Clicks105
nl.news

Amerikaanse bisschop herstelt de volgorde van de sacramenten

Gallup-bisschop James Wall, 54, USA, zal de oorspronkelijke [en correcte] volgorde van de sacramenten herstellen en het vormsel vóór de Eerste Communie toedienen.

In een pastorale brief (11 februari) legt hij uit dat in zijn bisdom de leeftijd voor het vormsel geleidelijk zal worden verlaagd tot 2022.

In de eerste vijfhonderd jaar van de kerk werden de drie sacramenten samen gevierd. Vervolgens werd de doop gescheiden van het vormsel en de communie.

Pas in 1910 besloot Pius X zonder ernstige theologische redenen om de Eerste Communie voor het vormsel te plaatsen.

Afbeelding: James Wall, Twitter, #newsGtzqlodutm