Jazyk
Zobrazení
224
Stylita 15 2

Boží slovo na den 5.2. A.D. 2018

Boží slovo na den

Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé Ježíše poznali,
zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je.
A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Mk 6,53-56
Napsat komentář
Samson1
Hento kdysi Bůh povol a poslal člověka jménem František být jeho rytířem a obnovit rozpadající se Dům Boží. Prvně to vzal do svých rukou, nečekal na Pána a dopadlo to zle. Zlomený František prožil druhé obrácení a teprve potom byl použitelný pro Boha. V tom šel František v moci Eliáše a obnovoval církev, která zesvětštěla. Víš co, mně můj farář řekl, že mám františkánskou duši. Já ti řeknu jedno.… Více
henta
"Vstupme do jeho příbytku, klanějme se
před podnožím jeho nohou.
Povstaň, Hospodine, k místu svého
odpočinku, ty sám i schrána tvé moci!"


Hospodinovým odpočinkem je
/viz u studnice Jakobovy Samaritánka/
nové srdce, naplněné Jeho Duchem,
vykoupené jeho Synem.

p.s.Prosím mějme na paměti, že
"cizí oheň" /cizího ducha/ nesnese,
troufalému to přináší smrt---
tak jak je to nádherně popsané
zde:… Více
Hoki
Samsone, pýcha, zbožná pýcha je klecí a svěrací kazajkou na víru člověka. Proč? Protože lidská zranění a bolesti nedokážou často obstát před pravdou a skutečností, taková jaká je. A někdy je skutečnost neúprosná. Ne každému se v životě daří co by chtěl a jak by si představoval. Cíle lidské jsou různé, může to být krásná tvář, urostlé tělo, stálé zdraví, nekončící štěstí, mnoho přátel, plno … Více
henta
Je opravdu zvláštní, že se tě to tak dotklo!
henta
Samsone, cituj kde jsem to napsala,
že žádné hříchy už nemám.

vždyť ty už opravdu ztrácíš soudnost
jako ti co tvrdí, že Pán Ježíš přišel
proto, aby byl solidární se světem! Samson1
Samson1
Určitě, začni u sebe a bude to OK. Když si myslíš, že hříchy už nemáš, popros Pána aby ti je ukázal. Hmmm
Segal se to líbí. 
henta
:-))Samson1 mužeš si mnout ruce, přihodil sis
svoje polínko.

p.s. vše co píši, je z mojí osobní
zkušenosti....nepoužívám cizí texty.
Samson1
No hento. Zhřešil on a nebo jeho rodiče. Nezhřešili ani on a ani jeho rodiče, ale je to proto, aby se ukázala sláva a moc Boží. Problém je v tom, že ty sama asi nemáš vyřešený problém svého vlastního obrácení a pokání. Víš jak se tomu na Valachách říká, když kdy koza něco potřebuje. Tak potřebuješ vlastní pokání. Vidíš jen cizí hříchy a vlastní nemáš. Potom si uvědom, že bylo řečeno, že všichni … Více
henta
Kdo si uvědomuje,že je chorý
ať jde za Pánem Ježíšem...očistit
se od hříchů a uvěřit v jeho MOC.
Potom bude uzdraven na těle,
duši i duchu.
p.s. ovšem na jak dlouho? Hřích
má hluboké kořeny .Proto říká
Pán Ježíš:
"Kdo chce jít za mnou, zapři sebe sám,
vezmi kříž svůj na sebe a následuj mě"
janevanj se to líbí. 
Hoki
Kdysi jsem byl na přednášce p.Tomáše Mlýnka v Dolní Dobrouči o okultismu. Tehdy jsem sem vložil i video, které jsem pořídil a které jsem musel stáhnout na žádost jednoho farníka z DD, protože prý si TM nepřeje publicitu z určitých důvodů.... Respektoval jsem to. Tehdy opakovaně pouze a jen Vilém reagoval zmatečně jako že chodím na přednášky o okultismu, takže jsem prý okultista a podobné … Více
henta
" My jsme totiž Bohu jako vonné kadidlo,
vydychující Krista, a to jak mezi těmi, kteří
docházejí spásy, tak mezi těmi ,kdo jdou
k záhubě.
Pro jedny vůně smrtonosná, vedoucí ke
smrti, pro druhé vůně životodárná vedoucí
k životu."


Hoki před 10 minutami
Viděl jsem dnešní vklady henty. Stále si myslím, že je buď nemocná a nebo jsou to ďábelské přeludy co tady vyvrhuje. Je to stejná kategorie jako … Více
Hoki
Viděl jsem dnešní vklady henty. Stále si myslím, že je buď nemocná a nebo jsou to ďábelské přeludy co tady vyvrhuje. Je to stejná kategorie jako Vilém. To není souzení, ale žel už jen pouhé konstatování.

Přeji krásný a požehnaný večer těm, kdo touží po pravdě a spravedlnosti.
A Boží slovo? Je výše psáno: "Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé Ježíše poznali." Tomu se říká prozření... Takže buďme … Více
henta
"Když se dostali na druhý břeh..."

Ano jenom oni mohou okusit radost
z jednoty s Pánem Ježíšem VÍROU v
jeho MOC, kterou obdrží také ti co
žijí v ustavičném pokání, modlitbě,
postu a kteří jsou neseni myšlenkou
a činem v "zapři sebe sám".

Ježíšku prosím přijmi všechny
které ti v modlitbě předkládám, na
"druhý břeh" ,abychom v Tobě, skrze Tebe
a s Tebou působili.
Zedad
A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:

Šalomoun svolal k sobě přední muže izraelské, náčelníky kmenů, knížata rodů izraelských synů do Jeruzaléma, aby přinesli archu Hospodinovy smlouvy z Davidova města, ze Siónu. Shromáždili se tedy ke králi Šalomounovi všichni izraelští muži ve svátek v měsíci Etanim, to je v sedmém měsíci. Když přišli všichni izraelští přední muži, kněží vzali archu a přinesli … Více
Zedad se to líbí.