Clicks1.5K

JEZUS: Wiele dusz rodzi się na tym świecie jako posłane z Niebios. Wybierają cierpienie jako sposób wypraszania zbawienia grzeszników

JESUS: Many souls are born into this world sent from Heaven. They choose suffering ...

środa, 25 kwietnia 2012 roku, godz. 15.50

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz nie uznaje Mnie, ponieważ po prostu nie chcą. Wiedzą, Kim Ja Jestem. Wiedzą, że zostali stworzeni z niczego przez Boga Ojca, a pomimo to decydują się ignorować Boga. Wiele, wiele razy posługują się Moim Imieniem w najbardziej swobodny sposób i Moje Imię jest włączane w przekleństwa, bluzgane przez tych, którzy są opętani przez demony.

Dopiero wtedy, kiedy ludzie zostają dotknięci tragedią, zatrzymują się, myślą o śmierci i o przyszłym życiu, które, jak wierzą, może być przed nimi. To dlatego czasami karzę te dusze z Mojego Miłosierdzia, żeby przywieść je z powrotem do zmysłów, bym mógł je zbawić. Poprzez cierpienie wszystkie te materialne atrakcje, wybierane przez zmysły, staną się bez znaczenia i będą postrzegane jako to, czym są naprawdę – ulotne nowości, które zanikną w krótkim czasie.

Wiele dusz rodzi się na tym świecie jako posłane z Niebios. Wybierają cierpienie jako sposób wypraszania zbawienia grzeszników, a dotyczy to też tych dzieci, na których dokonuje się aborcji.

Trudno jest ludzkiemu umysłowi zrozumieć Boskie Królestwo, ponieważ żaden człowiek nie został pobłogosławiony tym Darem. Kiedy upadłe anioły zbuntowały się przeciwko Mojemu Ojcu, On – Mój Ojciec – nigdy nie pozbawił Swoich dzieci prawa do ich wolnej woli, bo On nigdy nie odbierze Daru, który dał ludzkości. Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie zjednoczy się z Boską Wolą Ojca.

Szatan czerpie korzyść z wolnej woli. Z czym nie potrafi walczyć – kiedy te wybrane dusze zrzekają się swojej wolnej woli i ofiarują ją Bogu dla zbawienia grzeszników. Dokonując tej ofiary, poprzez przyjęcie cierpienia, osłabia się wpływ szatana. Grzesznicy mogą być zbawieni nawet wtedy, kiedy nie pokutowali. To jest ten cud, którym jest cierpienie.

Wasz umiłowany Jezus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/all-mankind-wil…
za: jezusdoludzkosci.pl/2012-04-25-15-5…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
PANIE BOŻE, DZIĘKUJĘ TOBIE ZA WSZYSTKIE DUSZE PRZYJMUJĄCE CIERPIENIE ...
"Grzesznicy mogą być zbawieni nawet wtedy, kiedy nie pokutowali. To jest ten cud, którym jest cierpienie."
ŚW.FILOMENA likes this.