Jazyk
Zobrazení
224
Stylita 5 1

Boží slovo na den 5.2. A.D. 2018

Boží slovo na den

Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
Jakmile vystoupili z lodi, hned lidé Ježíše poznali,
zběhali celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je.
A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha. A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Mk 6,53-56
Samson1
Hento kdysi Bůh povol a poslal člověka jménem František být jeho rytířem a obnovit rozpadající se Dům Boží. Prvně to vzal do svých rukou, nečekal na Pána a dopadlo to zle. Zlomený František prožil druhé obrácení a teprve potom byl použitelný pro Boha. V tom šel František v moci Eliáše a obnovoval církev, která zesvětštěla. Víš co, mně můj farář řekl, že mám františkánskou duši. Já ti řeknu jedno.… Více
Samson1
Určitě, začni u sebe a bude to OK. Když si myslíš, že hříchy už nemáš, popros Pána aby ti je ukázal. Hmmm
Samson1
No hento. Zhřešil on a nebo jeho rodiče. Nezhřešili ani on a ani jeho rodiče, ale je to proto, aby se ukázala sláva a moc Boží. Problém je v tom, že ty sama asi nemáš vyřešený problém svého vlastního obrácení a pokání. Víš jak se tomu na Valachách říká, když kdy koza něco potřebuje. Tak potřebuješ vlastní pokání. Vidíš jen cizí hříchy a vlastní nemáš. Potom si uvědom, že bylo řečeno, že všichni … Více
Zedad
A kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
1. čtení:

Šalomoun svolal k sobě přední muže izraelské, náčelníky kmenů, knížata rodů izraelských synů do Jeruzaléma, aby přinesli archu Hospodinovy smlouvy z Davidova města, ze Siónu. Shromáždili se tedy ke králi Šalomounovi všichni izraelští muži ve svátek v měsíci Etanim, to je v sedmém měsíci. Když přišli všichni izraelští přední muži, kněží vzali archu a přinesli … Více