Clicks257

„Nie ma większych niewolników od tych, którzy sądzą, że są wolni” (W. Gothe)

Nie ma większych niewolników od tych, którzy sądzą, że są wolni” (W. Gothe)

Czytelnicy „Afer prawa” w kraju i na świecie. Tym artykułem otwieramy nowy dział w naszym czasopiśmie w celu spopularyzowania wielkiej myśli i wielkich bibliotek narodowych i katolickich, których walory i znaczenie trzeba uświadomić Narodowi Polskiemu, a może nawet apostołować z tą prawdą wśród narodów chrześcijańskie i spoganionej Europy, a nawet wśród ludów świata – podlegających dziś władzy złego i globalistycznej barbarii.

Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu - tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne - masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym, które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska. Liczymy na współpracę, albowiem, jak rzekł śp. O. prof. Mieczysław A. Krąpiec „wszelkie zło bierze swój początek z błędnej filozofii”. Stąd każdą ciekawą publikację, współczesną, lub kiedyś sporządzoną, a nieznaną społeczeństwu prosimy o nadesłanie. Rozważymy kwestię jej publikacji.

Zaiste „Nasz Dziennik” słusznie podnosi, że „myśl jest bronią”. A my dziś wobec mocy naszych nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych bronić się musimy roztropnie i skutecznie. Bronić się musimy razem i solidarnie! (Zdaniem śp. Ojca J. I. M. Bocheńskiego powinniśmy być w tej walce skuteczni i bezwzględni, albowiem tego wymaga kategoryczna etyka bojowa nastawiona na zwycięstwo -„De virtute militari”). Stawka jest najwyższa, albowiem chodzi o nasze życie dziś, a także o życie Polaków jutro. Walka toczy się o Polskę! I każdy Polak w tej bitwie musi być skutecznym żołnierzem wolności, rycerzem chrześcijańskiej i polskiej sprawy. Od tego zależy, jaka cywilizacja będzie panowała na naszej ziemi, a być może także w Europie i na świecie. Trzeba pamiętać, że w „złotym wieku” byliśmy natchnieniem dla całego świata, który zazdrościł nam naszej potęgi i wolności oraz doskonale rozwijającego państwa i kultury oraz nauki. Zapamiętajmy oczywistą prawdę, że my jesteśmy potomkami Kopernika i Hozjusza, co zobowiązuje wszystkich. Nie musimy naśladować subkultury imperialistów, którzy epatują się hamburgerami, prezerwatywami, gumą do żucia i światową przestępczością zorganizowaną. Nie możemy pozwolić na to, aby nasz wspólny dom, Polskę - przerobiono na ich burdel. Nie możemy być modernistycznymi dzikusami.

Wobec słabości duchowej współczesnych Polaków, uważamy, że tylko niezależna edukacja i głęboka oraz wolna myśl służąca prawdzie mogą nas wyzwolić z rąk mediokratów, właścicieli mega-magli psychologicznych, twórców „poprawności politycznej”, fabryk fantomów; „faktów prasowych” i para-naukowych oraz anty-politycznych (bo nic nie mających wspólnego z dobrem wspólnym i z dobrem każdego człowieka, a więc nie zasługujących na miano polityki). Precz z prestidigatorami, illuminatami, pozorantami, zawodowymi oszustami, którzy epatują się zbrodnią swoich kłamstw.

Bezspornym jest, że dzięki swej propagandzie i konsekwencji udało im się zatruć naszą krew oraz zdegradować myślenie. Oto powód, dla którego panuje nad nami kleptokratyczny system wymyślony przez przymierze łotrów. Polacy nie mogą być sługami globalnej przestępczości zorganizowanej przez lichwiarzy i oszustów.

Polacy musza się nauczyć rozpoznawać kuglarzy, którzy ich oszukują, jak w ulicznej grze realizowanej przez szulerów - „trzy kulki”, albo trzy karty. Takich osobników trzeba omijać szerokim łukiem, a ich procederem powinna się zająć policja. Jak wiemy policja w dzisiejszej Polsce nie działa, albowiem jest w służbie mafii, a więc moralny i prawy Naród Polski musi sam się stać wielką narodową policją i tymczasowym trybunałem sprawiedliwości, aż do czasu wskrzeszenia niepodległej Polski i służących jej i Narodowi Polskiemu – sprawiedliwie – instytucji, pojmujących swą misję w służbie dobra wspólnego. Teraz musimy ewidencjonować przestępców, spisywać ich „czyny i rozmowy” oraz organizować się w celu samoobrony.

Oczywiście musimy się bronić i protestować!

Do tego – aby usunąć niesprawiedliwość i korupcję - potrzebne są wiedza i kompetencje.

Cały Naród Polski musi odzyskać świadomość swych praw i oraz pojąć swe obowiązki.

I temu też służyć ma Instytut Antyglobalistyczny im. św. Tomasza z Akwinu, który zdrową myśl zamierza propagować. Od tego trzeba rozpocząć „odrodzenie ducha i budowę wolności” Tym, którym miła Ojczyzna nasza - wzywamy do współpracy i wspólnego wysiłku. Pamiętać wszak musimy, że dla tych tylko; co Ojczyźnie i Kościołowi katolickiemu służą, to droga jest otwarta do Nieba, jak zauważył jeden z naszych wielkich poetów. Zatem przed siebie, albowiem dzieło wielkie, a na razie robotników mało, choć nagroda dla nich wielka. Jeśli państwo nasze upadnie, a Naród Polski utraci swego ducha religijnego i patriotycznego, to każdy Polak będzie jak rozbitek na wrogim oceanie. Dlatego musimy odbudować naszą Arkę, a także wezwać wszystkich Polaków do wspólnego żeglowania, jako załogę naszego okrętu, którym Naród Polski posługuje się od ponad tysiąca lat. Tylko szczury uciekają z pokładu. Prawdziwi marynarze nie obawiają się ani potopu, ani abordażu ze strony piratów. Ufni w Boże Miłosierdzie oraz uzbrojeni w wiedzę możemy pokonać każdą próbę. Oczywiście każdy naród może upaść, ale tylko nikczemny może zginąć. Pamiętać musimy, że wiara wielkości grochu góry przenosi, a także pozwala chodzić po wodzie. Wystarczy tylko na chwilę zwątpić, a człowiek zaczyna tonąć, jak św. Piotr. Na szczęście Jezus na każde wezwanie przybywa do wątpiących.

Roztropni i moralni marynarze sami wyznaczą najlepszych spośród siebie na swych kapitanów i zachowają dyscyplinę, albowiem tylko dobra organizacja i wspólny wysiłek mogą dać rezultat, że wszyscy, cali i zdrowi dopłyną do celu.

Król Itaki Odyseusz pozalepiał uszy swoim żeglarzom, aby oni nie dali się zwieść syrenim śpiewom, które zwodziły załogi, jakie ginęły rozbijając swe okręty o rafy.

Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom. Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, lub judaistycznej, albo też turańskiej koncepcji, etc.

Dlatego świetną formą kształcenia jest edukacja przez internet, tania i dająca dostęp do wielkich zasobów wiedzy. Przeto celem naszym jest wskazywanie na tych, którzy zasługują na miano mędrców, a odrzucanie tych wszystkich, którzy sieją zamęt i kłamstwa.

Dotąd przedstawiane przez kuglarzy teorie, lansowane w umiejętny sposób, oddziaływały skutecznie na opinię publiczną. Totalna propaganda, posługująca się fałszem i nierzadko infantylizmami otumaniła miliony naszych rodaków. Nie dostrzegli, że media służą interesom światowej oligarchii, różnym „anonimowym nadrządom”, mafiom, etc. W tej walce o myślenie nie możemy przegrać, gdyż ludzie ulegając obcej propagandzie tracą swój rozum i własną narodową i katolicką tożsamość. Dzieje się to ze szkodą dla jednostki, wspólnoty i narodu, który przecież składa się ze wszystkich pokoleń Polaków, którzy byli, są i nadejdą. Wroga trzeba się nauczyć rozpoznawać po jego wyglądzie, sposobie mówienia i myślenia.

Warto zapamiętać ważne słowa, które określają nasz zbiorowy obowiązek. Otóż Polska "nie może być pojmowana jako wspólny dach dla komunistów, hitlerowców i tym podobnych. Polska ma określoną misję katolicką, tę misję spełnić ma Naród Polski, w imię tej misji Naród Polski rządzi Polską, nie inni. (Ojciec prof. J. I. M. Bocheński)

Koniecznie trzeba odsunąć od wpływów na opinię publiczną i na politykę w naszym kraju różnej maści prestidigatorów. Hasłem powinno być; „wyłącz babciu wnuczkowi radio Zet, RMF, TVN, etc., a daj poczytać patriotyczną i katolicką prasę”.

Dość ich rozkładowej działalności, szczepienia korupcji obyczajów i tolerancji dla zboczeń i cywilizacji śmierci. Dosyć nazywania zła dobrem, a dobro złem. Zresztą warto zapamiętać, że propagandy wroga się nie słucha, nie ogląda i nie czyta. Psychoanaliza dowodzi, że każde spotkanie ze złem zaśmieca naszą świadomość. Niekiedy stały kontakt ze złem, a także uleganie wpływom fałszywych mód i myśli wymaga nawet interwencji egzorcysty. Czy bez posłuchu dla zła było by możliwym, aby nad setkami milionów ludzi mogli panować mega-bandyci, tacy jak Lenin, Trocki, Hitler, Stalin i im podobni? Oczywiście oni mogli panować nie tylko dzięki usłużnym im kryminalistom, zaprzęgniętym w dzieło rabunków i ludobójstwa, ale przede wszystkim za sprawą potężnej armii pożytecznych idiotów, którzy ulegali ich propagandzie i rozgrzeszali ich ze strasznych zbrodni.

Dlatego słusznie Polacy w ostatnią wojnę mówili, że „tylko świnie siedzą w kinie”. Kuglarze dzięki sztuce zastępowania fatów pozorami i wyssanymi z palca zmyśleniami narzucają masom swoje zgubne poglądy. Widać wiek XX wielu ludzi w Polsce i na świecie niewiele nauczył. Fałszywi profesorowie, bez wykształcenia – albo przesiąknięci kłamstwem - są prezentowani jako autorytety, natomiast prawdziwi mędrcy są szerokiej opinii publicznej w Polsce nieznani. Dlatego włączamy się do tych środowisk, które postanowiły szerzyć patriotyczną zasadę odwagi myśli i walki ze złem i z propagandą struktur grzechu.

Dziś za sprawą skutecznego wpływania na podświadomość, totalitarnej walki globalistów ze zbrodniomyślą, prowadzonej w imię „poprawności politycznej”, stosuje się cały melanż różnych sztuczek cyrkowych, aby ogłupić motłoch. Dzięki takim zabiegom lansowane głupoty brane są przez motłoch za oznaki roztropności i mądrości, a sprawy rzeczywiście mądre i cnotliwe są zohydzane przez płatnych szarlatanów i okultystycznych szamanów, którzy mamią swych słuchaczy. Dzieło Mefisto, jest realizowane na naszych oczach przez magów i szarlatanów, niczym w słynnym dziele W. Goetego;.

Dziś innym już trzymamy to uchwytem. Co było niegdyś dnem, jest teraz szczytem, I wiedzę swoją opierają mistrze Na obracaniu niskiego w najwyższe”.

Z chorych głów, pełnych urojeń, tryskających zmyśleniami i fantastycznymi teoriami idzie zguba dla narodów i dla każdego człowieka.

Aż dziw, że katolicy słuchają fałszywych apostołów, mimo, że Kościół naucza, że trzeba słuchać Boga, a nie ludzi. Tylko Chrystus jest prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem. On jest Pokojem i Sprawiedliwością. Tylko on gwarantuje porządek i ład, albowiem Królestwo Boże jest wśród nas, ale musimy sięgnąć po środki, jakie są zawarte w Objawieniu i w Ewangelii św. Polska swój historyczny początek bierze od Chrztu Polski w 966 roku.

Zachowując tę tradycję, zachowujemy świadomość państwową i narodową oraz funkcjonujemy w sferze cywilizacji łacińskiej. Kiedy odchodzimy od tej tradycji, to giniemy i pochłania nas cywilizacja śmierci, przed którą przestrzegał nas Jan Paweł II.

Naszą drogą jest chrześcijański personalizm, a nie żydowski i pruski socjalizm i liberalizm. Dość „pruskich” i „judeoamerykańskich” herezji w polityce, w nauce i w ekonomii. Dość siły przed prawem i kłamstwa przed prawdą…

Odrzućmy fałszywych proroków i apostołów śmierci, którzy jak dotąd skutecznie manipulują masami, wpajają fałsz i oszukują tłumy na całym świecie. Osiągają to za sprawą manipulacji w reklamie i w propagandzie. To poganie i judaiści narzucają nam styl życia, który jest zbiorowym grzechem, wyniszczającym każdą jednostkę. Złe media, to dzieło szatana, który wdziera się do naszych domów ze swym zwodzeniem, ale tylko wtedy, gdy mu na to pozwolimy. Nie powinniśmy się zgadzać na to, aby nad naszą świadomością panowali kłótliwi, egoistyczni i chamscy politycy. Czy tak ma wyglądać narodowa reprezentacja? Nusselbaumy i Palikoty, to dla Ślązaków „idioty”! Czy ten górnik nie wezwał Polaków do roztropności?

Nie może być tak, aby naszą wielką kulturę zastępowała subkultura zboczeń i sensacji, której „wielkość” mierzona jest w hektolitrach spermy i krwi.

Stójmy na twardym i pewnym fundamencie i nie pozwólmy się dalej poniżać, dezorientować i ogłupiać, a do tego ulegać wariatom w państwie, w polityce, w biznesie i niekiedy także w modernistycznym i zjudaizowanym Kościele.

Wielość sprzecznych poglądów, jakie głoszą w ramach danej sprawy fałszywi prorocy – działający w interesie lichwiarzy i mediokratów - służą tylko zamętowi, który jest wywoływany celowo i po to, aby masom odechciało się w ogóle myśleć i poszukiwać prawdy. Naród to nic innego, jak rodzina rodzin. Państwowa ekonomia, to przecież nic innego jak duże gospodarstwo domowe „rodziny rodzin”. Nie wolno dać sobie narzucić wariackich rozwiązań, jakie burzą zdrową ekonomię i prawa, jakimi kierują się normalne rodziny.

Nie pozwólmy się wyprzedać i zlicytować! Żyd, który osiedlał się w Polsce otrzymywał od szlachcica prawa humanitarne, jak pogorzelec. Darmo dostawał budulec na dom, a także potrzebny areał i ziarno na zasiew, aby mógł wyżywić swą rodziną. Tymczasem w dzisiejszej Polsce – żydzi i metekowie – proponują nielicznym lichwiarski kredyt hipoteczny, niepewną pracę w koncernach, które oferują jedynie wyniszczającą pracę i wyścig szczurów oraz naszym chłopom przekazanie ziemi rolniczej mega-kołchozom, które mają produkować niezdrową żywność i niszczyć środowisko przyrodnicze.

Niestety, zamiast „komuno wróć”, powinni Polacy słuchać Jana Pawła II, który wzywał do pójścia trzecią drogą – cywilizacji miłości.

"Nie do przyjęcia jest twierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm". (Jan Paweł II)

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.” „Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.” (Jan Paweł II).

Przeto Polacy, zarówno w pojedynkę, a tym bardziej zbiorowo, jako Naród Polski, a więc wspólnota społecznie solidarna, połączona swą historią, językiem i kulturą, a przede wszystkim swą Religią, winni żyć na co dzień ważną misją Zbawienia.

Powinni w życiu zbiorowym stosować takie urządzenia społeczne i państwowe, aby wykorzystywać wszystkie swe członki dla wspólnego dobra, zarówno ziemskiego, jak i wiecznego. Nie może być tak jak dziś, że wskutek filozofii egoizmu umierają na naszych oczach eksterminowani przez władzę obywatele, a nawet całe społeczności.

Celem życia jest wszechstronny rozwój każdego człowieka, zarówno w sferze duchowej, jak i fizycznej, a więc na polu kultury i ekonomii.

Dziś całe narody – na skutek fałszywej filozofii łże-(izra)elit - podporządkowuje się globalistycznej urawniłowce, która wyznacza: ustrój, w jakim panuje biurokracja i ochlokracja – bez zważania na interesy i prawa narodów - oraz styl życia, jaki ma zaakceptować motłoch.

Niestety, ale wyłącznie przez narzucenie naszemu krajowi lichwy, faszystowskiej dyktatury pieniężnej staliśmy się zniewoleni pod względem ekonomicznym. Stolica Apostolska od dawna przestrzegała narody chrześcijańskie i ludzkość przed lichwiarską tyranią…

Ci, którzy kontrolują pieniądz i kredyt, stali się panami naszego życia... Bez ich zgody nikt już nie może nawet oddychać (Pius XI)

Odbywa się to kosztem wolności, o której dobitnie mówił Jan Paweł II do Polaków - i prawdziwych funkcji państwa, będącego najwyższym superlatywem wspólnoty, najważniejszym zrzeszeniem dla narodu;

Czym jest ludzka wolność? Odpowiedź znajdujemy już u Arystotelesa. Dla Arystotelesa wolność jest własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. Jest zadana człowiekowi. Nie ma wolności bez prawdy. Wolność jest kategorią etyczną. Tego uczy Arystoteles.

Uzasadniona troska o bezpieczeństwo kraju, którego wymaga dobro wspólne, może rodzić

pokusę podporządkowania państwu istoty ludzkiej, jej godności i praw. Każdy przejaw konfliktu między wymaganiami bezpieczeństwa i podstawowymi prawami obywatelskimi powinien być rozwiązywany zgodnie z fundamentalną zasadą zawsze głoszoną przez Kościół, że organizacja społeczna istnieje po to, aby służyć człowiekowi i ochraniać jego godność, oraz że nie może ona utrzymywać, iż służy wspólnemu dobru, gdy prawa ludzkie nie są zabezpieczone
.

Niestety żyjemy w czasach, w których wielu katolików nie czyta Pisma św., a także nie przeczytało żadnego dokumentu Stolicy Apostolskiej, a do tego powtarzają herezje głoszone przez dziennikarskich szarlatanów, iż wszystkie religie są takie same. Może się okazać, że dla nawet wielu pseudochrześcijan, to nawet liberalizm, socjalizm i pogaństwo są „katolickie”?

Otóż religie nie tylko, że nie są takie same, ale na dodatek przez głoszone różne systemy wartości są ze sobą w konflikcie. Różni je koncepcja człowieka, jego cel, a także sama wizja Boga. Rzeczy, które różnią religie jest więcej niźli tych, jakie można określić, jako cechy wspólne

Pogrążonych w niewiedzy i w herezji odsyłam do dokumentów dostępnych w internecie, mając również na względzie słowa wielkiego polityka katolickiej Hiszpanii, że;

„Historia Europy jest historią cywilizacji. Historia cywilizacji jest historią chrześcijaństwa. Historia chrześcijaństwa jest historią Kościoła katolickiego. Historia Kościoła katolickiego jest historią papiestwa” /Juan Donoso Cortes/

Leksykon papieży

Nauczanie papieży

Informacje o encyklikach papieskich

Dziś mamy globalne mody, tendencje, trendy, etc. Niczym w wielkiej neosowieckiej „globalnej wsi”, którą sobie wymyślili możni tego świata. Wolność, a raczej struktury wolności zastępuje się mechanizmami, a prawo jest tylko papierowe, albowiem liczy się tylko interes instytucji i klik, jakie panują nad ludami. Człowiek – wedle tej koncepcji - może korzystać tylko z wolności określonej w długości łańcucha, natomiast prawo do myślenia ma tylko w domowym zaciszu.

Czy wolne narody chrześcijańskiej Europy mogą na taki stan rzeczy dawać przyzwolenie?

„Do wolności wyzwolił nas Chrystus”. Pragnienie wolności było zawsze wolą dumnego Narodu Polskiego, który udowodnił to nieraz w swych wielkich dziejach; słowem, czynem i własną krwią. Polacy wielokrotnie byli obrońcami Europy, zwłaszcza przed azjatyckimi hordami, które chciały zawojować Stary Kontynent i podporządkować go dzikim prawom nieokrzesanych ludów.

Otóż mając naprzeciw siebie globalne monstrum i światową masonokratyczną konspirację, to uważamy, że trzeba dać odpór temu potopowi. „Każdy ma cały świat na głowie” – jak powiedział kiedyś śp. Jan Paweł II. Skoro tak jest jak rzekł słowiański Pontifex, to znaczy, że każdy Polak-katolik musi się włączyć w dźwiganie krzyża świata, do którego znów jest przybijana nasza Ojczyzna - Polska.

„[...] ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. [...] Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym.” /Jan Paweł II, Papież-Polak/.

Jeśli na świecie istnieje globalna konspiracja – żaden z papieży nie miał wątpliwości, że ona egzystuje i działa, to znaczy, że reakcją ludzi wolnych musi być dekonspiracja tej sitwy i jej celów.

Skoro dziś, czego krwawo doświadcza Polska, realizuje się globalną korupcję, jako sposób na rozłożenie tradycyjnych – przede wszystkim chrześcijańskich - państw i społeczeństw, to znaczy, że odpowiedzią na to negatywne zjawisko musi być właściwa i wszechstronna diagnoza sytuacji i protest przeciw strukturom zła oraz skuteczna obrona naszych praw i interesów. Innej możliwości nie mamy. Tylko naród społecznie-solidarny połączony swą tradycją, kulturą, językiem i Religią jest zdolny do obrony swego istnienia, swej tożsamości oraz należnych mu praw, a także swej cywilizacji, której zawdzięcza swe człowieczeństwo.

Nasza Europa, ma wielką łacińską przeszłość, która określa tożsamość Europejczyków. Polska jest integralną, a być może nawet dziś najważniejszą częścią łacińskiej Europy.

Korzeniem naszej tożsamości jest Jezus Chrystus, którego Prawo stało u podstaw łacińskiej Europy i kształtowało postawy Europejczyków i ich wzajemne relacje. Cywilizacja łacińska to przecież wspaniała synteza Ducha Ewangelii św., systemu prawnego stworzonego przez Rzymian oraz filozofia starożytnych Greków, z ich umiłowaniem prawdy i urządzenia państwowe wzorowane na cesarstwie germańskim. Wszyscy wiemy, że bez chrześcijaństwa i wychowawczej roli Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego nie byłoby Polski i Narodu Polskiego, który pomimo okrucieństwa swych wrogów – nierzadko zjednoczonych przeciwko nam i uderzających na nas ze wschodu, zachodu, południa i północy - potrafił zawsze zachować swą godność, wrażliwość, heroizm i chrześcijańską duszę. Zarówno Polacy, jak i Europejczycy, jeśli chcą żyć i się rozwijać, to muszą wrócić do swych łacińskich korzeni i odbudować stare klasyczne instytucje oparte o chrześcijańską Moralność „ora et labora” – wynikającą z bogobojności. Inaczej zniszczy wszystkich socliberalna barbaria, inkrustowana różnymi „izmami”, która zwykle służy Baalowi i Mamonowi. W cywilizacji śmierci człowiek jest zniewolony parcianymi gustami i nałogami. Natomiast służba człowieka organizacjom działającym w interesie konsumpcji, to prymitywny naturalizm, hedonizm i rozpasane pogaństwo, które istotę ludzką sprowadza do roli pochłaniacza na „towary” i bezmyślne narzędzie produkcji. Czy to ma być ład i porządek? Co to za pokolenie, które zużywa dla swych potrzeb więcej energii niż wszystkie dotąd żyjące na przestrzeni dziejów ludy?

Taki właśnie „planowany chaos” organizuje nam światowa masoneria, która jest tylko autostradą do piekła. Warto, abyśmy pamiętali co do Polaków mówił ostatnio dr Peter Bielik;

„Masoneria to autostrada do piekła. Ze względu na swoje dwie główne doktryny – liberalizmu i okultyzmu godzi ona wprost w najważniejsze przykazanie: kochać Boga ponad wszystko. Kiedy zaś już nie pełnimy swoich powinności wobec Boga przestajemy też spełniać swoje powinności wobec bliźniego. Masoneria prowadzi ludzi do złamania wszystkich przykazań dekalogu”.

Wolnomularstwo chce zniszczyć państwa narodowe. Chce wytworzyć jedno państwo światowe, dla którego europejskie federalne państwo jest tylko formą wstępną, przejściową. Polska i Słowacja mają przekształcić się w mało znaczące administracyjne jednostki tego organizmu, o których będzie się stanowić poza ich terytorium

Nie możemy odcinać się od własnej tożsamości i przeszłości! Zapamiętajmy, kilka najważniejszych myśli wielkiego filozofa Nicolasa Gomez Davila, które powinny nas obudzić z obecnego letargu;

„Jeśli Europejczyk zdejmie chrześcijańską tunikę i klasyczną togę, nie pozostanie z niego nic poza barbarzyńcą o bladym obliczu

"Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego."

"Przyglądając się dzisiejszemu Kościołowi (kler-liturgia-teologia) tradycyjny katolik najpierw się oburza, potem trwoży a w końcu wybucha śmiechem."


Głośmy pochwałę Dekalogu i demaskujmy faryzeuszy. Tym, którzy zapomnieli o Dekalogu polecam krótkie, ale wyczerpujące wykłady na temat Prawa Bożego;

Katechizm kard. Gasparriego – „O Dekalogu”

Pamiętajmy również wszyscy o tym co mówił do nas Papież-Polak;

„W naszych czasach zło ogromnie narosło, posługując się przewrotnymi systemami, które na szeroką skalę stosowały przemoc i ucisk. Nie mówię tu o złu czynionym przez poszczególnych ludzi, złu indywidualnych motywów i indywidualnych postępków. Zło XX wieku nie było złem w jakimś małym, „sklepikowym” wydaniu. To było zło na wielką skalę, zło, które przyoblekło się w kształt państwowy, aby dokonać zgubnego dzieła, zło, które przybrało kształt systemu”.

Nie możemy więc ulegać złu! Każdy może mu postawić własną tamę! Promujmy tylko zdrową myśl opartą o prawdę, a nie o fikcję i egoizm, a Pan będzie walczył o nas, jak głosi Mądrość Syracha.

Działalność naszego Instytutu rozpoczynamy od tekstu ks. prof. Cz. S. Bartnika o UE, jaki ukazał się w „Naszym Dzienniku” pt. „Twarz Unii Europejskiej bez makijażu”..

Siejmy prawdę i nadzieję, na przekór naszym wrogom, których musimy znać z imienia, a także się za nich modlić, aby Pan Bóg zmusił ich do opamiętania i żeby sami zeszli ze złej drogi, którą dziś podążają sami i do tego innych nią wloką, lub pędzą niczym bydło.

Nie wolno nigdy się zniechęcać chwilowymi niepowodzeniami, albowiem tylko słuszność i prawda powinny powodować naszymi czynami. Trzeba pamiętać, że dla Dawida nawet wielki Filistyn Goliat był muchą. Nawet boski Achilles miał słabą piętę! Tyranów gubi zwykle nieznajomość zasady, Pareto, która mówi o prawie niezamierzonych skutków zamierzonych działań. Nigdy potępieni nie będą błogosławieni, a ich owoce nie będą żyć wiecznie.

„Prawda nie ma udziału w klęskach jej obrońców" (Nicolas Gomez Davila)

"Demokracja formalna jest zaprzeczeniem naturalnej formuły państwa i stanowi sztuczny twór myśli ludzkiej. Stanem naturalnym jest poszanowanie autorytetu, który nie stanowi przeciwieństwa wolności, lecz tylko anarchii. My, katolicy, wiemy, że istnienie autorytetu jest czymś normalnym gdyż wywodzi się od Boga." (Gen.August Pinochet Ugarte)

Pamiętajcie, że wrogowie Hiszpanii i cywilizacji chrześcijańskiej nie śpią.
Czuwajcie zatem i wy (z Testamentu gen. Francisco Franco).

Życząc owocnej lektury – pozdrawiam wszystkich czytelników „AP”
Red. - Janusz Górzynski, zawód Polak-katolik

Ks. prof. Czesław S. Bartnik – „Twarz Unii Europejskiej bez makijażu”

„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/ Kazania Sejmowe
ks. Piotr Skarga
/

(...) Z drugiej strony, naród szczerze, istotnie katolicki musi dbać o to, ażeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje, były zgodne z zasadami katolickimi i ażeby w duchu katolickim były wychowywane jego młode pokolenia.

Stąd wynika potrzeba ścisłej współpracy państwa i Kościoła
. / Roman Dmowski

„Kościół, Naród i Państwo – wolnomularstwo w walce z Kościołem i Religią”/

Wspaniała idea katolickich założycieli Wspólnoty Europejskiej Roberta Shumana, Aloide'a de Gasperiego, Konrada Adenauera, podobno kandydatów na ołtarze, została znieprawiona w dużej mierze przez następnych budowniczych Europy, w większości ateistów i masonów. Pierwsi budowali nową Europę na prawdzie, wolności i moralności, drudzy otworzyli szeroko drzwi dla kłamstwa, manipulacji i niemoralności. Pierwsi budowali na fundamencie Boga, następni przeważnie na ateizmie. Wprawdzie ci drudzy nie wszyscy byli ateistami w życiu prywatnym, jednakże życie publiczne kształtowali bez Boga. I tak doszło do znieprawienia idei jedności Europy, bo buduje się wieżę Babel, państwo bez Boga, a nawet państwo przeciw Bogu. I to jest grzech pierworodny dzisiejszej Unii Europejskiej. Może on być zgładzony jedynie przez jakiś nowy chrzest Europy.

Od lat 80. ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać dziwne mutanty komunizmu oraz małżeństwa komunizmu z kapitalizmem. Archetypem okazała się Rosja, w której komunizm przeobraził się nagle w kapitalizm i gdzie idea socjalna, zresztą fałszywa z powodu ateizmu, przyoblekła się w obraz dolara. I jak rewolucja październikowa zrabowała cały kapitał prywatny, tak po roku 1991 sytuacja się odwróciła, a mianowicie nomenklatura, służby bezpieczeństwa i niektórzy wyżsi urzędnicy zaczęli szabrować majątek państwa dla siebie. Wielką rolę odgrywają w tym także mafie, gangi i bandy rozbójnicze. Stało się tak głównie dlatego, że nie było ani wcześniej, ani później żadnego fundamentu religijnego. Zło rodzi zło.

Schemat rosyjski został nieco uprzedzony w byłych demokracjach ludowych, w tym w Polsce. Ukształtowały się wszędzie niejako trzy "warstwy" społeczne:

1. wiodąca warstwa oligarchiczna, w której byli dygnitarze komunistyczni stali się nowoczesnymi bojarami;

2. gangsterzy, mafiosi i różni inni drapieżnicy;

3. zwykła, szara masa obywateli, którzy żyją jeszcze ideami socjalistycznymi, a dwie pierwsze grupy uważają za zdrajców komunizmu i przestępców. Schodzą z forum publicznego do swoich bieżących, lokalnych interesów.

Podobne hybrydy społeczno-polityczne, mieszające komunizm z kapitalizmem, wystąpiły dosyć szeroko. W Chinach komunizm przechodzi w kapitalizm ewolucyjnie i w sposób sterowany przez partię komunistyczną. A na Zachodzie dokonuje się coś odwrotnego - kapitalizm obraca się w socjalizm czy w postkomunizm. I tak głowa tego dziwoląga jest kapitalistyczna, a ciało socjalistyczne. Niemal wszędzie królestwo szczęścia na ziemi ma być budowane z dwóch materiałów: kapitalistycznego i komunistycznego, tylko układy mogą się trochę różnić. Nieszczęście polega na tym, że nie dostrzega się trzeciej drogi, a mianowicie personalizmu społecznego i solidarności.

Główne struktury UE nie ukształtowały się same, lecz są dziełem różnych inżynierów, od czasów przewodniczącego Komisji Jacques'a Delore'a coraz słabszych. I tak rozumna Europa oddaje coraz bardziej władzę nad sobą utopistom i propagandystom. I chociaż sama idea jedności europejskiej jest jeszcze ciągle żywa, to jednak obciążają ją coraz bardziej błędy i grzechy. Oto siedem grzechów głównych Unii Europejskiej.

Ateizacja

Pierwszym grzechem głównym jest postępująca ateizacja Europy. Główne siły strategów i decydentów są skierowane, choć często w sposób zakamuflowany, przeciwko religii i Kościołowi katolickiemu. Dąży się do usunięcia religii z życia publicznego, z pozostawieniem najwyżej religii "prywatnej", do porzucenia etyki chrześcijańskiej, zwłaszcza w interpretacji katolickiej, i do zniszczenia tradycji i kultury chrześcijańskiej. Ateizacja jest ważniejsza nawet niż gospodarka, zupełnie jak w Związku Sowieckim. Religię wypiera się z życia publicznego wszelkimi sposobami. Ilustruje to dobrze choćby jeden przykład: prezydent Francji Nicolas Sarkozy wysunął kandydaturę byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira na przyszłego prezydenta UE, ale kiedy ten przeszedł na katolicyzm, Sarkozy zaraz wycofał swoje poparcie.

W Polsce grzech ateizmu społeczno-politycznego i kulturowego popełnia niestety PO i jej rząd oraz SLD i niektóre inne ugrupowania. Niektórzy politycy PO uważają, że nie wspierają europejskiej ateizacji, bo liczni jej członkowie udają prywatnie katolików. Jednak wypieranie religii, a wraz z nią i polskości z życia publicznego prowadzi wprost do ateizacji, także życia prywatnego. I jest to groźniejsze niż otwarte i buńczuczne pokrzykiwania młodocianych przywódców SLD.

Dyktatura możnych

Następnym grzechem głównym jest przejęcie w Unii władzy przez nieliczną warstwę różnego stopnia eurokratów, którzy dążą do władzy dyktatorskiej, hasła demokratyczne i solidarnościowe zostawiając tym, którzy jeszcze naiwnie w nie wierzą. Oczywiście ludzie ci nie używają słowa "dyktatura" - broń Boże! - ale faktycznie przejmują leninowskie hasło "dyktatury proletariatu". W tej nowej magnaterii ustroju unijnego wyróżniają się trzy grupy:

1) wyżsi politycy tworzący swoistą "familię" monarchiczną nowej Europy, jakby jedną paneuropejską dynastię władców. Członkowie tejże familii spotykają się jak w rodzinie, całują się serdecznie, poklepują po plecach, ucztują, urządzają polowania na terenach "motłochu", no i rządzą, czasami tylko przesiadając się z jednego stołka na drugi. Do tej grupy należą oczywiście także oligarchowie, biznesmeni i przywódcy różnych instytucji międzynarodowych;

2) biurokraci, urzędnicy, dyrektorzy, doradcy, eksperci, służby publiczne wyższego szczebla. Z założenia mają oni być narzędziem, komputerem w rękach warstwy monarchicznej, ale praktycznie mają władzę niekiedy wyższą niż politycy i rządcy i tworzą betonowy świat biurokracji. Na przykład jedna kobieta z Komisji Europejskiej ma władzę zburzyć trzy nasze stocznie i wyrzucić na bruk setki tysięcy robotników, wbrew rządowi polskiemu;

3) różnego rodzaju intelektualiści, ideologowie, gwiazdy profesorskie, artyści, kulturotwórcy, wybitniejsi dziennikarze i inni. Rola dziennikarzy jest ambiwalentna. Bo choć na ogół służą swoim pracodawcom i przestrzegają poprawności politycznej UE, to jednak bywają też - dzięki Bogu - umysły krytyczne i wybitne. Trafiają się tacy i u nas, choć pracują w pismach ściśle prounijnych, i szkoda, że jest ich tak mało.

Wszystkie te trzy grupy stanowią rodzaj nowoczesnej arystokracji, która jednak swoje wschodnie odpowiedniki traktuje jak służbę. Często dla naszego arystokraty, nawet premiera czy ministra, wielkim zaszczytem jest, jeśli ktoś z monarchii zachodniej poda mu rękę, poklepie po ramieniu i powie jakiś grzecznościowy banał. Owe trzy grupy to klasa panująca, która sprawuje swą władzę nad zwykłymi obywatelami, nad robotnikami, chłopami, rzemieślnikami, nad różnymi służbami społecznymi, których to razem nazywano kiedyś "ludem". Natomiast większość tego ludu jest albo niezorientowana w tym, co dzieje się w UE, albo ogłupiona politycznie, albo wreszcie zmęczona oszustwami społeczno-politycznymi i emigruje z życia publicznego. W każdym razie nawet Jürgen Habermas, jeden z czołowych ideologów UE, uważa, że dziś owe elity "straciły kontakt z ludźmi" (por. Europa, 5 lipca 2008 r.).

Egoizm i próżniactwo

Europeizm przyjmuje w różnym stopniu model państwa socjalnego, tzn. opiekuńczego, ale raczej tylko w celu asekuracji przed gniewem i buntem ludu. Warstwa kierownicza nie potrzebuje socjalności, ona żyje sobie rozkosznie. Dają się u niej zauważyć cechy późnej arystokracji rzymskiej: egoizm, pogoń za rozkoszami, deprecjacja pracy, zwłaszcza fizycznej (pracowitość nazywają procoholizmem), niemoralny tryb życia. Eurokraci głoszą "wolny rynek", ale tylko dla siebie, żeby nie ponieść żadnej odpowiedzialności za życie gospodarcze i finansowe, gdzie faktycznie szerzy się ogromna korupcja. Toteż jeden z największych architektów gospodarki unijnej George Soros doszedł ostatnio do przekonania, że wiara w nieomylność wolnego rynku prowadzi do coraz większych kryzysów gospodarczych. Toteż eurokraci chcą dziś sterować każdym szczegółem gospodarczym od ziarnka pszenicy do kopalni węgla, mimo że prowadzi to do śmiertelnej choroby psycho-gospodarczej, a mianowicie biurokracji. Przy tym rząd nie jest dla dobra wspólnego, chyba że w propagandzie, a w rzeczywistości jest on dla obrony warstw wyższych i pełni rolę zespołu "goryli". Taką rolę rządu widać doskonale również u nas.
Warstwa rządząca boi się państwa, którego władza byłaby sprawiedliwa i obejmowała swą troską wszystkich. Dąży więc do wielkiego osłabienia państwa narodowego. Działania te idą w trzech kierunkach:

1) osłabienia ogólnych władz państwowych, instytucji, tradycji, systemu prawnego. U nas PO mówi o silnym państwie, ale okazuje się, że państwo ma być silne w obronie własności bogaczy i zapewnianiu swobody terrorystom politycznym;

2) tworzenia organizacji, stowarzyszeń i korporacji ponadnarodowych, które pomniejszają znaczenie państwa. U nas np. widać to dobrze, gdy Polski Związek Piłki Nożnej ma wyższą władzę niż rząd i parlament, a Michel Platini jest przyjmowany z honorami, jakie kiedyś oddawano cesarzom;

3) landyzacji państwa, czyli podziału na autonomiczne regiony, mające być jakby małymi państwami poddanymi we wszystkim bezpośrednio Brukseli. Nasi liberałowie forsują to od początku, ale ostatnio PO, PSL i SLD dążą konkretnie do utworzenia z Polski 12 landów pod nazwą "metropolii". Metropoliami mają być: Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, aglomeracja śląska, Lublin, Rzeszów, Białystok, Szczecin i Bydgoszcz z Toruniem (zob. M. Giertych, "Opoka w Kraju", lipiec 2008 r.).

Integracja przy pomocy oszustwa
Prezydent Czech Vaclav Klaus pisze, że w procesie integracji europejskiej można wyróżnić dwa modele:

1) model integracji przez naturalne usuwanie tego, co państwa i narody dzieli, i rozwijanie tego, co pozytywnie i w wolny sposób jednoczy;

2) model integracji przez siłę, manipulację i przymus (por. V. Kalus, "Podstawowe zasady europeizmu", "Nasza Polska" z 1.07.2008 r.).

Pierwszy model przeważał na początku, dziś przeważa model drugi. Również w Polsce, niestety, drugiemu modelowi sprzyjają obecny rząd, PO i SLD, co polega na wyrzeczeniu się suwerenności i na oszustwach.

Fałszywa wolność i pozorowana demokracja

Entuzjaści prounijni pieją peany na cześć wolności i demokracji, jednak faktycznie walczą tylko o wolność dla warstwy kierowniczej, a nie dla ludu, a następnie i siebie samych zniewalają "poprawnością polityczną i ideologiczną". A co do demokracji, to urzędy, organa i instytucje UE nie są demokratyczne. Władzę realną mają raczej jakieś siły poza kurtyną, a wybory obywatelskie przeprowadzane są tylko dla pozoru. Parlament Europejski, do którego poszczególne państwa wybierają swoich parlamentarzystów, nie ma żadnej władzy, a w rzeczywistości pełni tylko funkcję opiniodawczą. A poza tym żaden poseł, komisarz, delegat czy urzędnik nie odpowiada ani przed wyborcami, ani przed władzami swojego państwa. Unioniści ideowi powiadają, że wielkość UE wyraża się m.in. w pluralizmie kulturowym, socjalizmie, ekologizmie, homoseksualizmie, feminizmie itd. W rzeczywistości otrzymujemy tylko rozkład społeczeństw. Co do feminizmu niech za przykład posłuży fakt, że 6 lipca br. synod plenarny anglikański uchwalił święcenia kobiet nie tylko na "prezbiterki", ale także na "biskupki", i to bez wymogu kwalifikacji moralnych. Przy tym pikanterii dodaje fakt, że w ogóle wszelkie święcenia w Kościele anglikańskim są nieważne, bo nie mają ciągłości tradycji apostolskiej. Europeizm ma taką jakąś siłę, że na jego punkcie nieraz wariują nie tylko społeczności świeckie, ale i religijne.

Pycha

Unioniści dążący do zbudowania imperium europejskiego nie lubią polityki wewnętrznej w swoich krajach, bo są tam emigrantami, a poza tym zdają sobie sprawę z tego, że tam mogą być kontrolowani i krytykowani. Uwielbiają natomiast politykę na forum międzynarodowym. Tworzą więc ponadnarodowe organizacje i w ich imieniu występują w swoim kraju jako gwiazdy i zbawcy. Na zewnątrz głoszą równouprawnienie i tolerancję, ale w rzeczywistości widzą tylko samych siebie i chcą wszystkich przerabiać na własne kopyto. Ponadto dążą też do utworzenia imperium największego na świecie, a przynajmniej równego Ameryce, i chcą uchodzić za zbawców Europy i całej ludzkości.

Błędna filozofia

Eurokraci przyjmują eklektyzm: coś z heglizmu, coś z marksizmu, coś z postmodernizmu. W każdym razie ich podstawy filozoficzne nie są jednolite. Zakładają tezę Hegla i Marksa, że człowiek jest "stwórcą" siebie samego i świata: homo creator. Społeczeństwo musi być klasowe i hierarchiczne. Pragną wszystko planować, kontrolować, regulować, o wszystkim wyrokować. Uważają się za ludzi "oświeconych". Człowiek UE to "nadczłowiek" (übermensch - F. Nietzche), a w przyszłości będzie nieskończenie doskonały. Zbawiają ludzkość przez naukę, technikę, ideologię i postęp, a więc także przez rozbicie tradycji, patriotyzmu i Dekalogu, bo te rzeczy podobno postęp hamują (por. V. Klaus, op. cit.; tenże, "Czym jest europeizm", Warszawa 2008 r.).
Niestety, wszystkie te i podobne zjawiska obrazują duszę Unii Europejskiej.

Ks. prof. Czesław Bartnik

Flagi Stanów Zjednoczonych Ameryki, Związku Sowieckiego i Unii Europejskiej zawierają taki sam okultystyczny i wolnomularski symbol - gwiazdę pięcioramienną.

ŚMIERĆ BESTII, KTÓREJ JESZCZE NIE MA, A ZDĄŻA NA ZAGŁADĘ

"Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu pokoleniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz" (Mt 12, 41). (Przestrogi Pana Jezusa) "i pomrzecie w grzechach waszych" (J 8, 24).

Święty Jan naucza, że; Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Wszystko bowiem, co jest na świecie (...) nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Chrystus wielokrotnie powtarzał, aby najpierw szukać Bożej Sprawiedliwości, a cała reszta wówczas zostanie ludzkości dodana, albowiem Bóg wie co potrzebuje człowiek do swego szczęścia, a także, jakie dobra są mu do życia – doczesnego i wiecznego - niezbędne. Królestwo Boże jest wśród nas, ale trzeba je umieć odkrywać. I nadać temu życiu cel i sens. Zatem celem wspólnoty ludzkiej, a najpierw każdej rodziny, jest wprowadzenie właściwego porządku moralnego do życia społecznego. Instytucje państwowe i przedsiębiorstwa muszą służyć po prostu człowiekowi, który w prawidłowej perspektywie, jest zawsze dzieckiem Boga zasługującym na szacunek. Wyrugowanie obecności Boga z życia publicznego zawsze przybliża ludzi do piekła. Każdy ma prawo do rozwoju i do obecności Boga w życiu publicznym i prywatnym.

Człowiek, jako dziecko Boga, ma prawo do opieki ze strony państwa i wspólnoty, musi mieć zagwarantowane prawo do życia, pożywienia, do godnego schronienia, do prawdziwej i rzetelnej informacji, a także do pracy i do udziału w życiu swego Narodu.
Dotyczy to wszystkich sfer ludzkiej egzystencji. Każdej aktywności. Czy to na niwie kultury, nauki i wszelkiej pracy fizycznej i umysłowej. Warto pamiętać, że zawsze musi być z nami Pan Jezus, aby życie nasze miało swój porządek i sens oraz potrzebne do życia łaski. Dlaczego? Otóż na te proste pytanie odpowiedź znali nasi ojcowie; „bez Boga ani do proga”.

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!
Miłosierdzie Boże
" Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się "/Mk6/.
Jezu, ufam Tobie!

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU


O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.
Amen.
Modlitwa świętego Jana Bosco

"Najsłodszy Jezu, nasz Boski Mistrzu! Ty, który zawsze potrafiłeś rozwiać NIECNE ZAKUSY, którymi FARYZEUSZE często Tobie zastawiali sidła, racz rozproszyć zgubne dla nas postanowienia bezbożników".

Modlitwa o nawrócenie pogan

ŚW. FRANCISZEK KSAWERY SI

Boże Przedwieczny, Stwórco wszechrzeczy, pomnij, że dusze niewiernych są dziełem rąk Twoich, uczynione na obraz i podobieństwo Twoje. Oto, Panie! ku zelżywości Twojej piekło się tymi duszami napełnia. Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus dla ich zbawienia poniósł najokrutniejszą śmierć. Nie dopuszczaj, błagam Cię, aby Syn Twój u tych niewiernych miał być dłużej przedmiotem wzgardy. Daj się ubłagać modlitwami dusz świętych i wołaniem Kościoła, najświętszej Oblubienicy najświętszego Syna Twego, pomnij na miłosierdzie Twoje, a zapomniawszy na ich bałwochwalstwo i niewierność spraw, by i oni przyszli do uznania Tego, którego posłałeś, Pana Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, Życiem i Zmartwychwstaniem naszym, przez któregośmy wybawieni i uwolnieni zostali, któremu niechaj będzie chwała na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
o nawrócenie heretyków
.

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata, wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze, zdradą szatańską zwiedzione, aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły, za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce,
Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen

"Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem-
Polska jest Polską, a Polak Polakiem.
" /Adam Mickiewicz/
„WOJNA CYWILIZACJI W EUROPIE”
Bez ofiar i wyrzeczeń nie ma zwycięstwa- Kardynał Stefan Wyszyński
ZMARTWYCHWSTANIE - FILM, KTÓRY MUSISZ OBEJRZEĆ
Bohdan Poręba: Zmartwychwstanie. Katharsis polskiego narodu

Kiedyś będziesz wolna
Święty Krzyż – pod tym znakiem zwyciężysz

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, wysłuchaj głosu mego! Nachyl ucho na głos mego błagania: jeśli zachowasz pamięć o grzesznikach, Boże, któż się ostoi? Ale Ty przebaczasz, aby służono Ci z bojaźnią. W Tobie więc pokładam nadzieję, dusza moja oczekuje Pana (Wg. Psalmu 129).

Modlitwa do św. Michała Archanioła Leona XIII

“O św. Michale Archaniele, broń nas w walce; przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy;
a ty, Książe Wojska niebieskiego, Szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen".


PANIE BOŻE BROŃ POLSKĘ I NARÓD POLSKI PRZED POGAŃSKĄ BESTIĄ!

Tak rzekł wiernym Bóg – za pośrednictwem Proroków i Świętych Pańskich, Apostołów Prawdy, ku pokrzepieniu Nadzieją w dobie pozornej beznadziei w czasach ostatecznych;
"Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych..."
(Daniela 12:4)

"Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu."
(Daniela 12:9)

"Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni."

(Mateusza 5:18)

"To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję."
(Słowa św. Pawła: List do Rzymian 15:4)

"Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom"
(Słowa proroka Amosa 3:7).

Nadejście i upadek Imperium zrodzonego z szatańskiego ducha Bestii;

A ta bestia, która była i nie ma jej – ona jest ósma po tych siedmiu – idzie ku zgubie. A te dziesięć rogów, które zobaczyłeś – to dziesięć królów. Oni królestwa jeszcze nie otrzymali, ale z tą bestią na jedną godzinę otrzymują władzę jak królowie.

Jeden plan mają, swoją moc i władzę oddają bestii. Będą walczyć z Barankiem, lecz Baranek pokona ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a przy nim zaproszeni, wybrani i wierni”.

„Dlatego w jednym dniu spadną na nią jej nieszczęścia: śmierć, ból i głód. W ogniu spłonie, bo Bóg, który ją osądził potężnym Panem. Jęczeć i płakać nad nią będą królowie tej ziemi, którzy z nią cudzołożyli i zażywali rozkoszy, kiedy zobaczą dymy jej pożogi”.(...)
„I handlarze tej ziemi płaczą i boleją nad nią, bo żaden ich towar nie ma już zbytu”. (....)
„Zbawienie chwała i moc Boga naszego, bo jego wyroki niezawodne i sprawiedliwe; bo osądził on tę wielką nierządnicę, która swym nierządem ziemię do ruiny doprowadziła. Wziął swoje sługi w obronę przed jej ręką, karząc za ich krew”.


(Apokalipsa według św. Jana – Ap. 17-18)

Z NAUCZANIA DOKTORA ANIELSKIEGO ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Posłuchajmy na koniec św. Tomasza z Akwinu, co ma do powiedzenia w sprawie szatańskiego zwodzenia i ucisku, jakiego doświadczają ludzie ze strony jawnych tyranów oraz niewidzialnych mocy: “Według swoich ukrytych wyroków, Bóg dopuszcza, żeby demon w danych okolicznościach osobowych, czasu i miejsca mógł oszukiwać ludzi. Dzięki Męce Chrystusa będzie zawsze gotowy środek dla ludzi, aby bronić się przeciw uwodzeniu przez demona, również w czasie Antychrysta. Ale fakt, że niektórzy zaniedbują ten środek, nie pozbawia niczego skuteczności Męki".7"

Św. Tomasz z Akwinu podaje trzy środki, które pomagają nam odeprzeć ataki

Szatana: radość duchową, żarliwą modlitwę i pracę wykonaną w duchu wiary.Radość duchowa uzbraja człowieka przeciw Szatanowi; chwała Boża jest siłą, która przyczynia się bardzo do odparcia diabła". Praca dobrze wykonana usuwa próżniactwo, właściwy teren do działania demonów.

"Wszystko, co czyni się niezgodnie z wewnętrznym przekonaniem, jest grzechem"
/"List do Rzymian" 14,23/.

"Ten, kto działa wbrew własnemu sumieniu, sam buduje sobie piekło".
/Glosa do Listu do Rzymian" 14,23/

Dodajmy, że Boża Opatrzność wyposażyła chrześcijan w trzy niepokonane tarcze „przeciw ognistym strzałom złego ducha” (Ef. 6,16) są nimi; Słowo Chrystusa, Ofiara Chrystusa i Matka Chrystusa.

BIBLIOTEKA ANTYMASOŃSKA

Warto zapamiętać słowa wrogów cywilizacji łacińskiej, którzy uznali za swych największych przeciwników duchowieństwo katolickie i patriotyczną chrześcijańską arystokrację gojów. (W Polsce z powodu zaborów, powstań, rewolucji, a potem na skutek wojen światowych, zwłaszcza tej ostatniej i z powodu represji stalinowskich, to katolicka szlachta i arystokracja zostały niemal wytępione i pozbawione politycznego znaczenia). Dlatego dziś tak zajadle zwalcza się polskich niezależnych intelektualistów, za brak poprawności politycznej oraz za zbrodniomyśl, albo z powodu antysemityzmu, lub z innych zmyślonych przyczyn. W szczególności siły anonimowe dzięki swym służbom wyniszczają polską klasę średnią, tępiąc zajadle przedsiębiorców, którzy stanowią zagrożenia rzeczywiste, albo potencjalne dla interesów mafii. Cel w tej wojnie jest oczywisty; mafia litwacka nie dopuszcza do tego, aby mogła się odrodzić polska „arystokracja” ducha i gospodarcza. Niszczą więc wszystko niemal w zarodku.

Judaistyczne sitwy wyznające doktryny Marksa i Lenina uprawiają permanentną wojnę ze swoimi zdeklarowanymi, a nawet nieświadomymi ich celów – wrogami i przeciwnikami. Zdaniem Henryka Pająka, jest to wojujący talmudyzm, „nieustanne niepokojenie sąsiada”, albo koncepcja trockistowsko-leninowskiej rewolucji nieustannej, a więc politycznego terroryzmu, zorientowanego na ekonomiczne, psychiczne i fizyczne wyniszczenie przeciwnika. W sposób spektakularny natomiast usiłuje się niszczyć duchowieństwo, zwłaszcza niezależnych od mafii hierarchów Kościoła katolickiego, zwłaszcza w Polsce, gdzie Kościół jest wpływowy i ma posłuch u Ludu Bożego.

Dlatego księży nazywa się agentami, a w szczególności o agenturalną przeszłość pomawia się znaczących hierarchów (abp. Wielgus i abp. Stefanek, szantaż wobec abp. Michalika), a także posądza się o homoseksualizm (abp. Paetz), co brzmi dość śmiesznie w relacji do tego, że właśnie Jude-UE jest promotorem zboczeń i praw zboczeńców, a także działające w jej interesie masońskie media. No cóż..??? Niektórzy futorolodzy polityczni twierdzą, że ostatnią fazą Imperium Bestii, jest wszechobecna paranoja. Chyba się pomylili, albowiem paranoja jest matką i ojcem Bestii.

Nienawiść sił anonimowych do kleru gojów i do katolików jest w dzisiejszej Polsce i w Jude-UE widoczna nad wyraz dobrze, a więc nikogo nie mogą dziwić zoologiczne napaści na Kościół katolicki i katolicki Naród Polski, zwłaszcza jego śmiałą i krytyczną wobec Bestii inteligencję.

WPŁYW KLERU GOJÓW

Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z każdym dniem maleją. Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a wiec lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. (PROTOKOL No. 17 „Protokoły Mędrców Syjonu”)

ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW ARYSTOKRACJI GOJOW

Wyrazy: "wolność, równość, braterstwo", głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły nasze sztandary. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw. Zobaczycie następnie, ze to sprowadziło triumf nasz: dało nam miedzy innymi możność zdobycia najważniejszego atutu- zniesienia przywilejów, innymi słowy, samej istoty arystokracji gojów, która była jedyna osłoną narodów i krajów przeciwko nam.

(PROTOKOL No. 1 „Protokoły Mędrców Syjonu”)

Warto sobie uświadomić, że prawa „Kaduka” mają swą ułożoną treść od dawana. Służą one rozkładowym planom zorientowanym przeciwko katolickiej Polsce i Narodowi Polskiemu. Te plany są realizowane od dawna przeciwko światu i nam, a w sposób szczególnie brutalny od 1939 roku.

Poznajmy je i baczmy co nasi wrogowie czynią, albowiem wróg znany i rozpoznany, jest mniej niebezpieczny. Znając plany i metody postępowania wroga również łatwiej o środki zaradcze.

Także roztropną i konsekwentną reakcją spowodować można kontrofensywę, aby uratować nas i innych.

Oto najważniejsze z praw i planów „Kaduka”;

Protokoły Mędrców Syjonu i Wykłady mędrca syjońskiego – z 1937r.
45 zasad zniewalania Polski – opracowanych przez KGB
Credo syjonizmu - jak Berman organizował żydostwo przeciwko Narodowi Polskiemu
Credo syjonizmu - czyli jak żydostwo zrobiło nas "w wała
"


Zważmy najpierw na najważniejsze artykuły Protokołów Mędrców Syjonu w relacji do faktów, które znamy. Twarde fakty potwierdzają tylko, że wolność w barbarii Jude-UE jest godna wszelkiej pochwały ze strony nikczemnych tyranów i złoczyńców;

PRAWO

Współczesna waga konstytucyjna wkrótce runie, bowiem ustawiliśmy ją dokładnie, by nie przestała chwiać się dopóki nie przetrze się jej podstawa. (PROTOKOL No. 3 „Protokoły Mędrców Syjonu”)

W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta sama siła, lecz zamaskowaną. Stąd wniosek, ze według praw natury istota prawa jest siła. (PROTOKOL No. 1„Protokoły Mędrców Syjonu”)

KOMENTOWANIE PRAW

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy cos wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, ze komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności poznania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło sądów teorii sumienia.

Twierdzicie, ze goje rzucą się na nas z bronią w ręku, jeżeli przedwcześnie zrozumieją o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na zachodzie możność użycia tego manewru, ze zadrżą serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach. (PROTOKOL No. 9„Protokoły Mędrców Syjonu”)

Protest przeciwko mafii w togach w Szczecienie! Wywiad w Radio Maryja z uczestnikami „głodówki w Szczecinie z powodu panującej tam i w całej Polsce korupcji.

Szczecin - wywiad z Julią Jarosz i Grażyną Babak - protestujących przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Rozmawiał Bogdan Goczyński. Apel do społeczeństwa i prawników.

Oczyścić Państwo Polskie z korupcji – inicjatywa senatora Czesława Ryszki.

Interwencja senatora w spr awie prześladowania przez władze Janusza Górzyńskiego.


PRZECIW BEZPRAWIU - Czarna lista śląskich i polskich prokuratorów

Protest głodowy rektora Jarosza – powody protestu!
Protest głodowy! Sprawa Antoniego Jarosza - czyli jak żydowska masoneria mając swoich sędziów i prokuratorów, oraz media takie jak Gazeta Wyborcza czy TVN cały czas okrada naród i niszczy ludzi.


Protest głodowy przeciwko mafii! Nowak idzie do wiezienia... przyczyny i powody

Nowak idzie do wiezienia... przyczyny i powody

Nowak idzie do więzienia. ciąg dalszy

Antoni Kopff - Procedury ze skutkiem śmiertelnym – głodowa śmierć Rumuna

Antoni Kopff - Bezprawie i niesprawiedliwość

BIBLIOTEKA WIELKIEJ MYŚLI KATOLICKO-NARODOWEJ

Zatem, jako antidotum na propagandę zła i różne śmierdzące światowe masońskie spiski, polecamy teksty Ks. prof. Czesława S. Bartnika, a także; O. prof. Józefa I M. Bocheńskiego, ks. prof. Jerzego Bajdy, ks. prof. Michała Poradowskiego, ks. prałata Henryka Jankowskiego, św. Tomasza z Akwinu – Doktora Anielskiego, aby nasza myśl nie uległa manipulacjom, które są dziełem sił szatańskich, pałających żądzą panowania nad nami w sposób absolutny i z pominięciem naszych praw i interesów, zgodnych z Dekalogiem i wynikających z Dekalogu.

Czytaj, gdyż każdy Polak musi być mądry!

Ks. prof. Czesław S. Bartnik – Jak w czasach Mieszka II”
www.aferyprawa.eu/index2.php
Ks. prof. Czesław S Bartnik „Dwa miecze”

www.naszdziennik.pl/index.php
Ks. prof. Czesław S. Bartnik – „Ate czy zdrada?”

www.naszdziennik.pl/index.php
Ks. prof. Czesław S. Bartnik Czy Polskość jest chorobą ?

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Tragedia Polski bezrobotnej

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Powstań Polsko skrusz kajdany!

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Polska nierozumem stoi

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Społeczno-polityczny amoralizm

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Czy wolność ma być zniewalająca?

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Anty-Polska w natarciu

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Spadkobiercy Solidarności

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Zło schlebiania społecznego


Ks. prof. Czesław S. Bartnik „Sekciarski charakter liberalizmu”

Ks. prof. Czesław S. Bartnik Co to była wielka smuta?

Ks. prof. Czesław S. Bartnik
„O wierność obietnicom”

www.naszdziennik.pl/index.php

Biografia i myśl ojca prof. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (prof. Jacek Bartyzel)

haggard.w.interiowo.pl/jmbochenski.html
prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński – „STO ZABOBONÓW”

http://www.polonica.net/Sto_zabobonow_JM_Bochenski.htm
prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „O patriotyzmie”

http://www.polonica.net/o_Patriotyzmie_JM_Bochenski.htm
prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „De virtute militari” /Pobieralnia/

www.freewebs.com/naszeksiazki/index3.htm

prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „Sens życia”

http://www.polonica.net/Sens_Zycia_JMBochenski.htm

prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „Komunizm”

http://www.polonica.net/Komunizm_JM_Bochenski.htm
prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „Współczesne metody myślenia” /Pobieralnia/

www.freewebs.com/naszeksiazki/index3.htm
prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „Zarys Historii Filozofii” /Pobieralnia/

www.freewebs.com/naszeksiazki/index3.htm
prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński „Podręcznik mądrości” /Pobieralnia/

filozofiauw.wikidot.com/teksty-zrodlowe

prof. ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński
Polski Testament Ojczyzna, Europa, Cywilizacja"

http://www.polonica.net/JMBochenski.htm
Ks. prof. Jerzy Bajda „Oddać Polskę Chrystusowi”

www.radiomaryja.pl/…/oddac-polske-ch…
Ks. prof. Jerzy Bajda „Między prawem a dyskryminacją”

www.naszdziennik.pl/index.php
Ks. prof. Jerzy Bajda „Masoneria potrzebna w Polsce?”

www.naszdziennik.pl/index.php
Ks. prof. Jerzy Bajda „O strasznych planach Żydów”

www.radiomaryja.pl.eu.org/…/20010901-bajda.…

ks.prof. Michał Poradowski Talmud czy Biblia? - gdzie są korzenie Chrześcijaństwa?

ks.prof. Michał Poradowski Trzydziestolecie II Soboru Watykańskiego

ks. prof. Michał Poradowski Kościół od wewnątrz zagrożony

ks. prof. Michał Poradowski Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego

ks. prof. Michał Poradowski Źródła współczesnego ekumenizmu

ks. prof. Michał Poradowski Nowy Światowy Ład

ks. prof. Michał Poradowski Dziedzictwo rewolucji francuskiej

ks. prof. Michał Poradowski Starsi bracia w wierze?

ks. prałat Henryk Jankowski Odezwa do Narodu

ks. prałat Henryk Jankowski O zdradzie stanu

ks. prałat Henryk Jankowski Fundamentem polityki powinna być prawda

ks. prałat Henryk Jankowski Nie pozwólmy zabić pamięci

ks. prałat Henryk Jankowski Wyzwolić się z letargu

Św. Tomasz z Akwinu Czy cnoty moralne są ze sobą powiązane?

www.toeinai.republika.pl/etyka.htm
Św. Tomasz z Akwinu „SUMMA TEOLOGICZNA”
www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm
Św. Tomasz z Akwinu „ZAGADNIENIA ROZMAITE”
www.toeinai.republika.pl/quaestiones.htm
POLONICA.net – W obronie Boga, Kościoła, Polski, Honoru i Cywilizacji Łacińskiej
http://www.polonica.net/

Jesteś Polakiem, a więc polskie masz obowiązki. Siej prawdę i mądrość.
Podaj link z tą stroną swemu przyjacielowi i bliskim. Darmo dostałeś, a więc darmo dawaj!
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
DLACZEGO ŻYDZI WALCZĄ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM ?

DLATEGO:

"Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Kościół chrześcijański, dlatego należy go podkopać. Ułatwiają to jego podziały. Musimy rozkrzewiać w nim wolnomyślność, powątpiewania, niewiarę i spory.


Dlatego prowadzimy stalą wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu duchowieństwu, rzucamy podejrzenia i szyderstwa z niego."

"Główny…More
DLACZEGO ŻYDZI WALCZĄ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM ?

DLATEGO:

"Naturalnym przeciwnikiem Izraela jest Kościół chrześcijański, dlatego należy go podkopać. Ułatwiają to jego podziały. Musimy rozkrzewiać w nim wolnomyślność, powątpiewania, niewiarę i spory.


Dlatego prowadzimy stalą wojnę w prasie przeciw chrześcijańskiemu duchowieństwu, rzucamy podejrzenia i szyderstwa z niego."

"Głównym nieprzyjacielem żydów jest Kościół Katolicki. Dlatego zasadziliśmy na tym drzewie ducha wolności i niekarności. Wznieciliśmy również walkę i niezgodę między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi.

W pierwszej linii będziemy walczyć z największą zaciekłością przeciw klerowi katolickiemu. - Będziemy rzucać przeciwko niemu szyderstwa i skandale z jego życia, aby go narazić na obrzydzenie wobec świata."

Praktyka życia wykazuje, że żydzi istotnie w ten sposób wobec Kościoła i jego Sług tak postępują.

Posługują się nadto kłamstwami i oszczerstwami w walce ze swymi przeciwnikami.

Nie ma podłości i kalumnii, którą by się nie posługiwali w walce z Katolickim Klerem, byle go tylko poniżyć.

Z powyższych pism widzimy, że podłą tę działalność prowadzą żydzi planowo, na podstawie obmyślanego programu przez swoją starszyznę.

Z "Protokółów mędrców Syjonu" widzimy, że działalnością wydała pożądane wyniki, bo jak tam powiedziano:

"Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić jego posłannictwo, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z dniem każdym maleją.

Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z innymi wyznaniami damy sobie jeszcze łatwiej radę... Ujmiemy klerykalizm i klerykałów w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku wprost odwrotnym do ich poprzedniego ruchu".

W krajach, gdzie nastąpił upadek kleru, przyszedł nieuniknienie i upadek państwa i zguba narodu.

Jeśli żydzi jako komisarze bolszewiccy w Rosji i w Hiszpanii używali wszelkich środków a nawet i tortur, by tylko wymusić u kapłanów katolickich podpisanie odezw, wychwalających rządy komunistyczne, a potępiających Kościół Katolicki, to jak widzimy, działali oni według wymienionego postanowienia "Protokołów mędrców Syjonu", których się trzymają w najdrobniejszych szczegółach.

Marząc o panowaniu nad światem, marzą żydzi również i o narzuceniu swojej religii i obcym narodom:

"Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego".

"Lecz dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach naszych wiar przejściowych, a następnie w naszej, nie zaczepimy jawnie Kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołującą schizmy".

"Nasza prasa współczesna będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne, brak zdolności gojów, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię1.
Dobrze ująłeś ten temat,
GLORIAŃSKA HASBARA SPAMUJE:

PROMUJE SEKSUOLOGÓW, PSYCHIATRÓW, PSYCHOLOGIĘ,

PROUKRAIŃSKĄ
PROPAGANDĄ,

PROPAGANDĄ
SZCZEPIONKOWĄ,

EKUMENIĄ
Z RELIGIAMI DIABŁA - ISLAMEM - JUDAIZMEM,

PROMUJE WSZELAKIE WYPOWIEDZI ZDRAJCÓW - ISLAMIZUJĄCYCH, POLSKĘ i EUROPĘ,

PROTESTANCKĄ HEREZJĄ,

PROPAGUJE
,,RELIGIĘ RADOSNEJ MIŁOŚCI,, BEZ ZACHOWANIA PRZYKAZAŃ …
More
GLORIAŃSKA HASBARA SPAMUJE:

PROMUJE SEKSUOLOGÓW, PSYCHIATRÓW, PSYCHOLOGIĘ,

PROUKRAIŃSKĄ
PROPAGANDĄ,

PROPAGANDĄ
SZCZEPIONKOWĄ,

EKUMENIĄ
Z RELIGIAMI DIABŁA - ISLAMEM - JUDAIZMEM,

PROMUJE WSZELAKIE WYPOWIEDZI ZDRAJCÓW - ISLAMIZUJĄCYCH, POLSKĘ i EUROPĘ,

PROTESTANCKĄ HEREZJĄ,

PROPAGUJE
,,RELIGIĘ RADOSNEJ MIŁOŚCI,, BEZ ZACHOWANIA PRZYKAZAŃ BOŻYCH,

ATAKUJE KSIĘŻY GŁOSZĄCYCH EWANGELIĘ CHRYSTUSOWĄ, PIĘTNUJĄCYCH
MASONERIĘ, EKUMENIZM, HEREZJE.

PO KAŻDYM WARTOŚCIOWYM ARTYKULE, DODAJE ZALEW,,ŚMIEĆ ARTYKUŁÓW,,
KR44 and one more user like this.
KR44 likes this.
Młot na posoborowe aberracje likes this.
44 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/

ks. Piotr Skarga
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony.

Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich.

Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu.

Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie –
aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyń…More
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony.

Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich.

Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu.

Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie –
aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyński (w przemówieniau do kapłanów, 24 grudnia 1976 r.)
..
Flagi

Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Związku Sowieckiego i

Unii Europejskiej


zawierają taki sam okultystyczny i wolnomularski symbol

- gwiazdę pięcioramienną
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, …More
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, lub judaistycznej, albo też turańskiej koncepcji, etc.

Dlatego świetną formą kształcenia jest edukacja przez internet, tania i dająca dostęp do wielkich zasobów wiedzy. Przeto celem naszym jest wskazywanie na tych, którzy zasługują na miano mędrców, a odrzucanie tych wszystkich, którzy sieją zamęt i kłamstwa.
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albow…More
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albowiem, jak rzekł śp. O. prof. Mieczysław A. Krąpiec„wszelkie zło bierze swój początek z błędnej filozofii”
Koniecznie trzeba odsunąć od wpływów na opinię publiczną i na politykę w naszym kraju różnej maści prestidigatorów.

Hasłem powinno być;


wyłącz babciu wnuczkowi

radio Zet,

RMF,

TVN,

etc., a daj poczytać patriotyczną i katolicką prasę
”.
- KS. PORADOWSKI MICHAŁ
( O Judaizmie ! ), oraz Bestseller ! - Problemy Soboru Wat. II
Pan Jezus demokratycznie na śmierć skazany

Wielki Piątek to znakomita lekcja demokracji. Oto na prowincji rodzi się masowy ruch społeczny, w którym „grupa trzymająca władzę” upatruje zagrożenia dla własnej uprzywilejowanej pozycji. Czują lęk przed jego Przywódcą, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką (Mk 11, 18). Podczas zamkniętego spotkania wpływowego lobby zapada więc decyzja o likwidacji…More
Pan Jezus demokratycznie na śmierć skazany

Wielki Piątek to znakomita lekcja demokracji. Oto na prowincji rodzi się masowy ruch społeczny, w którym „grupa trzymająca władzę” upatruje zagrożenia dla własnej uprzywilejowanej pozycji. Czują lęk przed jego Przywódcą, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką (Mk 11, 18). Podczas zamkniętego spotkania wpływowego lobby zapada więc decyzja o likwidacji zagrożenia – nie obeszło się bez kontrowersji, które jednak sprawnym popisem demagogii szybko uciął Kajfasz: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród (J 11, 49-50). Ważne tylko, by nie doszło do tego w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu (Mt 26, 5). W czasie święta bowiem gościło w Jerozolimie liczne grono pielgrzymów z prowincji, a takich właśnie – mieszkańców odległych od stolicy regionów – odizolowana od realnego życia narodu „elita” obawia się najbardziej.
„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/

ks. Piotr Skarga
POTĘGA RÓŻAŃCA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM

,,Proboszcz do zgromadzonych w kościele ludzi powiedział wtedy takie słowa:

„Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu.

Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierc…More
POTĘGA RÓŻAŃCA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚW. SAKRAMENTEM

,,Proboszcz do zgromadzonych w kościele ludzi powiedział wtedy takie słowa:

„Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu.

Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, uratować nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek! Tym ratunkiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramentem!

Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy ile będzie trwać ta wojna), każdego dnia w naszym kościele będzie odmawiany Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam wszystkich każdego dnia na to nabożeństwo.”


(Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele trwał 6 lat). Proboszcz podał ludziom godz. nabożeństwa. Na to nabożeństwo ludzie zaczęli przychodzić. Odmawiali cząstkę Różańca (5 tajemnic) po Różańcu proboszcz udzielał błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. Początkowo ludzi było niewiele, ale w miarę upływu wojny przychodziło coraz więcej. Kościół codziennie był zapełniony ludźmi.


Gdy spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabożeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie zginął (w innych zginęło już wielu) na Różaniec codziennie gromadziło się tyle ludzi, że kościół nie mógł wszystkich pomieścić!,,
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, …More
Nigdy nie możemy dawać posłuchu wrogom.

Nie można uważać, że zostanie się dobrym katolikiem i Polakiem, formując siebie – lub oddając swe potomstwo na wychowanie - w masońskiej i kosmopolitycznej szkole, gdzie nie ma miłości do Ojczyzny, do Dekalogu, do Boga w Trójcy Przenajświętszej, a propaguje się ateizm i egoizm, liberalny indywidualizm, albo fałszywą statolatrię według bizantyjskiej, lub judaistycznej, albo też turańskiej koncepcji, etc.

Dlatego świetną formą kształcenia jest edukacja przez internet, tania i dająca dostęp do wielkich zasobów wiedzy. Przeto celem naszym jest wskazywanie na tych, którzy zasługują na miano mędrców, a odrzucanie tych wszystkich, którzy sieją zamęt i kłamstwa.
Tertulian (160-220) powiedział, że Wiara katolicka i żydowska siła są jak dwie szale jednej wagi:

gdy Wiara katolicka idzie w górę,

żydowska siła idzie w dół,

a gdy Wiara katolicka idzie w dół, żydowska siła idzie w górę.
- KS. PORADOWSKI MICHAŁ
( O Judaizmie ! ), oraz Bestseller ! - Problemy Soboru Wat. II
Miliony żyją w nędzy. Dlaczego Polacy ubożeją?

Miliony żyją w nędzy. Dlaczego Polacy ubożeją?

2. Najprymitywniejszy sposób to zabranie nam pieniędzy wprost
– za pomocą aparatu państwa czyli za pomocą systemu podatkowego. Jest on tak skomplikowany, że mało ludzi wie ile tak naprawdę płacimy w sumie podatków – a jest to PONAD POŁOWA tego co wypracowujemy.
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
A JAK IDZIESZ DO LEKARZA, CZY URZĘDU, WSZĘDZIE KOMPUTERY, SYSTEMY, PROGRAMY SPECJALISTYCZNE, BAZY DANYCH, TAKIE OWAKIE, A I TAK CHCĄ JAKIEGOŚ ZAŚWIADCZENIA, KTÓREGO NIE MASZ, A KTÓRE JEST NA PEWNO W SYSTEMIE, ALE MUSISZ IM TO ZAŁATWIĆ, CZĘSTO ZAPŁACIĆ, DOSTARCZYĆ DO RĄK WŁASNYCH, PO CZYM DOWIEDZIEC SIĘ, ŻE JEDNAK COŚ CI TAM …More
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
A JAK IDZIESZ DO LEKARZA, CZY URZĘDU, WSZĘDZIE KOMPUTERY, SYSTEMY, PROGRAMY SPECJALISTYCZNE, BAZY DANYCH, TAKIE OWAKIE, A I TAK CHCĄ JAKIEGOŚ ZAŚWIADCZENIA, KTÓREGO NIE MASZ, A KTÓRE JEST NA PEWNO W SYSTEMIE, ALE MUSISZ IM TO ZAŁATWIĆ, CZĘSTO ZAPŁACIĆ, DOSTARCZYĆ DO RĄK WŁASNYCH, PO CZYM DOWIEDZIEC SIĘ, ŻE JEDNAK COŚ CI TAM NIE PRZYSŁUGUJE, BO SPÓŹNIŁES SIĘ JEDEN DZIEŃ :) PIEKŁO BIUROKRACJI :)

Leszek Szymowski w swej pracy twierdzi że zatrudnienie setek tysięcy urzędników w III RP generuje olbrzymie koszty. Koszty zatrudnienia, koszty sprzętu.


Od 1989 roku do 2011 liczba urzędników wzrosła z 138.000 do 700.000.

Podatnicy na pensje urzędników wydają rocznie 30.000.000.000 złotych.

Dodatkowo podatnicy ponoszą koszty funkcjonowania urzędów i koszty podjętych decyzji. Dodatkowym kosztem jest utrzymanie 50.000 radnych samorządowych.
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
Jednym z przejawów odebrania obywatelom wolności na które zwrócił autor uwagę w swojej książce jest prawo budowlane.

Właściciel nie może bez zgody urzędników nic wybudować na swojej działce. Taka zależność zbyt często prowadzi do korupcji.

Patologiczną sytuacje zlikwidowało by jednoznaczne stwierdzenie jakich praw sąsiadów inwestor nie może ograniczać. …More
Na co biurokracja marnuje nasze pieniądze
Jednym z przejawów odebrania obywatelom wolności na które zwrócił autor uwagę w swojej książce jest prawo budowlane.

Właściciel nie może bez zgody urzędników nic wybudować na swojej działce. Taka zależność zbyt często prowadzi do korupcji.

Patologiczną sytuacje zlikwidowało by jednoznaczne stwierdzenie jakich praw sąsiadów inwestor nie może ograniczać.

Innym są lichwiarskie horrendalnie wysoko oprocentowane kredyty bankowe (z których obywatele muszą korzystać bo zostali okradzeni podatkami i barierami w dostępie do rynku przez państwo).

Na pasożytowaniu na kredytobiorcach korzystają postkomuniści którzy przejęli po 1989 między innymi sektor bankowy.
Ciemna strona Rocka...

Kilka przykładów wadarzeń charakterystycznych dla nurtów muzyki młodzieżowej, szczególnie dla cięższych gatunków związanych z satanizmem.
Włoski egzorcysta: Joga i saga o Harrym Potterze to dzieła szatana

- Uważa się, że to jest nieszkodliwy tekst dla młodzieży, ale on prowadzi do czarów, a zatem do zła - oświadczył włoski ksiądz. I stwierdził:

- Także w przypadku Harry'ego Pottera szatan działał w sposób ukryty i przebiegły, pod płaszczykiem nadzwyczajnych mocy, magii, zaklęć.
Około 1 milion zł dywidendy dla każdego Polaka jeśli obronimy kopalnię „Krupiński” i polski węgiel!…

„Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.
„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi."/

ks. Piotr Skarga
Parvus error in principio magnus est in fine – „Mały błąd na początku staje się wielkim na końcu” (Arystoteles).
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albow…More
Zdrową i mądrą myśl należy zaszczepić naszemu społeczeństwu

-
tumanionemu przez media i słabe szkoły państwowe i prywatne -

masońskie lub paramasońskie, służące laickim państwom i organizacjom ponadnarodowym,


które de facto nie znoszą ludzi mądrych i dociekliwych, świadomych swych przyrodzonych praw i wielkiego dziedzictwa, jakie zrodziła cywilizacja łacińska.

Liczymy na współpracę, albowiem, jak rzekł śp. O. prof. Mieczysław A. Krąpiec„wszelkie zło bierze swój początek z błędnej filozofii”
WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

E-book w PDF zawiera 1643 strony, składa się z dwudziestu pozycji. W e-booku są przedstawione sposoby działania złego ducha na człowieka o których nie mamy pojęcia, jednocześnie przedstawiane są sposoby obrony przed szatanem.

1. WYZNANIA EGZORCYSTY
2. sZATAN ISTNIEJE NAPRAWDĘ
3. NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY
More
WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

E-book w PDF zawiera 1643 strony, składa się z dwudziestu pozycji. W e-booku są przedstawione sposoby działania złego ducha na człowieka o których nie mamy pojęcia, jednocześnie przedstawiane są sposoby obrony przed szatanem.

1. WYZNANIA EGZORCYSTY
2. sZATAN ISTNIEJE NAPRAWDĘ
3. NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY
4. EGZORCYŚCI I PSYCHIATRZY
5. sZATAN ISTNIEJE
6. OJCIEC PIO I SZATAN
7. RĘKOPIS Z CZYŚĆCA
8. CZTERY SPRAWY OSTATECZNE
9. BYŁAM cZAROWNICĄ
10. IDŹ PRECZ sZATANIE
11. aNTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU
12. TRAKTAY O CZYŚĆCU
13. OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW
14. MOJE PRZEŻYCIA Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI
15. CHRZEŚCIJAŃSTWO I ZNAKI Z ZAŚWIATÓW
16. BYŁEM mASONEM
17. EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL
18. sZATAN JEST ICH BOGIEM
19. WYWIAD Z dEMONEM
20. LISTY STAREGO dIABŁA DO MŁODEGO
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu …
More
Ks. Edward Wesołek, Kazanie Poświęcenie Krzyża na Żwirowisku, 98'

Martwi mnie fakt, iż tak niewielu księży i biskupów katolickich w Polsce wypowiada się dziś publicznie w obronie tych krzyży, a niektórzy wręcz domagają się ich usunięcia.

Paradoksalnie, świeccy wierni Kościoła bardziej dziś bronią Krzyża i Wiary, niż ci, którzy zostali do tego powołani.

Przypominają mi się w tym miejscu prorocze słowa św. Pawła:

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”

(Ga 3, 19). Kościół nie może istnieć bez biskupów i kapłanów, ale „jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40).

Te kamienie, to dziś świeccy wierni Kościoła katolickiego!

...
Koniecznie trzeba odsunąć od wpływów na opinię publiczną i na politykę w naszym kraju różnej maści prestidigatorów.

Hasłem powinno być;


wyłącz babciu wnuczkowi

radio Zet,

RMF,

TVN,

etc., a daj poczytać patriotyczną i katolicką prasę
11 LISTOPADA WIDZĘ OCZYWIŚCIE CAŁY EPISKOPAT NA MANIFESTACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ - MY CHCEMY BOGA !

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

WYJDŹCIE Z PAŁACÓW, - POKAŻCIE CZYNEM, ŻE JESTEŚCIE Z NARODEM POLSKIM! WYJDŹCIE DO LUDZI ! ZAPRZECZCIE WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY MÓWIĄ, ŻE JESTEŚCIE ŻYDOWSKĄ AGENTURĄ SKRYTĄ W AKTACH WSI !

DAJCIE RAZ ŚWIADECTWO ŻYCIEM, A NIE LISTEM PASTER…
More
11 LISTOPADA WIDZĘ OCZYWIŚCIE CAŁY EPISKOPAT NA MANIFESTACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ - MY CHCEMY BOGA !

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

WYJDŹCIE Z PAŁACÓW, - POKAŻCIE CZYNEM, ŻE JESTEŚCIE Z NARODEM POLSKIM! WYJDŹCIE DO LUDZI ! ZAPRZECZCIE WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY MÓWIĄ, ŻE JESTEŚCIE ŻYDOWSKĄ AGENTURĄ SKRYTĄ W AKTACH WSI !

DAJCIE RAZ ŚWIADECTWO ŻYCIEM, A NIE LISTEM PASTERSKIM ! DO TEJ PORY JESTEŚCIE BARDZO PŁODNI W PISANIU - NICZYM ,,STOWARZYSZENIEM UMARŁYCH POETÓW,, !

CZAS RUSZYĆ ZADY Z KANAPY, CZAS WYJŚĆ Z LIMUZYN, CZAS OPUŚCIĆ BEZPIECZNE PAŁACE !


JESTEŚCIE POLAKAMI ? BĘDZIECIE Z NAMI ? BO MY CHCEMY BOGA !!!

A WY ?

CZEKAMY..

My chcemy BOGA !!

11 listopada: godz. 10-ta Msza u św. Aleksandra –ok 11-tej idziemy pod Sejm i otoczywszy go szczelnie - modlimy się na Różańcu. Za polski parlament, o Polskę. Czy to mury Jerycha?

Ruszamy w Marszu Niepodległości z ronda Dmowskiego o godz. 15-tej.

[Przewidziana w programie Marszu Msza św. Wszechczasów, która miała mieć miejsce u św. Barbary o 13-tej, napotkała na opór ze strony „nieznanych sprawców”. ]

Na końcu Marszu, na błoniach przy Stadionie, przewidziana dziesiątka Różańca prowadzona przez ks. St. Małkowskiego.
Plan Jakuba Bermana wciąż realizowany

27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
Była i jest wojna z Polską, jest wojna z Kościołem

...przeciwnik jest wrogiem prawdy - prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, prawdy o rodzinie, prawdy o ekonomii, prawdy o kulturze, prawdy o tradycji, prawdy o Kościele jako wspólnocie wiernych, pielgrzymujących przez doczesność do wieczności i prawdy o Kościele jako Ludzie Przymierza, Nowego Przymierza z Bogiem.

Ks. Stanisław…
More
Była i jest wojna z Polską, jest wojna z Kościołem

...przeciwnik jest wrogiem prawdy - prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, prawdy o rodzinie, prawdy o ekonomii, prawdy o kulturze, prawdy o tradycji, prawdy o Kościele jako wspólnocie wiernych, pielgrzymujących przez doczesność do wieczności i prawdy o Kościele jako Ludzie Przymierza, Nowego Przymierza z Bogiem.

Ks. Stanisław Małkowski


31.03.2012 r.

Poproszę aby Ksiądz skomentował to, co dzieje się ostatnio na linii rząd – Episkopat, to w jaki sposób rząd Tuska według niektórych wypowiedział wojnę Kościołowi. Czy Ksiądz rzeczywiście się zgadza z tym, że to już jest wojna z Kościołem czy na razie to tylko takie straszenie ze strony rządu Tuska?

Była i jest wojna z Polską, jest wojna z Kościołem.

Była i jest wojna z małżeństwem i z rodziną, jest wojna z człowiekiem jako z osobą duchowo-cielesną, jako świątynią Ducha Świętego.

No jest to wojna ma wiele wymiarów i przeciwnik stopniowo odsłania swoją twarz, ujawnia swoje metody.

Dla przeciwnika Kościół przez pewien czas był potrzebny:

chodziło o to, żeby Kościół siedział cicho; przy tym niektórzy biskupi, księża czy świeccy wierni, aktywni w parafiach czy wspólnotach kościelnych i popierali i jeszcze popierają obecną władzę, czyli ze względów taktycznych walka z Kościołem rozpoczęła się nie od razu.

Natomiast strategia przeciwnika dla mnie jest jednoznaczna:

przeciwnik jest wrogiem prawdy - prawdy o Bogu, prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, prawdy o rodzinie, prawdy o ekonomii, prawdy o kulturze, prawdy o tradycji, prawdy o Kościele jako wspólnocie wiernych, pielgrzymujących przez doczesność do wieczności i prawdy o Kościele jako Ludzie Przymierza, Nowego Przymierza z Bogiem.

Kościół ma swój wymiar ludzki, instytucjonalny.

Przeciwnik, chociaż nie deklaruje swojej wojny z Bogiem, z wiarą, nawet niektórzy przedstawiciele władz bardzo lubią chodzić do kościoła i przyjmować świętokradzko Komunię św., są też księża czy biskupi, którzy lubią takiej świętokradzkiej Komunii udzielać.

Chodzi tu o prezydenta, o premiera, o różnych czołowych przedstawicieli Platformy…


A dlaczego jest to świętokradzka Komunia jeżeli oni przyjmują Komunię, chodzi konkretnie o prezydenta i premiera?


Jeżeli jest grzech publiczny? Gdyby był grzech popełniony prywatnie to świętokradztwo byłoby kwestią sumienia osoby, która świętokradzko Komunię przyjmuje, nikogo więcej. Natomiast gdy chodzi o grzechy publiczne – szerzenie kłamstwa, popieranie in vitro, popieranie aborcji „w pewnych przypadkach”, dążenie do eutanazji, na razie krypto eutanazji, oszukiwanie notoryczne ludzi, rabowanie dobra wspólnego.
Jeżeli grzechem jest złodziejstwo w skali setek złotych to tym bardziej jest grzechem złodziejstwo w skali milionów i miliardów.

Rabunek Polski dokonywany w sposób cyniczny, bezwzględny, na tej zasadzie, że pewne dobra nawet lepiej zmarnować niż je dla Polski wykorzystać.

Ale jeżeli można dobra polskie sprzedać komuś i przy okazji uzyskać prowizję, to naturalnie tak, ale jeżeli procedura sprzedaży byłaby zbyt skomplikowana to lepiej je roztrwonić niż dać je ludziom, by były one podstawą budowania jakiejś ekonomicznej niezależności, suwerenności Polski i podstawą pewnego dobrobytu Polaków.

Więc tu chodzi o rozwarstwienie Polaków. Chodzi o zdobycie jakiejś garstki uprzywilejowanych, którzy mają w bród czego tylko sobie życzą w sensie materialnym i coraz szersze kręgi społeczne zepchnięte na margines, na dno życia społecznego, na dno biedy.

Coraz więcej ludzi nie radzi sobie w sensie ekonomicznym i finansowym, nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnego bytu.

I postępowanie władz wskazuje na to, że jest to polityka celowa. Że nie jest to jakiś „wypadek przy pracy”.

A co konkretnie – jakieś przykłady – co dokładnie z poczynań rządu wskazuje na tą celowość?

Tutaj takim bardzo dramatycznym znakiem celowości działania rządu na szkodę Polski jest katastrofa smoleńska, zamach smoleński, zbrodnia smoleńska, zwana „drugim Katyniem”,przygotowanie do wykonania tej zbrodni, wykonanie jej, następnie zakłamanie, następnie cała propaganda, która do dzisiaj prawdę traktuje jako zagrożenie jakiegoś spokoju społecznego i interesów międzynarodowych.

Władza w sposób służalczy ulega interesom rosyjskim, niemieckim, interesom Unii Europejskiej, brukselskim i to jeszcze interpretowanym w sposób maksymalnie szkodliwy dla Polski.

Od Unii Europejskiej można by uzyskać złagodzenie jakichś fatalnych przepisów, jakichś tych ich socjalistycznych ustaw krępujących działalność gospodarczą, publiczną, i której przepisy można nawet chyba wykorzystać dla jakiegoś tam ograniczonego dobra społecznego w Polsce.

Władze postępują tak, żeby Polakom, Państwu polskiemu, Narodowi jak najbardziej zaszkodzić odwołując się do czy to prawdziwie czy to fałszywie do jakichś dyrektyw Unii Europejskiej, która się przekształca prędko w takie totalitarne super-państwo, taki socjalistyczny związek republik europejskich.

Czyli ta zależność od Unii Europejskiej, służalcza zależność w wykonaniu obecnych „władców” od Rosji, od Niemiec, od Izraela, od międzynarodowych organizacji żydowskich, od światowej masonerii, te różnorakie zależności, to istnienie jakichś służb specjalnych w jakiś sposób powiązanych z dziedzictwem PRL-u – może to są ci sami ludzie, może to są jacyś ich kontynuatorzy.

Więc jakieś osłabianie służb, które mogłyby służyć Państwu i Narodowi, osłabianie Najwyższej Izby Kontroli, osłabianie czy niszczenie działań antykorupcyjnych, konserwowanie prokuratury i sądu w takim składzie, który jest wyraźnie kontynuacją PRLowskiego bezprawia, odmowa działań ku wyjaśnieniu przeszłości różnych fałszywych „autorytetów”, przeszłości w sensie związku ze służbą bezpieczeństwa, działania przez tajną współpracę z bezpieką na szkodę ludzi, Kościoła, Polski.

Czyli jest to takie działanie wielokierunkowe, wielowymiarowe ale zasadnicza myśl tego działania jest taka: Polaków osłabić i w sensie duchowym i w sensie kulturowym, religijnym, i w sensie materialnym, ekonomicznym.

Bardziej prężnych wypędzić za granicę.

Osłabić polskie rodziny, małżeństwa.

Tworzyć jakieś takie formy partnerstwa w miejsce rodzin, partnerstwa nienaturalnego, niekiedy perwersyjnego.

Wspierać różne formy deprawacji, demoralizacji dzieci i młodzieży.

Niszczyć edukację w kolejnych etapach od przedszkola aż po studia wyższe.

Następnie sprowadzać na manowce kulturę, sztukę.

Dać pełną swobodę wypowiedziom bluźnierczym, satanistycznym, pogardliwym wobec Boga, ludzi i tego co dobre.

Następnie represjonować publiczne wypowiedzi w duchu wierności Bożym przykazaniom, w duchu wierności prawu naturalnemu, moralności naturalnej, w duchu troski o wspólne dobro, w duchu obrony osoby ludzkiej, jej godności i praw, obrony małżeństwa.


Samo głoszenie Pisma Świętego może być niebawem uznane za propagandę nienawiści.


Walka z krzyżem, walka ze wspólnotami, które przy krzyżu się gromadzą, jak choćby na Krakowskim Przedmieściu.

Przy tym takie otumanianie, jakieś ogłupianie ludzi, robienie ludziom wody z mózgu, także ludziom dobrej woli. Wody z mózgu za pomocą środków przekazu, mediów, zwłaszcza telewizji.

Wszystko to sprawia, że jest chaos i dezorientacja. W sensie ideowym, w sensie myślowym.

Nie ma tej jakby takiej jasności rozumienia w kategoriach dobre – złe, prawda – kłamstwo, miłość – nienawiść, białe – czarne. To uległo takiemu zamazaniu i zatarciu, że w tym zamęcie trudno się jakoś człowiekowi przeciętnemu a zwłaszcza dzieciom, młodzieży, ale także ludziom wykształconym skąd inąd, bo też to wykształcenie ma takie formy zwłaszcza w naukach społecznych, żeby kategoria prawdy nie istniała. Albo była zagrożeniem. Jeżeli istnieje to jako zagrożenie, jako forma nietolerancji, fanatyzmu, obskurantyzmu, średniowiecza.

Czyli trwa walka przeciwko Polsce, przeciwko Kościołowi.
Ona przybiera różne postaci ale istotą tej walki jest wojna wypowiedziana Bogu i ludziom jako stworzeniom Bożym, ludziom jako stworzonym na obraz Trójcy Przenajświętszej.

Czyli chodzi o zniszczenie świętości, Bóg to jest no powiedzmy „jeden z wielu” w najlepszym razie.

Zacieranie różnicy między mężczyzną a kobietą, gender, powstała ta fałszywa ideologia gender. Zacieranie różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, rośliną, owadem.

Fałszywa ideologia green peace – ten bzik ekologiczny. Pod znakiem rzekomego dobra żuczków można krzywdzić ludzi.

Idea tych rezerwatów, parków narodowych poprzez wyeliminowanie ludzi, interwencji ludzkiej do tego stopnia, że wybuchnie pożar to niech się pali bo to jest naturalne; rozmnożą się jakieś szkodniki to niech się rozmnażają bo to jest naturalne, a wszelka ingerencja człowieka w ten ekosystem jest czymś szkodliwym, bo jest nienaturalna.

Człowiek jest nienaturalny a roślinki, żuczki, jakieś myszki, szczurki i różne stworzonka są naturalne.

Odmowa rozumienia kim jest człowiek a jakieś przesadne wyolbrzymianie, zresztą nie tylko przesadne ale w ogóle fałszywe wyolbrzymianie autonomii różnych gatunków zwierzęcych, czy roślinnych, czy owadzich.

Czyli to takie celowe, programowe, ideologiczne zacieranie różnic tam, gdzie one są a wyolbrzymianie różnic tam, gdzie ich nie ma. Poniżanie tego, co trzeba uszanować a wywyższanie tego co może zasługuje na szacunek, ale taki umiarkowany.

Więc stawia się na głowie widzenie świata tak, żeby to co niskie było wysoko, a to co wysokie było nisko.

Dlaczego ludzie tego nie widzą i nie rozumieją? Większość ludzi. Nie mówię, że wszyscy ale większość ludzi, dlaczego tego nie dostrzega?

Sprawy bywają rozumiane bardzo selektywnie i cząstkowo. Jeżeli coś mnie akurat dotknie no to staram się zareagować na to czy nawet się bronić. Np. znacznie drożeją ceny jaj dlatego, że kury muszą mieć kurniki luksusowe wg przepisów Unii Europejskiej.

A czy kury się dobrze czują w tych kurnikach to jest inny problem.

Być może one zaczną zdychać w tych kurnikach, bo to się okaże, że wcale nie jest to zgodne z kurzymi upodobaniami jakieś takie przebudowywanie kurników na modłę przepisów Unii Europejskiej. Ale skutek bezpośredni jest ten, że drożeją znacznie jaja.

Teraz to szaleństwo „globcia” czyli tego rzekomego globalnego ocieplenia z winy człowieka. Znowu człowiek jest tym szkodnikiem. Świat by się zupełnie normalnie i dobrze rozwijał, gdyby nie ten taki szkodnik, który się na świecie pojawił w postaci człowieka. A ponieważ człowiek oddycha i produkuje, wytwarza dwutlenek węgla dlatego ten dwutlenek węgla trzeba teraz skraplać i zatłaczać w głąb ziemi niszcząc zarazem złoża ziemi, uniemożliwiając wykorzystanie różnych surowców, które są w ziemi, jeszcze bardzo słono za to płacąc.

Jest to – jak powiada Stanisław Michalkiewicz – wypłukiwanie złota z powietrza, ale ktoś to złoto wypłukuje i ktoś za to płaci.

Czyli tak, jak komunizm miał swoją fałszywą pseudofilozofię, swoją fałszywą ideologię marksistowsko-leninowską, tak dzisiejszy postkomunizm ma również swoje fałszywe ideologie odnoszące się i do świata przyrody i do ludzi i do wszelkiej działalności ludzkiej. Zarówno w wymiarze ekonomii jak i w wymiarze kultury.

No więc w miejsce filozofii realistycznej, która liczy się z rzeczywistością i duchową i materialną, powstały różne filozofie, które projektują rzeczywistość na miarę interesów jakichś mniej lub bardziej obłąkanych twórców owych produktów myślowych, którzy za pomocą swoich filozofii chcą osiągnąć pewne społeczne cele. Przerobić ludzi, świadomość ludzką, skonfliktować ludzi w imię rzekomego przyszłego pojednania, no bo raj na ziemi oznacza brak wszelkich konfliktów.
No ale wstępnym warunkiem drogi do raju na ziemi poprzez wyeliminowanie konfliktów jest wyeliminowanie prawdy. No bo według tej ideologii postmodernistycznej głównym źródłem konfliktów jest obiektywna prawda i to, że niektórzy ludzie się upierają, że ona JEST.

Czyli relatywizm poznawczy i dyktatura relatywizmu posunięta aż do nihilizmu jest w przekonaniu tych współczesnych ideologów postkomunistycznych warunkiem do tego, żeby zbudować takie społeczeństwo bezkonfliktowe.

No ale stwierdza się jednocześnie, że ludzi jest za dużo, czyli pewien wstępny konflikt musi istnieć choćby w kierunku wyeliminowania części ludzi, których jest za dużo. Przez aborcję, przez eutanazję, przez może wzniecanie wojen właśnie w tych rejonach, gdzie ci ludzie są oceniani jako podludzie, jako nie w pełni ludzie. Jest możliwe, że w jakiś sztuczny sposób będzie wzniecona wojna, która przyspieszy eliminowanie tego nadliczbowego stanu pogłowia ludzkiego na ziemi.

Wyraźnie ci masońscy czy postkomunistyczni ideologowie uważają, żeludzi na świecie jest stanowczo za dużo. Że byłoby bardzo dobrze gdyby tę populację ograniczyć żeby nie było siedmiu miliardów, ale powiedzmy dwa miliardy. Ale to trzeba robić w jakiś sposób taki bardzo przemyślany i bardzo drakoński. No można narody skłaniać do wielkiego zbiorowego samobójstwa przez załamanie dzietności no i to się dokonuje w tej chwili choćby w Polsce ale i w innych krajach dawniej kultury chrześcijańskiej, w krajach kultury zachodniej.

I o ile polityka prorodzinna, natalistyczna w niektórych krajach może te tendencje samobójcze w sensie demograficznym czy rodzinnym nieco przezwyciężyć, o tyle w Polsce polityki prorodzinnej nie ma. I władze polskie wyraźnie są zainteresowane w tym, żeby Polaków było jak najmniej.

Co to za interes żeby było mało ludzi? Przecież wówczas nie będzie kto miał pracować na emerytury, także tych, którzy rządzą.

Ich myślenie nie wykracza poza doraźność. Im się wydaje, że jeżeli tej hołoty, która się z różnych stron wciska i robi niepotrzebny tłok na ziemi będzie mniej, to oni się będą mogli wtedy rozprzestrzenić, a być może sobie zachowają jakąś taką kategorię niewolników.

No choćby według tego projektu Aldous’a Huxley’a utopii „Nowy wspaniały świat”, gdzie są ludzie α, β, Δ, γ. Czyli ludzi się od razu programuje poprzez czy to in vitro czy jakieś hodowanie w probówkach istot ludzkich, żeby tworzyli elity i te poślednie kategorie aż po ludzi zdolnych tylko do najprostszych niskich czynności fizycznych. Potem się wypracowuje pewne techniki, które mogą rozładować czy uspokoić ewentualne protesty, które mogłyby pojawić się w tym „nowym wspaniałym świecie”.

Warto wrócić do tego projektu Aldous’a Huxley’a do tej utopii czy antyutopii, no i również przemyśleć na nowo tę utopię, która zawiera się czy w „Folwarku zwierzęcym” czy w „Roku 1984” George’a Orwell’a. Świat wyraźnie ku temu zmierza.

Co zrobić, żeby odwrócić ten pęd świata, który właśnie zmierza w tym kierunku?

Nie da się odwrócić w oparciu o siły tylko ludzkie.

Trzeba zwrócić się do Boga, który człowieka stworzył, ma wobec każdego z nas zamiary odnoszące się i do wieczności i do doczesności i daje nam siły i środki i pomoc aby Jego zamiary zbawcze – w stronę nieba, i zamiary zwrócone ku ziemi, żeby ta droga przez ziemię właśnie prowadziła ku niebu a nie na odwrót, ku piekłu, aby budować cywilizację miłości i życia tutaj na ziemi, aby budować taką wspaniałą Christianitas która jest jakimś sposobem zjednoczenia ludzi ale właśnie zwróconych ku Bogu, ku Chrystusowi, ku opiece Matki Najświętszej.

I dlatego w Polsce gdy siły polityczne, także te opozycji wobec władz, pytanie jakiej opozycji, może być ta pseudo-opozycja palikotowa ale jest też opozycja zatroskana o dobro Polski. Jednak te siły wydają się niewystarczające żeby Polska wybiła się na niepodległość.

Dlatego w imię wiary w Boga, w imię patriotyzmu, w imię troski o Polskę i w wymiarze tradycji, kultury, ducha Narodu i przyszłości trzeba się odwołać do tych trzech czynników, o których kiedy tylko mogę wspominam więc i teraz pozwolę sobie wspomnieć.

Krucjata różańcowa za Ojczyznę – to pierwszy czynnik.
Drugi – bardzo z tym powiązany zresztą – intronizacja Jezusa na Króla Polski.
I trzeci czynnik – ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny przez Ojca Świętego w jedności z biskupami Kościoła Powszechnego na całym świecie.

W tym trzecim przypadku chodzi o Rosję ale nie tylko, i o Polskę, bo Matka Boża Fatimska obiecuje nawrócenie Rosji czyli wyrzeczenie się przez Rosję tendencji imperialnych, totalitarnych, tendencji które się w szczególnie dramatyczny sposób wyraziły w zamachu smoleńskim.

Rola Rosjan w tym zamachu jest niewątpliwa, zarówno w przeprowadzeniu tej zbrodni jak i w zakłamaniu jej, w tej całej „maskirowce” postsowieckiej, puszczaniu tylu kłamliwych, sprzecznych zresztą między sobą i zupełnie nie opartych na faktach wersji tego wydarzenia, po to aby ludzi tak tym zmęczyć i tak zniechęcić żeby sobie powiedzieli: jak było tak było, jak będzie tak będzie, nigdy tak nie było żeby jakoś nie było, w związku z tym lepiej tej prawdy nie szukać, o niej nie myśleć, jej nie dochodzić i Rosjanie działają w tym kierunku.

Żeby ludzi zupełnie zniechęcić do szukania prawdy.

Choćby tej najprostszej, opartej na faktach, które można stwierdzić. To niszczenie świadectw i zabijanie świadków, zabijanie czy zastraszanie świadków, następnie pozyskiwanie sobie takiego całego tłumu ludzi bez kręgosłupa, bez twarzy, bez honoru, którzy publicznie kłamią i się w ogóle tego nie wstydzą. I traktują kłamstwo jako narzędzie swojego chwilowego dobrostanu. No i zachowują się za przeproszeniem jak świnki tuczone w chlewie nieświadome tego, że ten cały interes istnieje po to, żeby te świnki w swoim czasie zarżnąć, wypatroszyć.

Kto miałby być w przypadku naszych rządzących tym, kto zarżnie te świnki?

Te świnki siebie same skazują na ten los. Więc to pojawiają się w wymiarze doczesności tacy rzeźnicy, którzy te świnki zarzynają, potem się pojawiają następne, potem sami rzeźnicy – takie te ober świnki też idą do rzeźni.

Więc tym pierwszym rzeźnikiem jest diabeł. Jest naturalnie szatan i cała sfora jego pomocników.

Ale szatan ma swoje narzędzia. No więc te narzędzia przez pewien czas tuczy a potem je zarzyna. Potem następne narzędzia tuczy i znowu je zarzyna. I tak niszczy narzędzia, którymi się posługuje. Ale gdy się nimi posługuje, zwłaszcza gdy te narzędzia są bardzo podatne na działanie zła i złego, wtedy mogą na tym skorzystać.

Mogą dostać premię za zdradę, mogą dostać nagrodę za gigantyczne złodziejstwo, mogą zmarnować jakieś przedsięwzięcie i jeszcze za to być odznaczonym czy wynagrodzonym.

Widzimy – coraz to się mnożą przykłady gdy ktoś wykonał jakieś zadanie w kierunku zakłamania, zniszczenia – no to awansuje. No to przez kogo jest awansowany? No przez taką ober-świnkę, ale ona ma nad sobą kogoś, kto kręci tym interesem.

Wypada jednak powiedzieć coś pocieszającego. Że w świecie przyrody nie jest możliwe żeby człowiek się przemienił w świnię a świnia się przemieniła w człowieka.

Natomiast w świecie ludzkim ześwinienie się człowieka jest sprawą niestety notoryczną, ale z drugiej strony świnia może odzyskać swoje człowieczeństwo na zasadzie cudu.

Na zasadzie nawrócenia i odwołania się do Boga, który w końcu i ludzi i świnki stworzył.

I wcale nie chce żeby tu następowało jakieś wymieszanie tych gatunków aby patrząc na świnie i ludzi nie wiadomo było kto jest świnią a kto człowiekiem i nie dało się w ogóle odróżnić twarzy człowieka od ryja świni.

Rozmawiała Agnieszka Piwar

Z nagrana przepisała
Elżbieta Piwowaron
ODEZWA do Narodu Polskiego Ks. Prałata Henryka Jankowskiego

Ateiści, libertyni, liberałowie, masoni i postkomuniści zdominowali Europę i Polskę. Systematycznie niszczą niepotrzebny im Kościół Rzymsko - Katolicki.

Każdy prawdziwy, rzetelny katolik świadomy swego miejsca wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec swojej Ojczyzny i wobec swego środowiska - to ich wróg.

Planowo niszczą więzy …
More
ODEZWA do Narodu Polskiego Ks. Prałata Henryka Jankowskiego

Ateiści, libertyni, liberałowie, masoni i postkomuniści zdominowali Europę i Polskę. Systematycznie niszczą niepotrzebny im Kościół Rzymsko - Katolicki.

Każdy prawdziwy, rzetelny katolik świadomy swego miejsca wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec swojej Ojczyzny i wobec swego środowiska - to ich wróg.

Planowo niszczą więzy rodzinne i poczucie patriotyzmu. Dużą część naszego społeczeństwa zepchnęli na margines życia, pozbawiając pracy, domów, mieszkań, możliwości kształcenia i korzystania z dóbr kultury.

Trwa planowa produkcja bezrobotnych i bezdomnych niewolników ekonomicznych bez środków do życia.

Miliony dzieci, kobiet i mężczyzn, emerytów, rencistów - żyje w skrajnej nędzy, poniżej minimum biologicznego. Pozostali - w obawie przed losem tych nieszczęśników -w rytm niewolniczej pracy, od rana do nocy - gonią za pieniądzem.
Dlaczego NIE potrzebujemy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej?

breviarium.blogspot.ro/…/dlaczego-nie-po…

Dextimus piątek, 9 maja 2014

Redaktor Wojciech Teister opublikował był swoisty manifest przeciwko petycji amerykańskich katolików domagających się zakazu udzielania Komunii świętej przez świeckich szafarzy.

przytoczmy najpierw treść petycji:
Please stop the practise of receiving …More
Dlaczego NIE potrzebujemy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej?

breviarium.blogspot.ro/…/dlaczego-nie-po…

Dextimus piątek, 9 maja 2014

Redaktor Wojciech Teister opublikował był swoisty manifest przeciwko petycji amerykańskich katolików domagających się zakazu udzielania Komunii świętej przez świeckich szafarzy.

przytoczmy najpierw treść petycji:
Please stop the practise of receiving the Body and Blood of our Lord in the hand from a lay person. Restore the pious practise of receiving the Eucharist whilst kneeling and on the tongue, from a priest.

Proszę zaprzestać praktyki otrzymywania Ciała i Krwi naszego Pana do ręki od osoby świeckiej. Proszę przywrócić pobożną praktykę otrzymywania Eucharystii w pozycji klęczącej, na język, od kapłana.


Jak widać petycja wyraźnie dotyczy rozdzielania Komunii świętej podczas Mszy świętych, gdyż obecność świeckich szafarzy rozdzielających tamże Komunię jest od wielu lat czymś absolutnie typowym, również w Polsce.

Sam kilka lat temu byłem świadkiem, gdy w katolickim kościele śś. Piotra i Pawła na Mszy świętej do komunii przystąpiło 20 (słownie: dwadzieścia) osób, komunikował jedynie świecki szafarz, a ksiądz celebrans w tym czasie zmęczony życiem wylegiwał się na sedilii dłubiąc w nosie.

Kiedy w 1997 r. chowano jednego z katolickich proboszczów i Mszę świętą koncelebrowało 4 biskupów i ponad 100 kapłanów, do rozdzielania Komunii świętej wyszło, oczywiście, trzech lokalnych świeckich szafarzy. To jest niestety rzeczywistość, również w Polsce.

A już przegięciem totalnym jest wyręczanie się księży świeckimi szafarzami a nawet siostrami zakonnymi podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a takiego zachowania byłem świadkiem kilka lat temu w parafii św. Karola Boromeusza w Koszarawie.

Postawmy sprawę jasno: Świeccy szafarze podczas obrzędów Mszy świętej są całkowicie zbędni. Jeśli jest bardzo duża liczba wiernych (np. uroczystości, pielgrzymki, zjazdy, Msze polowe, itp.) chcących przyjąć Komunię świętą, dlaczego duszpasterze nie zarządzą, że Komunia święta dla wiernych będzie rozdzielana PO zakończeniu uroczystości, na spokojnie, bez nerwów i bez gonitwy czy przeciskania się ciżby, narażającego Najświętszy Sakrament na profanację?

Czyż nie lepiej poczekać 15 minut i przyjąć Komunię świętą pobożnie niż przyjąć ja byle jak, byle gdzie i w byle jakich warunkach, nie mając nawet szansy na modlitwę dziękczynną? Czy taka Komunia święta przyjęta 30 minut po zakończeniu Mszy świętej będzie "gorsza"? Czy będzie w niej "mniej" Pana Jezusa? Pomyślcie o tym, drodzy duszpasterze i zastanówcie się, czy ważniejszy dla was jest grafik i pół kilowata energii elektrycznej zaoszczędzonej na oświetleniu i ogrzewaniu, czy Pan Jezus i szacunek dla Niego?

Teraz kolejna sprawa - Komunia święta zanoszona chorym. Redaktor Teister pisze, że u niego w parafii księża w niedziele mają taki akord, że nie są w stanie odwiedzać chorych z Komunią.

Pytanie pierwsze: Czy koniecznie muszą odwiedzać chorych w niedziele? Nie muszą.
Pytanie wtóre: Czy jest obowiązek przyjmowania Komunii świętej w niedziele? Nie ma.

Pytanie trzecie: Czy chorzy w dzisiejszych czasach są już tak świątobliwi, że nie grzeszą i nie wymagają spowiedzi czy porady duchowej? Wątpię.
Pytanie czwarte: Czy świecki szafarz jest w stanie wyspowiadać i rozgrzeszyć albo udzielić kapłańskiego błogosławieństwa? Nie.
Pytanie piąte: Czy pan Kazio, świecki szafarz nie powinien aby - zgodnie z zaleceniem naszego episkopatu - spędzać niedzieli ze swoją rodziną zamiast zaiwaniać po osiedlu z cyborium? Tak jakby...

Już nawet nie wspominam, że diecezjalne Domy Zbędnego Kapłana Na Tak Zwanej Emeryturze pełne są kapłanów gotowych do świadczenia pomocy duszpasterskiej w sposób stały lub doraźny. Wystarczy ich przywieźć i zawieźć.

Ale nie, Korporacja uznaje, że lepiej wlepić im zakaz rezydencji na terenie parafii i skoszarować w internacie, starannie izolując ich od młodszych konfratrów, którzy - uchowaj kurio - mogliby się jeszcze od nich czegoś dowiedzieć czy nauczyć. A potem się człowiek dziwi, że w środowe popołudnie chodzi po mieście i nawet się nie ma gdzie wyspowiadać...

Dalej pan redaktor w obronie przywołuje przykład Tarsycjusza. Przykład o tyle chybiony, że dotyczy sytuacji nadzwyczajnej stanu wyższej konieczności, prześladowań. Niestety jest to czysta demagogia, gdyż w stanie konieczności przepisy dyscyplinarne można (a nawet należy) wziąć w nawias, gdyż zbawienie dusz jest zawsze dobrem najwyższym w Kościele.

Pytanie tylko, czy obecnie mamy w Kościele stan wyższej konieczności? Czy naprawdę katolicy są prześladowani, a księża nie mogąc zanosić potrzebującym Komunii świętej muszą im wysyłać w konspiracji tajnych wysłanników pokroju świętego Tarsycjusza? Wyobraźmy sobie, że idę ulicą i chce mi się pić. Nie mam grosza w kieszeni, ale widzę zaparkowany samochód, w którym na siedzeniu leży butelka wody mineralnej. Czy wolno mi wybić szybę, wyjąć butelkę, napić się i odłożyć ja na miejsce?

I na koniec - Komunia na rękę. Temat rzeka. Ja tylko przypomnę, że Komunia na rękę to nic innego jak zalegalizowane nadużycie, które wskutek "obywatelskiego nieposłuszeństwa" rozpowszechniło się w świecie zachodnim. Papież Paweł VI i biskupi byli temu przeciwni, ale widząc, że świętokradcza gangrena się rozlewa po całym świecie (por. instrukcja Memoriale Domini) dali za wygraną i zrobili najgłupszą rzecz jaką mogli, czyli je po prostu zalegalizowali. Co ciekawe, obecne prawodawstwo Kościoła umożliwia wydanie formalnej zgody Rzymu na tę praktykę wyłącznie w tych diecezjach, w których ta praktyka się już rozprzestrzeniła.

Jakim zatem cudem recognitio na Komunię na rękę zostało uzyskane kilka lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski, tej samej Polski, w której jeszcze kilka lat temu praktycznie nikt nie komunikował do ręki - jeden tylko nuncjusz raczy wiedzieć. Zgoda ta jednakowoż wpisuje się w staranne i konsekwentne rozmiękczanie katolicyzmu zgodnie z zasadą, którą sformułował wiele lat temu genialny Stanisław Lem w książce „Głos Pana”: Nawet konklawe można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować konsekwentnie i metodycznie.

I tu już nawet nie chodzi o godność czy niegodność rąk, nóg, nosa, języka czy innych części ciała. Pan redaktor zapewne wie, po co przy tabernakulum znajduje się vasculum, po co jest patena komunijna, po co się ją puryfikuje (u mnie w parafii okruchy Eucharystii strzepuje się w biegu, nad posadzką), itp. A jak wygląda obrzęd puryfikacji rąk wiernego, który na te ręce przyjął Komunię świętą? Nie ma takiego obrzędu? Prawodawca nie przewidział? A to ci heca! To po co te wszystkie czary-mary z korporałem, vasculum, puryfikacją pateny, wypiciem ablucji, itp.? Po co to komu? Pic na wodę i skrupulanctwo, nieprawdaż?

Powtórzmy: Zapisane we Mszale nakazy używania: obrusa, korporału, palki, pateny komunijnej; nakazy puryfikacji naczyń liturgicznych i rąk celebransa czy komunikującego nie mają najmniejszego sensu, jeśli dopuszcza się komunikowanie wiernych na rękę. Są bez sensu i nielogiczne!!!

Na koniec - cytat z zapomnianego dokumentu (Dominicae Cenae) ignorowanego powszechnie w Polsce i na świecie klasyka (św. Jana Pawła II):

Kapłani ... jako szafarze Eucharystii, ... mają główną i całkowitą odpowiedzialność za Święte Postaci: ofiarują te Święte Postaci uczestnikom zgromadzenia, którzy pragną je przyjąć. Diakoni mogą tylko zanosić na ołtarz dary ofiarne wiernych i rozdawać je, gdy zostaną już konsekrowane przez Kapłana. Jakże wymowne zatem, chociaż późniejsze, jest w naszych święceniach łacińskich namaszczenie rąk, jak gdyby tym właśnie rękom potrzebna była szczególna łaska i moc Ducha Świętego! Dotykanie Świętych Postaci, podejmowanie ich własnymi rękami jest przywilejem tych, którzy mają święcenia, co wskazuje na czynny udział w szafarstwie Eucharystii.

Dawno i nieprawda...
Światowe Dni Młodzieży, Rio de Janeiro, AD 2013

przykład

Obejrzyj wszystkie pod: breviarium.blogspot.ro/…/dlaczego-nie-po…
Bezpośrednia transmisja X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla

Serdecznie zapraszam do obejrzenia bezpośredniej transmisji z X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla .. ze Skierniewic

Początek transmisji 28 października

O godz. 9-tej Msza św. w rycie wszechczasów

....od godz. 11.00 transmisja wykładów …

Można słuchać i oglądać klikając

...Linki transmisyjne

More
Bezpośrednia transmisja X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla

Serdecznie zapraszam do obejrzenia bezpośredniej transmisji z X kongresu dla społecznego panowania Chrystusa Króla .. ze Skierniewic

Początek transmisji 28 października

O godz. 9-tej Msza św. w rycie wszechczasów

....od godz. 11.00 transmisja wykładów …

Można słuchać i oglądać klikając

...Linki transmisyjne

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/c/radiochrystusakrolapl/live
Niemcy w ogniu! Szef policji: "To koniec! Nie jesteśmy już w stanie walczyć!"
Wszystko zamiatane pod dywan.

wrealu24.pl/niemcy-w-ogniu-…
Niemcy już praktycznie nie istnieją. Wysoki rangą funkcjonariusz wywiesza białą flagę i wprost przyznaje, że służby u naszych
zachodnich sąsiadów kompletnie straciły kontrolę nad tym co się dzieje. Czy obywatele mogą czuć się bezpieczni? Absolutnie nie.
More
Niemcy w ogniu! Szef policji: "To koniec! Nie jesteśmy już w stanie walczyć!"
Wszystko zamiatane pod dywan.

wrealu24.pl/niemcy-w-ogniu-…
Niemcy już praktycznie nie istnieją. Wysoki rangą funkcjonariusz wywiesza białą flagę i wprost przyznaje, że służby u naszych
zachodnich sąsiadów kompletnie straciły kontrolę nad tym co się dzieje. Czy obywatele mogą czuć się bezpieczni? Absolutnie nie.
Tak właśnie umiera kolejne europejskie państwo.

“Doszliśmy do końca. Ne jesteśmy już w stanie właściwie walczyć z przestępczością” – napisał na portalu społecznościowym Jan Reinecke, szef policji kryminalnej (BDK) w Hamburgu.

Eksperci są zgodni, co do tego, że teraz nawet powiększenie ilości etatów nic nie da. Zawalił się system państwowy.
Najgorsza sytuacja jest w dużych miastach takich jak Berlin czy Hamburg. Die Welt podał, że Kolonia, to teraz jedna wielka strefa “no-go”, w której policja kompletnie przestała panować nad sytuacją…
Czy o to chodziło władzom Niemiec gdy z otwartymi ramionami przyjmowali niezliczone hordy nachodźców?
“Policja porzuciła ten teren” – przyznaje lewicowy burmistrz miasta Andreas Hupke z Partii Zielonych na łamach Express’u.
Później padają słowa, które jeszcze bardziej jeżą włosy na głowie.
Tak nie powinno być, ale policja sama sobie nie poradzi!” – dodaje.
Tymczasem kontrolę nad Ebertplatz i wszystkimi przyległymi ulicami przejęły afrykańskie gangi handlarzy narkotyków. Mieszkańcy nazwali już tę dzielnicę Angstraum – Zmora.
Gwałty i napady na samotne dziewczyny i kobiety, zasztyletowany mężczyzna, brutalny atak na ekipę telewizyjną – to tylko kilka zdarzeń z ostatniego tygodnia. – podaje portal reporters.pl
Agresywni imigranci, szalejące lewackie bojówki, które chyba najbardziej zaznaczyły swoją obecność podczas ostatniego szczytu G-20 odbywającego się w Hamburgu. To wszystko sprawia, że słabo płatna, wyczerpująca oraz bardzo niebezpieczna praca zaczyna być szerokim łukiem omijana przez potencjalnych funkcjonariuszy, którzy mogliby pomóc zapanować nad sytuacją.
Podczas gdy Niemcy stoją w ogniu, rząd nadal uporczywie wpaja ludziom lewackie ideologie utrzymując , że nie ma żadnego problemu.
“Niech politycy nam otwarcie wyjaśnią, które dziedziny przestępczości mamy odpuścić, a które są priorytetowe, bo ze wszystkimi na raz nie damy rady walczyć” – apelują policjanci.
Każda interwencja w arabskich dzielnicach kończy się tak samo: otoczeniem przez tłum wściekłych imigrantów. Mało tego! Jeżeli usiłują działać bardziej zdecydowanie, zostają od razu oskarżeni o nietolerancje i rasizm… więc nie robią nic.
Flagi

Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Związku Sowieckiego i

Unii Europejskiej


zawierają taki sam okultystyczny i wolnomularski symbol

- gwiazdę pięcioramienną
jaką sztuczką posługuje się dziś szatan?

jak wygląda obecnie religia tego świata?


Przejęła ona jaśniejszą stronę Ewangelii - jej pociechy i jej przykazania miłości;

jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie.

Religia ta jest łatwa i przyjemna; główną cnotą jest w niej życzliwość, podczas gdy nietolerancja, dewocja i nadgo…
More
jaką sztuczką posługuje się dziś szatan?

jak wygląda obecnie religia tego świata?


Przejęła ona jaśniejszą stronę Ewangelii - jej pociechy i jej przykazania miłości;

jednocześnie wszystkie mroczniejsze i głębsze poglądy na kondycję i przyszłość człowieka popadły w zapomnienie.

Religia ta jest łatwa i przyjemna; główną cnotą jest w niej życzliwość, podczas gdy nietolerancja, dewocja i nadgorliwość zajmują pierwszą pozycję wśród wszystkich grzechów”.


Różowe chrześcijaństwo
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyński…
More
„Nie oglądajmy się na wszystkie strony. Nie chciejmy żywić całego świata, nie chciejmy ratować wszystkich. Chciejmy patrzeć w ziemię ojczystą, na której wspierając się, patrzymy ku niebu. Chciejmy pomagać naszym braciom, żywić polskie dzieci, służyć im i tutaj przede wszystkim wypełniać swoje zadanie – aby nie ulec pokusie „zbawiania świata” kosztem własnej ojczyzny"

– ks. kard. Stefan Wyszyński (w przemówieniau do kapłanów, 24 grudnia 1976 r.)
..
Lidl, Lipton, a teraz Nestle. Firmy usuwają krzyże z opakowań produktów.
Atak satanistów. Brutalny.
------------------------------------------------------------------------
[Czas, byśmy pili herbatki ziołowe, najlepiej własnego
zbierania. A kwaśne mleko – od baby z rynku !
Poszukajmy nie-satanistycznego sklepu w naszej okolicy.


A firm : Lidl, Lipton, Nestle - po prostu spokojnie unikajmy.
To …More
Lidl, Lipton, a teraz Nestle. Firmy usuwają krzyże z opakowań produktów.
Atak satanistów. Brutalny.
------------------------------------------------------------------------
[Czas, byśmy pili herbatki ziołowe, najlepiej własnego
zbierania. A kwaśne mleko – od baby z rynku !
Poszukajmy nie-satanistycznego sklepu w naszej okolicy.


A firm : Lidl, Lipton, Nestle - po prostu spokojnie unikajmy.
To nie tak trudne! Mirosław Dakowski]

www.pch24.pl/lidl--lipton--a…

Potentat spożywczy Nestle usuwa krzyże z opakowań greckich jogurtów. Zniknęły one z kopuły pięknej cerkwi Św. Anastasisa na wyspie Santoryn. Dla wielu turystów, ale i dla producentów jest ona symbolem Grecji. Podobna sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu, gdy krzyże na cerkwi zostały komputerowo wymazane przez niemiecki Lidl oraz markę Lipton, która nie chciała widzieć symboli chrześcijańskich na jednym z włoskich kościołów. Rzecznik Lidla, czując, że sprawa zaszła za daleko, próbował tłumaczyć, że firma nie chciała nikogo urazić.
Przedstawiciel Nestle w Wielkiej Brytanii nie ukrywa z kolei, że krzyż zniknął, by nie obrażać osób innych wyznań i ateistów.Musimy respektować różnorodność. Dlatego nie chcemy pokazywać symboli religijnych jednej, konkretnej religii! – powiedział rzecznik Nestle.
Na Wyspach walka z symboliką chrześcijańską przybiera na sile. Kilka tygodni temu, jeden z producentów został zmuszony do ściągnięcia swoich produktów ze sklepowych półek. Powód: odmowa zatrzymania sprzedaży kubków Knights Templar zawierających krzyż, a także łaciński cytat z biblijnej Księgi Psalmów.
Portal jihadwatch.org zaznacza, że poprzez działania firm: Lidl, Lipton czy Nestle, Europa zatraca swoje wartości, swoją historią i tradycję, rażąc do tego przekonania katolikółw, chcześcijan. Czyżby oni we własnych, zachodnioeuropejskich środowiskach mieli już wkrótce stać się mniejszością?? I to - tępioną? [md]
Źródło „The Europeanpost” (europeanpost.co) ChS