Clicks35
vi.news

Hồng y Prague tham gia đấu tranh chống lại Tư tưởng đồng tính "quỷ quái và vô thần"

Hồng Y Prague, Dominik Duka, người đứng đầu các Giám mục Cộng hòa Séc, ủng hộ sự từ chối của giám mục Ba Lan đối với hệ tư tưởng đồng tính.

Trong một lá thư ngày 9 tháng 8, Duka tuyên bố rằng hệ tư tưởng này "hiện đang bắt đầu bao gồm nghị trình vô thần và chủ nghĩa ma quỷ" và cần phải bị "từ chối triệt để."

Ông kêu gọi các giám mục Slovakia và Hungary tham gia hỗ trợ các giám mục Ba Lan.

Hình ảnh: Dominik Duka, © Petr Šálek, CC BY-SA, #newsVphoqkdtlf