Clicks711

Matka Zbawienia: Tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę

Mother of Salvation: To those whose love for my Son has weakened, I ask that you recite this Prayer

wtorek, 22 lipca 2014 roku, godz. 16.50

Matka Zbawienia: Moje drogie dzieci, ludzkość nie kocha już Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, tak jak Go kiedyś kochała. Obojętność na Jego Istnienie przeszła w niechęć do tego wszystkiego, Kim On jest, wszystkiego, co On przedstawia, i wszystkiego, co On obiecał. To przynosi Mi wiele bólu i smutku. A ponieważ odstępstwo rośnie i się rozszerza, On, Jezus Chrystus, będzie zdradzony przez każdy naród, aż w końcu ci, którzy Go kochają i którzy przestrzegają Jego Nauczania, nie będą w stanie deklarować swojej przynależności do Niego bez narażania się na drwiny, kpiny i oszczerstwa.

Ci, którzy są Mu wierni, nie będą w stanie głosić Prawdy, dopóki nie poświęcą czasu na modlitwę, błagając Go, aby pomógł im radzić sobie ze sprzeciwem, z którym będą musieli się mierzyć każdego dnia.

Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 160
Pomóż mi bardziej Cię kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.

Napełnij moje serce Swoją Miłością i współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by tak Cię kochać, jak Ty mnie kochasz.

Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty Sobą przedstawiasz.

Przez Moc Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którym brak wiary.

Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas przez Swój przykład podczas Twojego życia na ziemi. Amen.


Kochajcie Mojego Syna, dzieci, a On rozszerzy Swoją Miłość, tak że każde dziecko Boże zostanie przyciągnięte do Jego wielkiego Miłosierdzia.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…
za: jezusdoludzkosci.pl/2014-07-22-16-5…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI
Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 160
Pomóż mi bardziej Cię kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.…
More
Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 160
Pomóż mi bardziej Cię kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.

Napełnij moje serce Swoją Miłością i współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by tak Cię kochać, jak Ty mnie kochasz.

Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty Sobą przedstawiasz.

Przez Moc Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którym brak wiary.

Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas przez Swój przykład podczas Twojego życia na ziemi. Amen.
ŚW.FILOMENA likes this.