Clicks484
hu.news

Müller bíboros egy négyoldalas hitvallással kezeli a válságot

Gerhard Ludwig Müller bíboros február 8-án egy négyoldalas, dokumentumot A hit kézirata címmel, amiben megismétli a katolikus doktrína fő tanait, a kárhozatot is beleértve.

Müller nem szállt szemben közvetlen semmilyen eretnek prelátussal vagy Ferenc pápa eretneki kijelentésével, mely szerint a hamis vallások Isten akarata.

Müller arra kéri az embereket, hogy "álljanak ellen" az ősi eretnekségekbe való visszaesésnek, amely szerint Jézus Krisztus "egy jó ember, testvér és barát, próféta és erkölcstanító".

Kiemeli, hogy a Szentháromság különbözteti meg a kereszténységet a többi vallástól: "A többi vallás ebben tér el Jézus Krisztussal kapcsolatban".

Müller észrevette, hogy a mai "püspökök" nem követik a Szentírást, helyette "inkább a politikusokat követik".

Továbbá megerősítette a tényt, miszerint az elvált, újraházasodott párok nem részesülhetnek szentáldozásban - miközben Ferenc pápa a katolikus doktrína ezen elemével szállt szembe.

Kép: Gerhard Luwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsMtdvqycxma