Clicks41
ms.news

Bolsonaro Melarang Ideologi Janda dari Pengajaran Sekolah, Isu Politik

"Kami akan melawan ideologi janda,” kata Presiden Brazil, Jair Bolsonaro yang mengumumkan pada majlis perasmian pada 1hb Januari.

Pada 3hb September, dia mengepos dalam tweeter, mengatakan bahawa dia telah mengarah Menteri Pendidikan “untuk menyediakan kertas cadangan legislatif demi melarang ideologi janda diajar dalam sekolah rendah" dalam menyorok prinsip integral perlindungan kanak-kanak, yang dibekalkan dalam Perlembagaan Brazil.

Aktivis anti-kekeluargaan dan kanak-kanak homoseksual dan feminis kini tersedia. Bolsonaro telahpun megambil langkah pertama dalam melawan ideologi janda.

Pegawai Perhubungan Luar mengarahkan diplomatnya untuk mengulangi langkah-langkah organisasi antarabangsa untuk mengenal-pasti yang Brazil faham akan perkataan “janda” yang membawa makna seksual biologi.

Ideologis janda pasti bahawa janda dari segi biologi merupakan “konstruk sosial.”

#newsOnltxayiww