.

Trong tiếng Anh, nó nói rằng, “During the Holy Mass can do Eucharistic communion only baptized in a state of grace.” (Trong Thánh lễ có thể Rước Lễ Thánh Thể, chỉ được rửa tội trong tình trạng ân sủng)

#newsYzgelucmkh
Léon Trương likes this.