Clicks444
Stylita
38

Boží slovo na den 1.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“
Lk 21,34-36
Zedad
Vilém o Bohu mluvme jenom vážně a slušně, nikoliv bez úcty. Hospodin není tvůrcem zla, On zlo dopouští ve své Prozřetelnosti.
Odpuťˇnám nebeský Otče, že o tobě nemluvíme vážně a slušně! Odpusť nám, že tě obviňuje za to zlé, co člověk ve své svobodě provedl.
Zedad
Hoki o Bohu mluvme jenom vážně a slušně a padněme před Jeho velebností na kolena!
One more comment from Zedad
Zedad
Hospodin, Bůh velmi Vznešený, kterému můžeme říkat Otče, jak nás učí Pán Ježíš, tak On je neskonale dobrotivý. Zlo působí na světě ten lhář od počátku, a to je světlonoš.
Lidé, kteří žijí na světě, a to platí pro všechny lidi, podle národů, tak ti, kteří konají dobro, jsou nejpozději v umírání, disponování přijmout milost spásy od Pána Ježíše a odcházejí do nebe. Možná i přes očistec, jak kdo …More
Hospodin, Bůh velmi Vznešený, kterému můžeme říkat Otče, jak nás učí Pán Ježíš, tak On je neskonale dobrotivý. Zlo působí na světě ten lhář od počátku, a to je světlonoš.
Lidé, kteří žijí na světě, a to platí pro všechny lidi, podle národů, tak ti, kteří konají dobro, jsou nejpozději v umírání, disponování přijmout milost spásy od Pána Ježíše a odcházejí do nebe. Možná i přes očistec, jak kdo žil.
Do Církve Vítězné, kterou ustanovil Ježíš Kristus nevstoupí nikdo, kdo se nedá obmýt Jeho Svatou Krví.
apredsasatoci
aj farizeji tak velmi verili a kde si teraz?
apredsasatoci
Milovaní, nevěnujte pozornost těmto odsouzeníhodným učením prodlévání! Jestli jste součástí Ježíšovy nevěsty, budete tak nemocní láskou ke Svému Pánu, že na to nebudete schopni skočit. Místo toho budete křičet, „Nebudu poslouchat takové zlo. Můj Pán řekl, že mám být v každičké chvíli připraven na Jeho návrat. Vím, že je nablízku – mohu to cítit. Mé srdce ve mně křičí, “Aj ženich přichází.„ Proč …More
Milovaní, nevěnujte pozornost těmto odsouzeníhodným učením prodlévání! Jestli jste součástí Ježíšovy nevěsty, budete tak nemocní láskou ke Svému Pánu, že na to nebudete schopni skočit. Místo toho budete křičet, „Nebudu poslouchat takové zlo. Můj Pán řekl, že mám být v každičké chvíli připraven na Jeho návrat. Vím, že je nablízku – mohu to cítit. Mé srdce ve mně křičí, “Aj ženich přichází.„ Proč já bych měl věřit tak bláznivému učení, jako je tohle?“
9 more comments from apredsasatoci
apredsasatoci
na co ti je litanie, ked neveris v Boha?
apredsasatoci
@ceskoslo vzdy som vedela, ze zijeme posledne casy. ale teraz si ma uz definitivne presvedcil, ze je to tak.
apredsasatoci
Kazatel může stát před shromážděním a chrlit proud moudrostí – duchovního poznání, jež nashromáždil skrze Biblické školy, semináře, či osobním studiem – a přesto to může být úplně otravné. Bez srdce roztouženého po Ježíši, zanechá posluchače mrtvé! Jestli zná služebník Ježíše jen rozumově – jestli do něj není zamilovaný – jeho poznání vytváří smrt, ne život.
apredsasatoci
Bozie Slovo
apredsasatoci
@ceskoslo takze podla teba cnostny ateista je spaseny. dobre som to pochopila?
apredsasatoci
@ceskoslo takze teraz si budeme hovorit co sa nam zachce? to sa vola ekumenizmus?
apredsasatoci
My sami seba spasiť nemôžeme. Namiesto toho sme spasení, keď veríme v Ježiša Krista. Efezským 2:8-9 učí, „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ Spasení sme z Božej milosti a milosť vo svojej podstate nemôže byť zaslúžená. My si milosť nezaslúžime; jednoducho ju skrze vieru prijímame.

Kto môže byť spasený? Jedno je …More
My sami seba spasiť nemôžeme. Namiesto toho sme spasení, keď veríme v Ježiša Krista. Efezským 2:8-9 učí, „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ Spasení sme z Božej milosti a milosť vo svojej podstate nemôže byť zaslúžená. My si milosť nezaslúžime; jednoducho ju skrze vieru prijímame.

Kto môže byť spasený? Jedno je isté - ty môžeš, ak prijmeš Ježiša Krista za svojho Spasiteľa!
apredsasatoci
nerozumiem. to ma byt akoze vtipne?
apredsasatoci
@ceskoslo od pana Jezisa? tak daj suradnice. myslim suradnice z Biblie. nezaujimaju ma zmeny katechizmus ci dogmy po 2VK!
dielnasj.blogspot.com/…/normal-0-21-fal…
Stylita
„Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen Bůh.“ Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. Dá se …More
„Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen Bůh.“ Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být spasen, i když nepoznal Kristovo evangelium a jeho církev. Dá se předpokládat, že by tyto osoby projevily výslovnou touhu po křtu, kdyby poznaly, že je nezbytný.
Katechismus,par.1260
www.katechismus.cz/paragraf.php
apredsasatoci
definicia VIERY: moj suhlas s Pravdou! to len na margo, aby sme kraviny nepisali.
apredsasatoci
katolické věrouce je to takto. Pokud je někdo nevěřící, nemá víru, třeba, že o Pánu Ježíši nikdy neslyšel a žije přirozeně mravně podle svého svědomí, bude spasen. A to i bez víry, pouze na základě svých skutků. - tomu hovorim megahereza!!! to mas od slobodomurara begoglia?
2 more comments from apredsasatoci
apredsasatoci
@Hoki otazka znie: ked som na smrtelnej posteli a uverim v Jezisa, mozem byt spasena? ak tvrdite, ze skuty musia byt, idem podla vas do zatratenia.
apredsasatoci
to sa da predsa over, ty charizmarik.
snakee
biblia podle charismatiků
apredsasatoci
Biblia hovori:
apredsasatoci
Když se potom na poušť
odebrali a přísnému pokání odevzdali, přišel jistého
dne svatý Cyrillus k jednomu z nich a vida jej
hořce plakati tázel se, proč tak velmi zarmoucený
jest? Dostal za odpověď; „Kdybys byl viděl, co jsem
já zkusil, plakal bys zajisté taky. Když totiž přišla
hodina smrti mé, přišlo takové množství duchů, že
jsem jich počisti nemohl. Postava jejich byla tak
hrozná, že hroznějš…More
Když se potom na poušť
odebrali a přísnému pokání odevzdali, přišel jistého
dne svatý Cyrillus k jednomu z nich a vida jej
hořce plakati tázel se, proč tak velmi zarmoucený
jest? Dostal za odpověď; „Kdybys byl viděl, co jsem
já zkusil, plakal bys zajisté taky. Když totiž přišla
hodina smrti mé, přišlo takové množství duchů, že
jsem jich počisti nemohl. Postava jejich byla tak
hrozná, že hroznějšího nelze nic pomysliti. Každý
člověk by raděj n prostřed velikého plamenu stál,
než okamžení na ně pozřel. Ti pak zlí duchové
mne obstoupili předhazujíce mi všechno, co jsem
kdy v živobytí svém učinil a chtěli mermomocí k
zoufání mne přivésti. Kdyby mně nebylo přispělo
milosrdenství Boží, nebyl bych mohl jím odolati.
Neb když jsem již již k jejich nápovědem přistom
piti měl, jsa vší síly ducha zbaven, objevil se svatý
Jarolím, kteréhož jsem po všecken čas života mého
ctil, rozehnal zlé duchy a ponechal mi jen několik
andělů, kteříž mne těšili. Asi za hodiuu přišel svatý
Jarolím opět a řekl ke mně i k andělům: „Pojďte
rychle.“Duše má tehdáž, vystoupila z těla, alevšak s
takovou ukrutnou hořkostí, že zajisté žáden lidský
rozum a cit velikost úzkostí a trápení pojmouti ne*
dovede, leč když je sám zkusil. Neb kdyby sobě
lidský rozum jakéžkoliv úzkosti a bolesti představil,
zmizely by přece v poměru k muká‚m, které jsem
při odchodu duše z těla cítil.“ Potom tu věc odůvodňoval
svatému Cyrillovi takto dále: „Ty víš, že
duši máš, ale nevíš, co ona jest. Víš také, že andělé
jsou, ale nevíš, jací jsou. Víš ovšem, že Bůh
jest, ale bytost jeho tobě není povědomá. Tak to
platí o všem, co těla nemá, náš rozum toho pochopiti
nemůže. Nuže tedy ovšem ti nelze pochopiti,
jak jsem v jednom okamžení tolikerých bolestí míti
mohl.“ Ach Bože, proč pak nevědí smrtelní lidé,,
co se s nimi díti bude; zajisté by tolikrát a tak
těžce nehřešili, kdyby to věděli. Tam nemohla ni
nejmenší nepravost, kdykoliv konána, před soudcem
utajena býti; neboť vše. co jsem kdy za svého živobytí
učinil, bylo všem přítomným tak zřejmé, jakoby
se to právě teprv dělo. I nejmenší myšlenku
znali všickni. Nuže pomysli v jakých úzkostech
jsem byl; považ, do jakého strachu jsem padl! Tu
stálo celé množství zlých duchů a dávalo svědectví
o každém hříchu, který jsem zpáchal, věděliť i místo,
kde, čas, kdy, a spůsob jakým jsem hřešil. Já však
jsem proti tomu, co mi předhazováno bylo, nic odpověděti
nemohl, neboť svědomí mé bylo docela
přesvědčené.Ach Bože, co mám říci? jakými slovy to mám
pověděti, jak mi tehdáž bylo? Když na to pomyslim, posavád se chvěje srdce mé. Nevěděl jsem sice,jaký soud nade mnou vyřčen ‚bude, avšak jsem
tušil, že nebude dobrý. Vždyť všickni zpá,cháni hříchové
moji se zlými duchy volali o pomstu a nižáden
dobrý skutek se neukázal, pro kterýž bych
smilování čekati mohl, Všickni hlasové přítomní
volali, že jsem trestu hoden, že mne spravedlivý
Bůh zatratit má. Když pak už nic nezbývalo a soud
vyřknut býti měl, přistoupil eihle! svatý Jarolím a
prosil, aby Bůh soud odložil a mne jemu pro úctu
a pobožnost, kterouž jsem vždy k němu míval, daroval.
Když to povoleno bylo, vedl mne k peklu,
abych jej viděl, potom též k očistci, abych jej zkusil,
a svědectví o nich vydal. V očistci jsem dotud
vězel, až jsem z mrtvých vzkříšen byl; a takové
trápení jsem snesl, které sobě žáden živý člověk
představiti nemůže.“
6 more comments from apredsasatoci
apredsasatoci
@ceskoslo takze, ked na smrtelnej posteli uverim v Krista, som zatratena. dobre som to pochopila? ved nemam skutky.
apredsasatoci
Jezis povedal: 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.
apredsasatoci
@ceskoslo akoze viera nestaci? ked teraz uverim v Jezisa a na to zomriem. idem do pekla, lebo nemam skutky?
nie skutky podľa Mojžišovho zákona nás ospravedlňujú, ale viera a milosť Božia. naše ospravedlnenie závisí predovšetkým na Božej milosti a nie na našich zásluhách aby sa nikto nechválil

to ze potom nasleduju skutky ako DOKAZ viery, to je uz o inom.
apredsasatoci
slova umirajiciho:„Když se p ř i b l í ž i l a ho di n a
smr t i mé, p ř i š l o t a k o v é množs tví zlých duchů, že jsem j ich poč i s t i nemohl . Postava jej ich byl a t ak hrozná, že hrozně j šího
nelze nic porny s l i t i. Každý člověk
by raděj prost řed, vel ikého pl amenu s tál ,
než okamžení na ně pozřel . Tí pak zlí
duchové mne obs toupi l i , př ed ha zu j í c e mi
všechno, co j sem …More
slova umirajiciho:„Když se p ř i b l í ž i l a ho di n a
smr t i mé, p ř i š l o t a k o v é množs tví zlých duchů, že jsem j ich poč i s t i nemohl . Postava jej ich byl a t ak hrozná, že hrozně j šího
nelze nic porny s l i t i. Každý člověk
by raděj prost řed, vel ikého pl amenu s tál ,
než okamžení na ně pozřel . Tí pak zlí
duchové mne obs toupi l i , př ed ha zu j í c e mi
všechno, co j sem kdy v ž ivo by t í svém učini
l a chtěl i mermomocí k zoufání mne
př ivést i . Kdyby mne nebylo př i spělo mi l
os rdens tví Boží , nebjH bych mohl j im odola
ti.“ Hle, tento muž, který zajisté zkusil,- s jakou
hrůzou popatření na ďábla spojeno jest, ubezpečuje
nás, pravdivými slovy, že nad postavu zlého ducha
nic strašnějšího pomyšleno býti nemůže a že každý,
kdo to sezná, raděj u veliký plámen by se vrhl, než
jenom okamžení na postavu ďáblovu hleděl. Musí
tedy zajisté tvář živého ďábla nad míru ohavná a
lidské přirozenosti nevýslovným 6působem odporná
býti.

zhořčuje smrť lidskou též strach před peklem
a zřejmé představení věčnosti. Když totiž nebezpečně
onemocníme a smrť před sebou uvidíme,
pak sevře bázeň před věčností nám srdre tak, že
bychom samotnou úzkostí zesinali. Poněvadž patrně
shlédáme, že budem po málu dnech aneb hodinách
museti vejíti do věčnosti, avšak nevíme jistotně, jak
se nám tam povede, vyrazí se ná nás pro sám strach,
bysme snad k věčnému zahynutí nepřišli, studený
pot. Úzkostí pořád přibývá, čím blíže k smrti při*
cházíme, a konečně, když se s nimi pokušení zlého
ducha spojí, jsou tak veliké, že se zdá zoufání nevyhnutelné.
Takové trápení duše se pak množí vzpomenutím
na hříchy, kterými jsme tolikeronásobně
peklo zasloužili a při kterých bezpečně nevíme, zdaliž
jsme pravé pokání činili a skuteěně odpuštění
dosáhli
apredsasatoci
Zlí duchové sice ubohého umírajícího člověka
v mnohých věcích pokoušeti budou, avšak nejvíce
v těch, ve kterých se v živobytí nejčastěj prohřešil.
Měl-li k. př. někdo v živobytí nenávist proti jinému,
pak mu nepřítele se vším, co křivdivného učinil,
před oči postaví a usilovati budou, aby novou nenávist
povzbudili. Když se potom nemocný svésti dá, a bez
litosti zemře, ztracen jest na věky. — Byl-…
More
Zlí duchové sice ubohého umírajícího člověka
v mnohých věcích pokoušeti budou, avšak nejvíce
v těch, ve kterých se v živobytí nejčastěj prohřešil.
Měl-li k. př. někdo v živobytí nenávist proti jinému,
pak mu nepřítele se vším, co křivdivného učinil,
před oči postaví a usilovati budou, aby novou nenávist
povzbudili. Když se potom nemocný svésti dá, a bez
litosti zemře, ztracen jest na věky. — Byl-li někdo
k smilnosti nachýlen, pak mu ty osoby, z kterých
největší potěšení míval, jako v zrcadle předvedou,
aby z nova hříšnou žádost roznítili. Když se potom
nemocný poddá, a bez litosti zemře, ztracen jest na
věky. — Měl-li někdo častokráte pochybování o víře,
pak mu ty články její, které mu nejvíc obtížné k
věření byly, zřetelně napoví a nepravdivými nazvou.
Když potom člověk o tom neb jiném článku víry
pochybuje, a v té pochybnosti zemře, ztracen jest
na věky. —- Byl-li někdo k malomyšlnosti nakloněn,
pak ji zlí duchové v něm rozmnožovati budou, předv
stírajíce mu neustále, že není možné, aby k spasení
přišel. Když napotom člověk jim uvěří a v té doměnce umře, ztracen jest na věky. — Bývaldi někdo
pýše oddaný a držel-li mnoho na sebe a dobré
skutky své, pak mu budou chtěti dokázati, že u Boha
ve veliké milosti je a nepochybně do nebe přijde.
Když na to člověk dbá, a více v sebe než v zásluhy
Ježíše Krista se důvěřuje i ducha vypustí,
ztracen jest na věky. Býval-li někdo v živobytí
svém velmi netrpělivý, maje ve zvyku nad nejmenší
věcí se zlobiti aneb zlořečiti, pak ho v nemoci jeho
rozmrzí, jen aby se netrpělivým stal a na Boha se
rozhněval, že mu tak bolestnou nemog poslal. Když
potom v takové netrpělivosti bez lítosti duši Bohu
odevzdá, je v jistém nebezpečenství, že ztratí spasení
své. — Býval-li někdo za svého zdravého věku
zpozdilý ke zpovědi a nedbanlivý o pobožnosti, pak
mu v posledních okamženích budou hleděti vštípit
omrzelost všeho dobrého tak, že nebude chtět slyšet
ani mluvení ani čtení o dobrých věcích. I když
mu někdo modlitby předřikovati bude, řekne, že to
nemůže pro bolení hlavy slyšeti. To však působí
zlí duchové proto, aby bez vší nábožné mysli zemřel
a tím spíše jim do rukou padl. — Těch pak,
kteříž v žití svém bezbožní byli a mnohých těžkých
hříchů zpáchali, zoufáním pokoušeti budou, zvětšujíce
jim hříchy, tak, aby na domění padli, že jim
Bůh odpustiti nemůže. Když potom oni v skutku
tak smýšlejí a v zoufání zemrou, ztraceni jsou na
věky. Z krátká ďáblové člověka při skonávání v
té věci nejvíc pokoušeti budou, ve které nejčastěji
padl „Kde plot nejnižší, tam se přeskakuje, kde je
pevnost nejslabší, tam se obojuje.“
apredsasatoci
42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu.
Stylita
Hento, tvrdíš, že jsou sv. Pavel i Ježíš protestanti a o protestantovi Lutherovi tvrdíš, že měl katolickou víru. Je potom Luther protestant nebo katolík? Jediné zdánlivé řešení je, že Luther byl oboje. Ale to není pravda. Luther se stal protestantem,katolickou víru opustil.
apredsasatoci
Pod nátlakem těchto „hlasatelů novot", odložil Pavel VI tiáru biskupové se zbaviU fialových a dokonce i černých sutan s nimi i prstenů' knězi se ukazují v civilu a většinou jednají dokonce úmyslně nedbale' Dokonce i nyní již prosazené nebo naléhavě zaváděné reformy mel Pius X. za „šílené vtipkování modernistických reformátorů".

Církve má být demokratické, nižšímu kléru a samotným laikům má být …More
Pod nátlakem těchto „hlasatelů novot", odložil Pavel VI tiáru biskupové se zbaviU fialových a dokonce i černých sutan s nimi i prstenů' knězi se ukazují v civilu a většinou jednají dokonce úmyslně nedbale' Dokonce i nyní již prosazené nebo naléhavě zaváděné reformy mel Pius X. za „šílené vtipkování modernistických reformátorů".

Církve má být demokratické, nižšímu kléru a samotným laikům má být přiznaná účast na řízení. Autorita má být decentralizována. Má být provedena reforma římských kongregací především Svatého oficia a indexu... někteří z nich také chtějí, jakožto posluchači svých protestantských učitelů odstranit celibát".

Církve má být demokratické, nižšímu kléru a samotným laikům má býtpřiznaná účast na řízení. Autorita má být decentralizována. Má být provedena reforma římských kongregací především Svatého oficia a indexu... někteří z nich také chtějí, jakožto posluchači svých protestantských učitelů odstranit celibát".

Když modernisté museli hájit své výmysly proti principům Doctora angelica mušek zničit základní filosofické a teologické pojmy, jako např. akt vědomí, substance, akcidence, duše, tělo atd.. Vyloučením těchto pojmů se stala teologie Církve nesrozumitelnou a jak stojí v Motu proprio Doctor Angelici následkem toho je, že studenti posvátných disciplin již nechápou význam slova dogma, jakožto od Boha zjevené a učitelským úřadem Církve potvrzené pravdy. Ofenzíva proti scholastické teologii je tedy nutná, má-li se změnit dogma, když se má porazit tradice.

„Pokud jde o objasňování zásad křesťanské morálky a podstatných dogmat Církve, je vše, co není v Tradici všech staletí a obzvlášť co nenacházíme ve středověku právě z tohoto důvodu nejen podezřelé, nýbrž i zlé a odsouzeníhodné; a to byl základní princip podle něhož církevní otcové a ještě mnohem více papežové odsuzovali falešná učení, které se vznešenosti římské církve nesouvisejí, neboť není nic opovrženíhodnějšího než novoty."

Mnoho se jich nechá zneklidnit a neví co odpovědět; přitom je odpověď snadná: Zde není ani minulost ani současnost ani budoucnost, pravda platí na věky, je věčná.

Všechny dogmatické koncily vyjadřovaly jasně tradici, vyjadřovaly jasně to, co učili apoštolově. Zde nemůže být žádná novota. Dekrety koncilu tridentského se nedají nikdy změnit, protože jsou neomylné, byly sepsány a vydány skrze oficiální akt Církve na rozdíl od druhého vatikánského koncilu, jehož učení není neomylné, protože papežové svou neomylnost při něm naprosto nechtěli uplatnit. Nikdo vám tedy nemůže říci: „Vy jste se uzavřel v minulosti, vy zůstáváte u tridentského koncilu." Tridentský koncil není minulost! Tradice je ve své podstatě nadčasová a stojí se všemi časy a se všemi místy ve shodě.
miňocraft
Kto mal pravú vieru?Stotník,Mária z Magdaly,Dismas,mýtnik a im podobní.Oni uverili,že Ježiš je Boží Syn a prisľúbený Mesiáš.
To úplne stačilo.A stačí to aj dnes.
Farizeji a zakonnici dnešných čias tvrdia niečo iné ale ich skutky svedčia o nich - upaľovanie,mučenie,križiacke výpravy,prepletenie kresťanstva so svetskou mocou: to je satanovo ovocie.
apredsasatoci likes this.
apredsasatoci
se nesmíme divit, když modernisté katolíky, kteří se rozhodli za Církev horlivě bojovat napadají s největší zlobou a nevolí. Není žádný druh urážek, kterých by se neštítili; nevědomců a zatvrzelců spílají jim neustále.. Mají-li modernisté co dělat s nepřítelem, jehož učenosti a ostrého úsudku se obávají, jako na úmluvu mlčí a zkoušejí s ním být za dobře."

Od náboženského pocitu jsme dospěli …More
se nesmíme divit, když modernisté katolíky, kteří se rozhodli za Církev horlivě bojovat napadají s největší zlobou a nevolí. Není žádný druh urážek, kterých by se neštítili; nevědomců a zatvrzelců spílají jim neustále.. Mají-li modernisté co dělat s nepřítelem, jehož učenosti a ostrého úsudku se obávají, jako na úmluvu mlčí a zkoušejí s ním být za dobře."

Od náboženského pocitu jsme dospěli do oblasti rozumu, který nyní vytvoří dogma: Člověk musí svou víru vypracovat svým myšlením, cítí potřebu, aby se kvíře dostal svým rozumem. Vytvořil formulace, které neobsahují absolutní pravdu, nýbrž obraz pravdy, její symbol. Tyto dogmatické formulace jsou následně podrobovány změnám, vyvíjejí se. „Tím se v podstatě otevírají dvířka a brána ke změně dogmat."

A dějiny Církve byly sepsány následujícím způsobem: Když se ještě na počátku věřilo, že autorita Církve pochází od Boha, chápala se tato jako založena sama v sobě. „Ale dnes se již od toho dávno upustilo. Když je Církev pojímána jako živoucí produkt kolektivního vědomí, tak také autorita je živoucím produktem Církve." Moc musí tedy přejít do jiných rukou a na jinou bázi. Politické vědomí je tvořeno vládou lidu, podobně tomu musí být i v Církvi. Pokud nechce církevní autorita ve vnitřní oblasti svědomí vyvolat konflikt a rozdmýchávat musí se přizpůsobit demokratickým formám."

Pokoncilní církev se nachází v plné kontinuitě s těmi, kteří uvrhli konec minulého a počátek našeho století do zmatku a nepokoje.

dalsia modernisticka gebuzina: A Písmo svaté? To je pro modernisty „soubor knih, který v danémnáboženství vytvořila zkušenost." Je to sice Bůh, který skrze tyto knihy mluví, ale Bůh, který je v nás. Jsou to inspirované knihy asi tak, jako se mluví o inspiraci básnické. Inspirace je prudkou potřebou věřících písemně sdělit svou víru. Bible je dílo lidské.
pokorny
Veru máš pravdu. Ťažko sa odoláva pýche. "Mýtnici a neviesky...", ľudia od inakadiaľ, iní ako sme my, možno práve tí, ktorí vďaka ekumenickým snahám objavia hodnotu katolíckej viery, tí, ktorí sa obrátia, nás predídu. Pretože ľahko sa môže stať, že človek na výslní zaspí, alebo sa pozabudne. :)
miňocraft likes this.
apredsasatoci
Nikdo nemá právo nám tuto víru vzít a nahradit nějakou jinou. Vidíme ale, že se znovu vynořují modernistické definice víry, které odsoudil již Pius X. před osmdesátí lety; podle těchto definicí je víra vnitřní pocit: projev náboženství, které se nemá hledat mimo člověka: „Ono spočívá v člověku samotném a proto je náboženství formou života, kterou nenacházíme nikde jinde, než v životě lidí." Ono …More
Nikdo nemá právo nám tuto víru vzít a nahradit nějakou jinou. Vidíme ale, že se znovu vynořují modernistické definice víry, které odsoudil již Pius X. před osmdesátí lety; podle těchto definicí je víra vnitřní pocit: projev náboženství, které se nemá hledat mimo člověka: „Ono spočívá v člověku samotném a proto je náboženství formou života, kterou nenacházíme nikde jinde, než v životě lidí." Ono je čímsi čistě subjektivním, je připojením se duše kBohu, který je našemu chápání nepřístupný - každý zde stojí sám před sebou, každý ve svém svědomí.

„Zcela vědomě se zastávám toho, že víra není žádný slepý náboženský pocit, který vychází z temnoty nevědomí do srdce a odpovídá mravně formovaným přáním, nýbrž že jde o souhlas rozumu s pravdou přijatou z vnějšku, protože to vše je podepřeno autoritou Boží. Držím se toho, co nám Bůh, náš Spasitel a Pán řekl, dosvědčil a zjevil."

mnoho lidí se nechalo bez zlého úmyslu ovlivnit modernismem. Proto jsou ochotni věřit tomu, že všechna náboženství vedou ke spáse. neskutocny nonsens - „Pravda není přijetí něčeho dokonalého a hotového, nýbrž něčeho, co se tvoří."

Jak se ale máme proti tomuto ďábelskému učení, které ničí náboženství bránit? jejich taktika spočívá v tom, že nehlásají své nauky systematicky jako celek, nýbrž samostatně a takřka beze vší souvislosti, aby vzbudili zdání, že sami ještě o svých naukách pochybují a pravdu teprve hledají, zatímco jsou naopak ve svých názorech pevní a důslední."

„Kritizuje-li je někdo pro tyto novoty, uvidí proti sobě zástup, který je připraven se na něj vrhnout; odporuje-li jim někdo, je ignorant; přijme-li je někdo a přidá se k ním je vynášen do nebe." ...Pokud nějaké dílo oplývá od počátku do konce novotami, zahrnou jej chválami a oslavou a byl-li takový jejich autor od církve odsouzen, čehož se každý dobrý katolík hrozí - pak jej celý jejich dav opěvuje a veřejně velebí téměř jako mučedníka pravdy.
apredsasatoci
aj protestant sa da vyhnat, ale co budeme robit teraz s touto ekumenickou Cirkvou? ale nechajme, nech prehovori Boh: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu“ (Mt 21,31-32).
tym to je! …
More
aj protestant sa da vyhnat, ale co budeme robit teraz s touto ekumenickou Cirkvou? ale nechajme, nech prehovori Boh: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu“ (Mt 21,31-32).
tym to je! tym to je!
2 more comments from apredsasatoci
apredsasatoci
samozrejme, ze sa zhodneme, ved sucasna Cirkev vyzera ako vyzara. cim to je? cim to je?
nieco mi hovori, ze toto by sv. edmund nedpustil. cim to je? cim to je?
apredsasatoci
to je osud Cirkvi! skutocny krestan musi mat taky osud ako Kristus.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Anděl Páně ukázal mně, Janovi, řeku živé vody, jasnou jako křišťál, vytékající zpod trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed náměstí po obou stranách řeky roste strom života a nese plody dvanáctkrát, měsíc co měsíc dává plody a listí z tohoto stromu (slouží) národům jako lék. …More
Denní liturgie (Cyklus - B)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Anděl Páně ukázal mně, Janovi, řeku živé vody, jasnou jako křišťál, vytékající zpod trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed náměstí po obou stranách řeky roste strom života a nese plody dvanáctkrát, měsíc co měsíc dává plody a listí z tohoto stromu (slouží) národům jako lék. Prokletí už nebude; bude tam (stát) trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci se mu budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už (vůbec) nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky. Pak mi pravil: „Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá. Pán, Bůh prorockých duchů, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Hle, přijdu brzo! Blaze tomu, kdo bude zachovávat prorocká slova této knihy!“
Zj 22,1-7

Žalm:
Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!

Pojďme, jásejme Hospodinu,
oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!

Neboť veliký Bůh je Hospodin
a veliký Král nade všemi bohy.
V jeho ruce jsou hlubiny země
a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyť on je učinil,
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou
Zl 95
Žalm 95

Evangelium: Lk 21,34-36

Církevní kalendář:
sv. Edmund Kampián
Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant
V tento den si připomínáme tři anglické mučedníky, kteří studovali v Oxfordu, rozhodli se pro katolickou víru a odešli do Francie. Zpět se vrátili jako kněží a přes kruté pronásledování upevňovali ve své zemi víru až k mučednické smrti. Zvláštní vztah a úcta patří v naší zemi prvnímu z nich, neboť zde konal noviciát jezuitského řádu, stal se knězem a působil zejména mezi pražskými studenty a mariánskými ctiteli. Druzí dva spolumučedníci přijali kněžské svěcení v Douai a všichni tři ve stejný den byli v londýnském Tyburnu z rozkazu královny Alžběty barbarsky popraveni.
catholica.cz