Clicks15
lv.news

Kardināls aicina valdību izbeigt emigrāciju

Abujas kardināls Džons Onaijekans no Nigērijas pauž nožēlu par jauniešu nelegālo emigrāciju, neraugoties uz briesmām, ar kurām viņi saskaras ārzemēs.

Onaijekans paziņoja, ka viņš atkāpsies, ja viņš būs tādas valsts prezidents, kurā jaunieši no tās aizbēg.

Viņš saprot viņu „steigšanos pārcelties uz ārzemēm”, lai gan dzīve kā imigrantiem ir grūta, jo Nigērija viņiem šķiet “neapdzīvota”.

Tāpēc Onaijekans aicina valdību veikt nepieciešamos pasākumus, lai izbeigtu nelegālo migrāciju.

Attēls: John Onaiyekan, © Mtande, wikicommons, CC BY-SA, #newsAipdztxomj