Clicks2K
David37
19

Ks. prof. Chrostowski: Obecni żydzi nie są naszymi starszymi braćmi w wierze

Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego „L’Osservatore Romano” Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi „starszymi braćmi” jest już nieaktualne?

Z satysfakcją i wielką ulgą, bo to ważny element samoświadomości chrześcijańskiej. Wyrażenie Jana Pawła II „starsi bracia” wypowiedziane w 1986 r. w synagodze rzymskiej, doprecyzowane potem jako „starsi bracia w wierze”, wymagało od początku bardzo ostrożnego stosowania. Problem w tym, że wypaczono przekład tych słów z włoskiego na inne języki, w tym również na polski i wielokrotnie zafałszowywano ich rozumienie. Chociaż wiele razy w ciągu kilkunastu ostatnich lat postulowałem i prosiłem, także w rozmowie z ks. Adamem Bonieckim, ówczesnym redaktorem naczelnym polskiego wydania „L’Osserwatore Romano”, żeby te słowa papieża podawać we właściwym brzmieniu, te nawoływania pozostawały bez odzewu. Dobrze się więc stało, zwłaszcza w kontekście zapowiadanej wizyty Benedykta XVI w tej samej synagodze rzymskiej, w której przemawiał Jan Paweł II, że pojawiło się oficjalne i tak potrzebne doprecyzowanie.

Skąd wzięło się to wypaczenie?

W przemówieniu w synagodze rzymskiej Jan Paweł II powiedział: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii «zewnętrzna», lecz w pewien sposób «wewnętrzna». Mamy zatem z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. W przekładach tego przemówienia wyrzucono słowa „w pewien sposób”, na skutek czego formuła stała się bezwarunkowa. I to jest właśnie ów wielki teologiczny błąd, który oznacza poważne zafałszowanie wypowiedzi papieskiej i wypaczenie samych podstaw teologicznych relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Jakie skutki niosło bezwarunkowe określanie Żydów jako naszych „starszych braci”?

Współczesny judaizm, czyli judaizm rabiniczny bądź talmudyczny, jest traktowany przez większość chrześcijan, co gorsza przez wielu teologów chrześcijańskich, jako religia Starego Testamentu. Sądzą oni, że współczesna religia żydowska jest kontynuacją religii biblijnego Izraela. W związku z tym twierdzą, że stanowi proste przedłużenie wiary i pobożności Starego Testamentu, co sprzyja traktowaniu chrześcijaństwa jako swoistej na nim narośli. Tymczasem, o czym doskonale wiedzą Żydzi, a często nie chcą wiedzieć teologowie chrześcijańscy, współczesny judaizm nie jest zwyczajną kontynuacją religii biblijnego Izraela! Na jej glebie wyrosły dwie religie: ta, która uznała Jezusa za Mesjasza, czyli chrześcijaństwo, oraz ta, która tego nie uczyniła i w dużej mierze ukształtowała się w konfrontacji z chrześcijaństwem, czyli judaizm rabiniczny. Dość paradoksalnie judaizm rabiniczny okrzepł i rozwinął się już po zaistnieniu chrześcijaństwa, a także w opozycji do niego. Ten paradoks historyczny ma ogromne konsekwencje teologiczne. Obie religie polegają na Starym Testamencie i w równym stopniu nie mogą się bez niego obyć! Dziedzictwo biblijnego Izraela to nie tylko dziedzictwo żydowskie, lecz w najpełniejszym tego słowa znaczeniu także dziedzictwo chrześcijańskie. Bezwarunkowe uwypuklanie „starszeństwa” wyznawców judaizmu prowadzi do zupełnego wydziedziczenia wyznawców Chrystusa z tej życiodajnej gleby, jaką również dla nas stanowi Stary Testament.
W grę wchodzą też inne przesłanki. „Starsi bracia” oraz „starsi bracia w wierze” to dwa wyrażenia, które weszły do obiegu podczas pontyfikatu Jana Pawła II, lecz nie miały precedensu w wielowiekowym nauczaniu Kościoła. Powstaje pytanie: jakie są ich źródła oraz jak należy je poprawnie rozumieć? Znamienne, że im mocniej katolicy wskazywali, że wyznawcy judaizmu są naszymi „starszymi braćmi”, tym mocniej oni odżegnywali się od tej formuły. Nie znam nikogo reprezentatywnego po stronie żydowskiej, kto by głośno i z równą siłą przyznawał, że chrześcijanie są „młodszymi braćmi” żydów. Ta powściągliwość wynika przede wszystkim z utrwalonego żydowskiego spojrzenia na chrześcijaństwo, które nadal pozostaje bardzo nieprzychylne. Jednym ze skutków tego stanu rzeczy jest fakt, że w ujęciu żydowskim nie traktuje się chrześcijan jako bratnich wyznawców wiary w jedynego Boga. Tego spojrzenia nie wolno lekceważyć, bo jeżeli formuła tak chętnie powtarzana przez część chrześcijan ma istotne znaczenie teologiczne i ma służyć zbliżeniu wyznawców obu religii, to powinna być dobrze zrozumiana, zaakceptowana i upowszechniana przez obie strony.

Czy ostatnie stwierdzenia mogą osłabić dialog z judaizmem?

Zbliżenie z Żydami i ich religią nie może polegać na prawieniu tanich komplementów, ani tym bardziej na ignorancji czy wypaczaniu nauczania chrześcijańskiego. Musi polegać na prawdzie! W przeciwnym wypadku nie przynosi pożytecznych rezultatów, a tylko deformację, która w naszych czasach stanowi przejaw judaizacji chrześcijaństwa, równie niebezpiecznej jak tendencje judaizujące, które miały miejsce w pierwszych wiekach, zwalczane przez Ojców Kościoła oraz apologetów i pisarzy wczesnochrześcijańskich. W tym miejscu warto przytoczyć słowa św. Ignacego z Antiochii: Jest rzeczą bezsensowną mówić o Jezusie Chrystusie i zarazem żyć po żydowsku, ponieważ to nie chrześcijaństwo przyjęło judaizm, lecz judaizm chrześcijaństwo, w którym zgromadzili się wszyscy ludzie wierzący w Boga” („List do Magnezjan”, VIII, 3).
Myślę, że wyznawcy judaizmu usłyszeli w podanym doprecyzowaniu coś bardzo ważnego: są naszymi braćmi, podobnie jak wszyscy inni ludzie, aczkolwiek braterstwo z wyznawcami judaizmu ma dla nas aspekty szczególne i wyjątkowe. Właśnie dlatego trzeba prawidłowo ustalić, na czym dokładnie ono polega, co oznacza, a także co z niego wynika. Należy też podkreślić, że „stwierdzenie braterstwa” nie może być deklaracją jednostronną. Wtedy jesteśmy naprawdę braćmi, kiedy obie strony mówią o braterstwie, uznają je oraz wspólnie umacniają i budują.

wirtualnapolonia.com/…/ks-prof-chrosto…
biniobill
youtu.be/8rzGH4IJmyg
Tu jest wykład ks. prof. Chrostowskiego na ten temat, który był wyemitowany w Telewizji Trwam.
dawidp94
Szokujące słowa rabina. "Goje jak zwierzęta pociągowe - mają służyć Żydom"

Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że "goje rodzą się po to, by służyć Żydom". – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie - zapowiedział rabin podczas …More
Szokujące słowa rabina. "Goje jak zwierzęta pociągowe - mają służyć Żydom"

Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że "goje rodzą się po to, by służyć Żydom". – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie - zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do... zwierząt pociągowych - pisze "Rzeczpospolita".

Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć Żydom "nie mieliby po co istnieć". Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nie-Żydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory porównując takich ludzi do... osłów. – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda - mówił rabin.

www.wprost.pl/…/Szokujace-slowa…
Orfar33
Szokujący wzrost liczby Żydów w Polsce

Coraz więcej osób gotowych jest do zadeklarowania - jako jednej z narodowości - żydowskiej. 10 lat temu było to nieco ponad 1000 osób - dziś 7000 - mówi przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Piotr Kadlcik - podaje tokfm.pl.


W ostatnim czasie mamy do czynienia z eskalacją przejawów antysemityzmu, który uwidacznia się w internecie, komentarzach…More
Szokujący wzrost liczby Żydów w Polsce

Coraz więcej osób gotowych jest do zadeklarowania - jako jednej z narodowości - żydowskiej. 10 lat temu było to nieco ponad 1000 osób - dziś 7000 - mówi przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Piotr Kadlcik - podaje tokfm.pl.


W ostatnim czasie mamy do czynienia z eskalacją przejawów antysemityzmu, który uwidacznia się w internecie, komentarzach niektórych polityków i mediów. To niedopuszczalne, że dyskusja o uboju rytualnym, czy armii izraelskiej ma charakter antyżydowski - twierdzi przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Piotr Kadlcik.
PAP: Jak obecnie wygląda sytuacja społeczności żydowskiej w Polsce?
Piotr Kadlcik: Wyniki ostatniego spisu powszechnego dowodzą, że społeczność żydowska się rozwija; coraz więcej osób gotowych jest do zadeklarowania - jako jednej z narodowości - żydowskiej. 10 lat temu było to nieco ponad 1000 osób - dziś 7000.

Czy zmieniły się problemy, z jakimi spotykają się polscy Żydzi?

- Jednym z narastających w ostatnim czasie problemów jest eskalacja przejawów antysemityzmu. Wynika to z pobłażliwości, umarzania spraw, niewykrywania sprawców. Antysemickie wypowiedzi są obecne w internecie, w komentarzach niektórych polityków i mediów. Jako przykład mogę podać trwającą w ostatnim czasie dyskusję o uboju rytualnym czy interwencji armii izraelskiej po atakach terrorystycznych ze Strefy Gazy. Wiele opinii na ten temat miało charakter antyżydowski i antyizraelski. To jest bardzo niepokojące.

aleksanderpinski.nowyekran.pl/post/84671
alanowa
zabieg obrzezania, podczas którego rabin odsysa krew ustami...(??!!!!!)
www.se.pl/…/rytualne-obrzez…
daniel.k
Żydokomunistyczne korzenie i antypolskość w natarciu: Kwaśniewski też chce likwidacji Polski

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Polska powinna zrezygnować ze swojej suwerenności.
Na antenie Radia dla Ciebie Aleksander Kwaśniewski mówił o konieczności przeprowadzenia zmian w strukturach Unii Europejskiej i powołania czegoś w rodzaju federacji, integrowałaby państwa europejskie …More
Żydokomunistyczne korzenie i antypolskość w natarciu: Kwaśniewski też chce likwidacji Polski

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Polska powinna zrezygnować ze swojej suwerenności.
Na antenie Radia dla Ciebie Aleksander Kwaśniewski mówił o konieczności przeprowadzenia zmian w strukturach Unii Europejskiej i powołania czegoś w rodzaju federacji, integrowałaby państwa europejskie o wspólnej polityce.
Odnosząc się do suwerenności były prezydent stwierdził, że należy z niej zrezygnować.
- Problem suwerenności w takim wymiarze idealnym już dawno został rozstrzygnięty. My wszyscy żyjąc w świecie, który już dziś składa się z 7 miliardów ludzi, rezygnujemy powoli ze swojej suwerenności. (…) Jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, to trzeba w sposób świadomy zrezygnować ze swojej suwerenności, zachowując tożsamość. – oświadczył Kwaśniewski.
Czytaj dalej →
daniel.k
Czołowy rabin modli się o zniszczenie wrogów Izraela

Były naczelny rabin Izraela i duchowy przywódca współrządzącej partii Szas, wezwał Żydów do modlitwy za zniszczenie wrogów kraju, kładąc nacisk na Iran i Hezbollah.
Owadia Josef w czasie swojego cotygodniowego kazania powiedział, że modli się o unicestwienie wrogów państwa żydowskiego, wzywając wszystkich Żydów do odmawiania podobnej …More
Czołowy rabin modli się o zniszczenie wrogów Izraela

Były naczelny rabin Izraela i duchowy przywódca współrządzącej partii Szas, wezwał Żydów do modlitwy za zniszczenie wrogów kraju, kładąc nacisk na Iran i Hezbollah.
Owadia Josef w czasie swojego cotygodniowego kazania powiedział, że modli się o unicestwienie wrogów państwa żydowskiego, wzywając wszystkich Żydów do odmawiania podobnej modlitwy. Rabin stwierdził, że należy modlić się za zaatakowanie Iranu i pozostałych wrogów, których należy zabić. Przed wystąpieniem rabina, odwiedzili go szefowie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przekonując do poparcia planów ataku na Iran. Ze zdaniem Josefa zawsze liczą się przedstawiciele ortodoksyjnej partii Szas, wchodzący w skład koalicji rządowej.
Czytaj dalej →
David44PL
Abraham H. Foxman, dyrektor ADL (część B’nai B’rith) twierdzi, że antysemityzm będzie istniał tak długo, jak chrześcijanie będą akceptować „kłamstwo” Nowego Testamentu (NT), że starożytni faryzeusze odpowiadali za śmierć Chrystusa.
W ostatniej książce Never Again? The Threat of the New Anti-Semitism (Nigdy więcej? Groźba nowego antysemityzmu*), Foxman twierdzi, że to „zabójcze” oszustwo spowo…More
Abraham H. Foxman, dyrektor ADL (część B’nai B’rith) twierdzi, że antysemityzm będzie istniał tak długo, jak chrześcijanie będą akceptować „kłamstwo” Nowego Testamentu (NT), że starożytni faryzeusze odpowiadali za śmierć Chrystusa.
W ostatniej książce Never Again? The Threat of the New Anti-Semitism (Nigdy więcej? Groźba nowego antysemityzmu*), Foxman twierdzi, że to „zabójcze” oszustwo spowodowało nie do opisania żydowskie cierpienia na przestrzeni tysięcy lat. Taka wywołana przez NT nienawiść kulminowała holokaustem, jak twierdzi – ale wybucha na nowo, kiedy oskarżenie o „zabójcach Chrystusa” jest wnoszone w Passion of the Christ Mela Gibsona, oraz w Wielkanocnych czytaniach chrześcijańskiej „antysemickiej” historii.

Abraham Foxman
Foxman mówi, że wystąpi następna globalna fala antysemityzmu i prześladowań Żydów, jeśli chrześcijanie nie wyrażą zgody na pominięcie dużych części NT.
Które to części prawdopodobnie znajdą się na jego liście „przymusowej cenzury”? Na pewno podżegające ataki Chrystusa na faryzeuszy, których nazwał „pobielonymi grobowcami, pełnymi kości zmarłych.” Foxman ocenzurowałby również Apostoła Jana: „Kto uznaje Syna ma życie wieczne, Kto nie uznaje Syna nie ma życia wiecznego… Kto jest kłamcą, jeśli nie ten kto odrzuca Jezusa Chrystusa? Ten jest antychryst, który odrzuca Ojca i Syna.” W Apokalipsie, spisanej przez Jana, Jezus mówi, że ci Żydzi którzy Go odrzucają, należą do „synagogi szatana,” następny fragment, który z pewnością wyciąłby Foxman.
Ale co najważniejsze, Foxman ocenzurowałby liczne fragmenty Ewangelii, które ujawniają faryzejski spisek by usidlić i w końcu zamordować Jezusa. Dzieje Apostolskie za ukrzyżowanie wyraźnie obwiniają faryzeuszy i żydowski naród. By zadowolić Foxmana, należy również usunąć jasny akt oskarżenia św. Pawła: „Żydzi… zabili Pana Jezusa i prorocy i nas wypędzili. Oni nie tylko nie są przyjemni wobec Boga, ale wrodzy wobec wszystkich ludzi.”
Foxman twierdzi, że Żydzi nie byli odpowiedzialni za ukrzyżowanie, oraz rzymscy urzędnicy opracowali plan śmierci Jezusa. Ale NT mówi tylko o jednym „urzędniku rzymskim,” który autoryzuje ukrzyżowanie, Poncjusz Piłat był bezwolnym oportunistą politycznym, niechętnym skazaniu Chrystusa. Był zmuszony przez cały żydowski sanhedryn i tłum obywateli żydowskich, krzyczących „Ukrzyżuj go! Jego krew na nas i naszych dzieciach.”
Sprawa Foxmana przeciwko Nowemu Testamentowi
Foxman tak podsumowuje sprawę przeciwko NT:

“To cię nauczy, ty antysemito”
„W ciągu ostatniego stulecia wzrastająca przewaga dowodów i badań naukowych wykazały, że egzekucja Jezusa była zainspirowana przede wszystkim przez władze rzymskie, które rządziły w Palestynie w I wieku ne, a nie przez naród żydowski. I antyżydowska retoryka, która szpeci kilka książek chrześcijańskiego Nowego Testamentu wykazuje, że nie odzwierciedla faktu historycznego, lecz rywalizację w czasie pisania tych książek między Żydami, którzy poszli za Jezusem i tymi, którzy nie poszli.
„Niemniej jednak, wersje opowiadań ewangelicznych, które podkreślają żydowską winę (a nie odpowiedzialność rzymskich władz cesarskich, którzy faktycznie nałożyli i wykonali wyrok śmierci) zostały włączone do chrześcijańskiego kanonu. W wyniku tego, poprzez coroczne czytanie lub inscenizowanie historii śmierci Jezusa w kościołach chrześcijańskich, miliony chrześcijan przyswajały pogląd, że to Żydzi są winni największej zbrodni w historii. Do naszych czasów, zniesławianie za bogobójstwo wykorzystywano do uzasadnienia nienawiści do Żydów i przemocy wobec nich, łącznie z chrześcijańskimi ambonami. Przez wieki te denuncjacje doprowadzały do licznych aktów przemocy wobec Żydów, w tym morderczych pogromów, ironicznej zdrady dziedzictwa człowieka, którego chrześcijanie czczą jako Księcia Pokoju.
„Przez prawie 2000 lat chrześcijańskie nauki przyczyniały się do szerzenia antysemityzmu w Europie i poza nią.
(Jak zobaczymy, obecna eksplozja antysemityzmu wśród muzułmanów na Bliskim Wschodzie napędzana jest w dużej części przez mity i doktryny powstałe w Europie.) Historia chrześcijańskiego antysemityzmu jest długa, skomplikowana i tragiczna. Uczeni tacy jak dr James Parks prześledzili bezpośredni związek starożytnych nauk chrześcijańskich nt. Żydów i judaizmu z obozami śmierci Hitlera.”
Chrześcijanie do tej pory winni
Według Foxmana, współcześni chrześcijanie są również w dużej części odpowiedzialni za holokaust:
„… wielu Niemców i Austriaków, którzy spędzali tydzień na mordowaniu Żydów, później szli w niedzielę do kościoła, widocznie nie dostrzegając sprzeczności w swoich działaniach, oraz prawdą jest również to, że atmosfera polityczna i społeczna, w której prześladowania i mordy milionów Żydów mogły być postrzegane jako szeroko akceptowane, nie mogłyby mieć miejsca bez cichego przyzwolenia ze strony kościołów chrześcijańskich – jak również zakorzenionego antysemityzmu 20 wieków dogmatów, doktryn i nauk demonizujących Żydów… ponieważ chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie głosiły nienawiść wobec Żydów od tak dawna, niemożliwe jest by chrześcijanie – a zwłaszcza Kościół Katolicki – uważali się za biernych lub niewinnych przechodniów podczas holokaustu. Mordy nie miałyby miejsca bez grzechów milionów chrześcijan – grzechów popełniania i grzechów zaniechania.”
Nowoczesne chrześcijaństwo, twierdzi Foxman, jest więc oparte na nienawistnych, mściwych kłamstwach NT. Mówi, że ewangelizacja praktykowana przez bogobojnych chrześcijan jest również antysemicka. „Choć jest to przypuszczalnie motywowane miłością do Żydów, to idea [że Żydzi powinni być nawracani] jest z natury antysemicka, gdyż bezwzględnie uwłacza wartości wiary żydowskiej.”
Zagrożenie ze strony religijnej prawicy
Ale oskarżenia Foxmana idą nawet dalej. Mówi, że powinniśmy bać się chrześcijan, gdyż to oni chcą przejąć Amerykę! To oni są „częścią szerszej strategii przekształcenia amerykańskiego rządu w całkowicie zależną spółkę ruchu ewangelicznego. To oni chcą przejąć władzę by narzucić tę wiarę na każdego w Ameryce, zastępując pluralizm i tolerancję teokracją.” Ironicznie, w ten sposób Foxman staje się jednym z „teoretyków spisku,” przeciwko którymi zazwyczaj złorzeczy.
ADL Foxmana wywiera ogromny wpływ na co najmniej pół miliona żydowskich członków B’nai B’rith na całym świecie. Jego czarne ostrzeżenia o zagrożeniu ze strony chrześcijan pomaga wyjaśnić zapał wielu Żydów do wyrażania sprzeciwu wobec chrześcijańskich symboli, uroczystości, świąt i wartości.
Foxman próbuje zaszczepić w chrześcijanach poczucie winy, a w narodzie żydowskim chęć stawiania oporu, ograniczenia, a ostatecznie prześladowania chrześcijan; w końcu właśnie w tym celu stworzono prawa nienawiści ADL / B’nai B’rith.
W celu wywołania żydowskiego gniewu wobec chrześcijan, źli przywódcy żydowscy stwarzają prawdziwie Wielkie Kłamstwo: że Nowy Testament jest z natury zły, antysemicki i generujący przemoc – że jest książką, której, podobnie jak Mein Kampf, nie powinno się czytać.
Jak chrześcijanie powinni odpowiedzieć Foxmanowi?
Wierzący w Biblię chrześcijanie nadal bardzo niechętnie identyfikują złych przywódców żydowskich, kim oni są (Żydzi). Takie głoszenie prawdy, jednak byłoby bardzo konstruktywne. Zawstydziłoby to społeczność żydowską do ograniczania swoich braci w żydowskich grupach „swobód obywatelskich” i mediach. Niestety, brak konkretności od ewangelików tylko daje zielone światło na zło żydowskiego przywództwa, ukrytego za kontrolowanymi przez nich mediami. Docelowo będą przekonywać nie tylko Żydów, ale cały świat, że chrześcijaństwo jest najbardziej nienawistną i najbardziej szkodliwą religią na świecie. Następne pokolenie, nasze wychowywane przez media dzieci mogą uznać chrześcijaństwo za wręcz zasługujące na prześladowania.
Moc rzucania winy wobec chrześcijan przez Foxmana tkwi w jego założeniu, że wszyscy, którzy kiedykolwiek nazywali siebie chrześcijanami są rzeczywiście chrześcijanami. Pozwala mu to jednakowo rzucać „zbiorową winę” na tych, którzy, na przestrzeni dziejów, byli chrześcijanami tylko z nazwy, z tymi, którzy faktycznie naśladują słowa łagodnego Jezusa. Chrystus nakazał nam kochać naszych bliźnich i błogosławić naszych wrogów.
Każdy kto zachowuje się w napastliwy, prześladowczy sposób wobec Żydów, zwłaszcza w zakresie średniowiecznych barbarzyństw i pogromów, nie jest chrześcijaninem. Ani prawdziwy chrześcijanin nie jest odpowiedzialny za nieprawości fałszywych chrześcijan, ani Nowy Testament.
W żadnym miejscu NT nawet nie mówi by chrześcijanie prześladowali Żydów, ani też nie daje nawet jednego przykładu takich prześladowań. Wprost przeciwnie, Dzieje Apostolskie zawierają co najmniej 20 przypadków prześladowania chrześcijan przynaglanego przez żydowskich liderów. Taki jest rodzaj prześladowań, które zorganizował członek ADL, prokurator okręgowy z Filadelfii Lenne Abraham, wobec 11 filadelfijskich chrześcijan w 2004 roku. Zostali uwięzieni i groziło im 47 lat więzienia oraz kary w wysokości 80.000 USD każdy, za „zbrodnię nienawiści” za obserwowanie homoseksualistów w miejscu publicznym.
Czy chrześcijanie powinni zmienić Nowy Testament?
Czy chrześcijanie mogą wyświadczyć przysługę Foxmanowi i odrzucić NT? Nie – bez zniszczenia chrześcijaństwa – NT definiuje chrześcijaństwo.
Żaden chrześcijanin nie może pomijać czy ujmować znaczenia żadnej części NT. Zrobienie tego oznacza wstydzenie się Ewangelii Chrystusa, czynu za który Chrystus będzie zawstydzony wobec tej osoby w Dniu Sądu Ostatecznego.
Po 300 latach błogosławieństw chrześcijańskiej Ameryki, narodu założonego na wartościach NT, nadszedł czas by Foxman stawił czoła rzeczywistości. Żydzi daleko od dręczonych ofiar, byli wychuchanymi ulubieńcami ewangelicznych chrześcijan wierzących w N T, przynajmniej od XVII wieku.
Foxman i żydowscy przywódcy powinni przestać grzebać w przeszłości i cieszyć się z ich obecnego szczęścia – szczęścia którego nigdy nie mogliby doświadczyć, z wyjątkiem obszaru cywilizacji broniącej przesłania miłości i wyrozumiałości Chrystusa w NT.
Kościół musi przeciwstawić się zdecydowanym żądaniom Foxmana by wyprzeć się Nowego Testamentu.
To foxmanowski kompleks prześladowania musi się zakończyć.
Pastor Ted Pike
Tłumaczenie Ola Gordon
ADL’s Foxman: New Tesmament is ant-semitic (ADL chce ocenzurować Biblię i zrobić ją politycznie poprawną)
www.honestmediatoday.com/adl_wants_to_censor_Bible.htm
Primo
Abraham Foxman w Watykanie przeciwko uwolnieniu Mszy trydenckiej i beatyfikacji papieża Piusa XII

Abraham Foxman, dyrektor "Ligii Przeciwko Znieslawieniu" (Anti-Defamation League – ADL), spotkał się z przedstawicielami Watykanu celem wyrażenia zastrzeżeń strony żydowskiej w związku z zapowiedziami uwolnienia łacińskiej Mszy Świętej.
Foxman przybył do Watykanu w przeddzień spodziewanego wielki…More
Abraham Foxman w Watykanie przeciwko uwolnieniu Mszy trydenckiej i beatyfikacji papieża Piusa XII

Abraham Foxman, dyrektor "Ligii Przeciwko Znieslawieniu" (Anti-Defamation League – ADL), spotkał się z przedstawicielami Watykanu celem wyrażenia zastrzeżeń strony żydowskiej w związku z zapowiedziami uwolnienia łacińskiej Mszy Świętej.
Foxman przybył do Watykanu w przeddzień spodziewanego wielkiego wydarzenia w Kościele, kiedy to w dniu 7 lipca 2007 roku Papież Benedykt XVI ma ogłosić dekret w formie Motu Proprio zezwalający na powszechną celebrację Mszy Świętej Wszechczasów według klasycznego rytu rzymskiego.
Chociaż dekret papieski umożliwi celebrację Mszy świętej trydenckiej każdemu księdzu – bez uzyskiwania specjalnego zezwolenia od biskupa, jak to miało miejsce dotychczas – w praktyce nie można spodziewać się natychmiastowego szerszego zastosowania tradycyjnej Mszy Św. Sytuacja ta niezmiernie cieszy stronę żydowską. Abraham Foxman powiedział izraelskiej agencji informacyjnej JTA, że "jest zadowolony, iż dekret ma ograniczone zastosowanie i że praktyka kościelna biorąca pod uwagę żydowskie uczucia, będzie kontynuowana". Foxman dodał, że "W tej sytuacji jestem zadowolony z tego, iż są oni bardzo mocno świadomi tego, gdzie zaszliśmy i na czym stoimy". (dosł: "they are very much aware of where we are and where we stand")
Foxman dyskutował również przygotowywaną beatyfikację papieża Piusa XII, który wbrew jednoznacznym dowodom, oskarżany jest przez stronę żydowską "o milczenie w czasie Holokaustu". Organizacje ADL domaga się tego, aby papież Pius XII nie został beatyfikowany do momentu otworzenia archiwów watykańskich. "Jeśli papież Pius jest warty beatyfikacji, to niech beatyfikacja będzie możliwa dopiero po otworzeniu archiwów i możliwie po tym, jak ci co przeżyli [Holokaust] nie będą już w stanie być świadkami tej debaty." – powiedział Abraham Foxman.
jankmita
www.youtube.com/watch

do odsłuchania wykład o judaizmie - polecam
masada
Prawie każde przemówienie Ojca św. Jana Pawła II było wypaczane,najlepiej o tym wiedzą dostojnicy kościelni.
alanowa
każdy powinien to przeczytać
Stenia
agnes

Zapewne tylko Ty i Twoi przyjaciele wyznajecie prawdę chrześcijańską.
Bo my ''błądzimy''.
Obyście kiedyś nie żałowali tych słów, które padają tu na Glorii pod naszym i ks. Piotra adresem.

Wybacz, dziś nie mam ochoty na polemikę.

Błogosławionego dnia Ci życzę.
Malgorzata11
Święta Edyta Stein ofiarowała swoją śmierć w intencji nawrócenia swoich rodaków.Taka współczesna królowa Estera.
Możemy być pewni ,że BÓG przyjął Jej Ofiarę i wysłuchał błagania, bo ON dał Jej takie natchnienie.
agnes_17
Są Polacy i Polacy. Czy tylko ci prawdziwi mieszkają we własnej ojczyźnie? Czy tylko "oszuści" i "nieroby" grasują po świecie?
Steniu, jaka jest prawda o polskim chrześcijaństwie?
Stenia
Są Żydzi i Żydzi, ci prawdziwi Chrześcijanie mieszkają w swoim kraju.
Tylko oszuści i nieroby ''grasują'' po świecie.

Zniesławienie - 1/8 - prawda o Antysemityzmie

www.youtube.com/watch
agnes_17
stefanekIII
Niedawno był filmik wstawiony na glorii -producentem był sam Żyd -o tym jak już dzieci w Izraelu sa szkolone i przyswajane do anty semityzmu na świecie i uczone o tym że są najważniejsi i pyszni -ize rządza światem.
Stenia
“Żydzi są bardzo samolubni. Nie obchodzi ich ilu Estończyków, Łotyszy, Polaków, Jugosłowian czy Greków zostało zamordowanych lub wysiedlonych, liczą się tylko Żydzi których należy szczególnie traktować. Dajcie im fizyczną, finansową lub polityczną siłę a natychmiast zapominają jak ich traktowano i postępują w podobny sposób wobec innych.”

Harry Truman, prezydent USA
LordZuku