Clicks20
fil.news

McCarrick Tinalikuran ang Pagiging Kardinal - Pinarusahan na Mag-isa, Magdasal, Magsisi

Tinanggap ni Pope Francis ang pagbibitiw ni Kardinal Theodore McCarrick, 88, ng Washington, mula sa College of Cardinals dahil sa mga alegasyon ng homoseksuwal na pang-aabuso.

Sa parehong pagkakataon, sinuspinde siya ni Francis bilang obispo at inutusang mabuhay na mag-isa, magdasal at magsisi "hanggang sa makumpleto ang canonical na proseso" na hindi pa nagsisimula.

Isinumite ni McCarrick ang kanyang liham ng pagbibitiw Biyernes ng gabi.

Ang Pranses na Hesuitang si Louis Billot ang huling Kardinal na pinayagang magbitiw mula sa kanyang opisina noong Setyembre 1927 dahil sa kontrobersyal na aksyon ni Pius XI laban sa Action Française.

Itinuro ni Damian Thompson na ang "makasaysayang paglilipat" sa pagpapanatili ng senyor na tao sa Simbahan "ay may higit na kinalaman sa New York Times kaysa sa bagong diwa ng reporma". Ang mga preladong liberal ay madalas na pinoprotektahan ang isa't-isa.

Ang homoseksuwal na problema ni McCarrick ay hindi isang misteryo. Bago siya iprinomote ni John Paul II sa Washington, isang grupo ng laymen ang naglakbay patungo sa Roma upang kumbinsihin ang Papa na huwag ituloy ang kanyang nominasyon.

picture: Theodore McCarrick, © U.S. Institute of Peace, CC BY-NC, #newsWwuvzfzkzp