Clicks48
vi.news

Đức Tổng Giám Mục “bối rối” Về lập trường của Francis về sự hiệp thông Tin Lành

Đức Tổng Giám Mục Terrence Prendergast của Ottawa, Canada, đã gọi Rước Tin Lành ở Đức là "ý tưởng tồi tệ", "bất khả theo học thuyết", "chống lại việc giảng dạy Công giáo" và "không có đạo đức".

Nói chuyện với catholicregister.org (ngày 23 tháng Năm), Prendergast kêu gọi sự trung thành với giáo lý Công giáo thay vì phá hoại nó.

Theo Prendergast, thật là khó hiểu khi biết rằng Đức Giáo Hoàng đã nói với các giám mục [Đức] rằng bất cứ điều gì họ xác định là chấp nhận được chừng nào họ đồng thuận. ”

Hình ảnh: Terrence Prendergast, © unavocecanada.org, #newsEighlauvkb